Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

BDT EGITIMLERI rasyonel psikoloji

Yazan: Dr. Murat Artıran

İngilizce’de adı Cognitive Behavior Therapy olan Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi yerine Bilişsel Davranışçı Terapiler ismin kullanmıştık (bkz. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi: https://www.rasyonelpsikoloji.com/bilissel-davranisci-terapiler-icinde-akilci-duygucu-davranisci-terapi/).

Ancak nitekim bir gerçek var ki alanda düzenlenen eğitimlerde ve hatta üniversite dersleri olarak ismi Bilişsel Davranışçı Terapi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle biz de bu şekli ile Bilişsel Davranışçı Terapi’yi yakından tanıtmak istiyoruz. Çünkü nihayetinde Rasyonel Duygucu Davranışçı terapi ilk ve en gelişmiş bilişsel davranışçı terapidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, bilişlerin, davranışların, duyguların ve bedensel unsurların bir arada değerlendirildiği bir terapi yaklaşımıdır. Albert Ellis’in Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapisi ve Aaron Beck’in Bilişsel Terapi kuramından etkilenmiştir. 1990’lar ve sonrasında Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi kendi özgün çizgisini koruduğu için ve Aaron Beck ve kızı Judith Beck’in Bilişsel Terapi’lerini Bilişsel Davranışçı Terapi adında yaymaya başlamaları nedeniyle BDT genel olarak Aaron Beck’in yaklaşımı olarak görülmüştür. Ancak kuramsal ve bilimsel açıdan bakıldığında aslında Bilişsel Davranışçı Terapi değil Bilişsel Davranışçı Terapiler demek daha doğrudur. Çünkü Dr. Albert Ellis’in Rasyonel Terapisi’nin ilk örneği teşkil ettiği Bilişsel Davranışçı Terapiler çok çeşitlidir. Örneğin Diyalektik Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Kabul Ediş ve Kararlılık Terapisi, Bilinçli Farkındalık Terapileri ve hatta Şema Terapi. Aaron Beck’in Bilişsel Terapi’si ise sonradan ‘davranışçılık’ ekolünü de içine katmasıyla oluşmuş bir entegre psikoterapi uygulamasıdır. Yani Bilişsel Terapi ile Davranışçı Terapi birlikte veya değişkenli bir şekilde uygulanır.

BDT’de Düşünce-Duygu ve Davranış üçgeninde psikolojik rahatsızlıkların sebepleri açıklanır ve tedavilerin gerçekleşmesi için Albert Ellis’in 1960’lı yıllarda ortaya koyduğu ABC modeli üzerinden düşünce yapıları değiştirmeye çalışılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş