Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi

Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (M-BDT)

Culturally Adaptable Motivation Cognitive Affective Therapy (CU-M-CAT)

Dr. Murat Artıran tarafından oluşturulan Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi yaklaşımında çeşitli terapi ve motivasyon teorilerinin ‘integratif’ (bileşkesi) kullanımı öğretilmektedir. Bu yeni yaklaşımın ana akımlarını aşağıdaki teoriler, teknikler ve öğretiler oluşturmaktadır:

 1. Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) – Rational Emotive Behavior Therapy
 2. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) – Cognitive Behavior Therapy
 3. Duygucu Yaklaşım – Dr. Murat Artıran’ın özel teknikleri ve diğer duygucu teknikler
 4. Davranışçı Yaklaşım (B.F. Skinner’in yaklaşımı) – Behavior Therapy
 5. Öz-Yönelim (Öz Belirlenim) Kuramı – Self Determination Theory
 6. Diğer motivasyon kuramları
 7. Seanslarda metafor kullanımı
 8. Pozitif Psikoloji (M. Seligman yaklaşımı) – Positive Psychotherapy
 9. Sufizm

  Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi Dr. Murat Artıran’ın 2013 yılından beri üzerinde çalıştığı bir terapötik yaklaşımdır. İçerisinden Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Öz Belirlenim Kuramı (ÖBK), Victor Frank’ın anlam üzerine yaptığı eserleri, ve kültürel unsurları (huzur, barış, sevgi, Sufizm) içeren bir terapi şeklidir.

Terapinin 6 tane hedefi vardır:

1- Kişilere fonksiyonel hale getirmek (BDT)

2- Kişilerde felsefik değişimi ve bilimsel düşünme alışkanlığını sağlamak (RDDT)

3- Motivasyonlarını artırmak (ÖBK)

4- Hayatlarında ‘anlamlı’ olan şeyleri yapmalarını sağlatmak (V. Frank öğretisi)

5- Huzurlu ve kendileri ve diğerleri ile barış içinde bir yaşama erişmelerine yardımcı olmak

6- Sevilmek, sevmek üzerine duygusal kazanımlara varmalarını sağlamak (Sufizm)

Program hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Yöntemler ve Kullanılan :

Bu amaçlara ulaşmak için kültürel unsular değerlendirilir (metaforlar, Sufizm), RDDT ve BDT’nin bilişsel değişim için kullandığı yöntemler kültürel açıdan değerlendirilir, motivasyonel teknikler kullanılır.

Kaynaklar: Dr. Murat Artıran’ın gerçekleştirmiş olduğu ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırmalar, yazmış olduğu makaleler ve kitaplar, ile Türkçe’ye çevirmiş olduğu kitaplar başlıca kaynaklar olarak kullanılmaktadır:

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East 

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East by Murat Artiran (Author)
Routledge; 1 edition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uygulamacının Bir Klavuzu: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi. Yazarlar: Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx); Nobel Yayınları.

 

Rasyonel terapi hakkında değerli bilgilere ulaşacağınız uygulamacının kılavuz kitabı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Self-Determination Theory Approach to Psychotherapy: The Motivational Basis for Effective Change Richard M. Ryan and Edward L. Deci University of Rochester Approach to Psychotherapy


PROGRAM

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (M-BDT)

Dr. Murat Artıran tarafından oluşturulan kültürümüze uyumlu yeni entegratif model 

CA – MCET (Culturally Adaptable Motivational Cognitive Emotive Therapy

Programı (64 saatlik başlangıç programı)

İçerik

Temel Akımların Öğrenilmesi (24 saat)

 1. Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) – Rational Emotive Behavior Therapy
 2. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) – Cognitive Behavior Therapy
 3. Duygucu Yaklaşım – Dr. Murat Artıran’ın özel teknikleri ve diğer duygucu teknikler
 4. Davranışçı Terapi (B.F. Skinner’in yaklaşımı) – Behavior Therapy
 5. Öz-Yönelim (Öz Belirlenim) Kuramı – Self Determination Theory
 6. Diğer motivasyon kuramları
 7. Seanslarda metafor kullanımı
 8. Pozitif Psikoloji (M. Seligman yaklaşımı) – Positive Psychotherapy
 9. Sufizm

Uygulamada Ana Teknikler ve Beceriler (16 saat)

 1. Terapinin açılışı
 2. Danışanı tanımak
 3. Terapötik ilişkinin kurulması (kültüre uyumlu)
 4. Danışanın problemlerinin sınıflandırılması
 5. Problemlerin kökenlerine inmek
 6. Danışanın hedeflerinin belirlenmesi: Pratik hedefler (çözüm odaklı), Elegant hedefler (Felsefik ve Anlamsal), Psikolojik ihtiyaçlar
 7. Bilişsel yeniden yapılandırma
 8. Duygusal metodların kullanılması
 9. (Çocuklar için) Davranışçı yöntemlerden yararlanmak
 10. Motivasyonel uygulamalar ve ev ödevleri
 11. Terapist adayının öz – süreci
 12. Kapanış – ölçme ve sonuçların raporlanması (niteliksel ve niceliksel)

Entegrasyonun Sağlanması (16 saat)

 1. Terapistin değerlendirmesi
 2. Danışanın geri bildirimlerinin değerlendirilmesi
 3. Formülizazyonun yapılması
 4. Doğru tekniklerin seçilmesi
 5. Uygun ev ödevlerinin belirlenmesi

Süpervizyon (8 saat)

 1. Örnek vaka formülizasyonları
 2. Yerinde uygulama
 3. Öğrenilenlerin uygulamalı pratiği

Programa katılım şartları:

 1. Tez aşamasındaki klinik psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans öğrencileri ve mezunları, klinik psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora öğrencileri ve mezunları. Programa lisans öğrencileri misafir öğrenci olarak Temel Akımların Öğrenilmesi aşamasına katılabilir (belge alamazlar, çalıştaylarda gözlemci olarak yer alırlar, soru yöneltemezler)
 2. Orta ve ileri düzeyde psikolojik danışmanlık ve klinik psikopatoloji bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
 3. Niyet mektubu (en az 400 kelimelik)
 4. Gelecek akademik çalışmalarında bu entegratif yeni terapi modelini kullanmak ve üzerinde tez, makale gibi bilimsel çalışma yapmak isteyenler (%50 indirimli olarak katılabilirler)
 5. Rasyonel Psikoloji bünyesinde verilen Program 1 veya Plus programlarının ilk 4 kurunu almak gerekmektedir.
 6. En az – okuma (çok iyi), yazma (iyi), konuşma (orta) düzeyde İngilizce veya aynı düzeylerde diğer yabancı dillerden (Fransızca, Rusça, Arapça, Almanca vs.) birini biliyor olmak.
 7. Ayrıntılı CV
 8. Dr. Murat Artıran hocamızla 20 dakikalık ön kabul görüşmesi.

Program kayıt başlangıç tarihi: 1 Kasım 2019, Bitiş tarihi: 10 Ocak 2020 Ücret: 7500 TL. Kontenjan: Bu programa sadece 10 meslektaşımız kabul edilecektir. (kalan kontenjan: 7) Program Başlangıç: 18 Ocak 2020

One Comment

 1. Pingback: Motivasyonel BDT – Dr. Murat Artıran

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş