Prof. Ray DiGuiseppe

Prof. Raymond DiGuiseppe
Psikoterapi Danışman

Prof. Ray hocamız psikoterapi danışman görevi ile hem eğitim hem de psikoterapi hizmetlerinde danışmanlık yapmaktadır. 137 binin üzerinde üyesi bulunan Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association) üyelerinin oyları ile Amerikan Psikoloji Birliği Psikoterapi Bölümü’nün onursal üyeliğine seçilen Dr. DiGiuseppe 2005’te de İleri-Düzey Davranışçı Terapi Birliği’nin başkanlığını yürütmüştü.


APA’s Psychotherapy Bölümü Jack Krasner Early Career Contribution ödülü sahibidir. Kendisi yine APA’nın Klinik, Okul ve Aile Psikolojisi Bölümleri’ne de akademisyen olarak seçilmiştir. 1975 yılında Hofstra Üniversitesi’nden doktora derecesi ile mezun olmuştur. St. John’s Üniversitesi’nde 1987’de öğretim üyeliği yapmaya başlayan Dr. Raymond DiGiuseppe’in bugüne kadar aralarında Uygulamacının Kılavuzu- Akılcı Duygucu Davranışcı Terapi adlı kitabi da olan 6 kitabı,120’den fazla yayınlanmış araştırması, sayıları yüzlerle ifade edilebilecek kadar çok kayıt altına alınmış konferans konuşmaları vardır.


Albert Ellis Enstitüsü’nün kadrolu psikologlarının yöneticiliğini yapmakta olan Dr. DiGiusseppe Profesyonel Eğitim Bölümü’nün de başkanıdır. Eserleri arasında iki psikolojik test, Öfke Bozukluğu Ölçeği ve Öfke Ayarlaması ve Dışavurum Ölçeği vardır. Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Dergisi’nin editörüdür, teori düzeyinde çalışmalar da yürütmektedir.