Rasyonel Psikoloji Bilimsel Araştırmalar

Rasyonel Psikoloji Bilimsel Araştırmalar

Burada yer alan bütün makalelerin hakları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi’ye aittir. İzinsiz kullananlar için yasal takip süreci başlatılır. Kısmi alıntı yapmak için izin alınız (alıntılar 100 kelimeyi geçemez ve alıntı yapacak olan kişi kaynakça göstermek zorundadır).

 

İzin almak için bize e-mail ile başvurabilirsiniz.

info@rasyonelpsikoloji.com

Lütfen e-mailinizde İsim-soyad-telefon ve makale başlığını yazınız.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Eğitim Merkezi Araştırma ve Makale Yazım Ekibi ile çalışmalar yürütmek ister misiniz? Bizi arayın: 0 212 327 0233

MAKALELER

Korona Virüs ve Diğer Salgın Hastalıklarla İlgili Yapılan Araştırmalar

Dünya üzerinde son 10 yılda meydana gelen, Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu (SARS, 2003), Kuş Gribi (H5N1, 2004) ve Domuz Gribi (H1N1, 2009) gibi salgın hastalıklar yarattığı tehditler nedeniyle yalnızca sağlık çalışanlarının değil sosyal bilimcilerin de giderek artan biçimde ilgisini çekmektedir. Şimdilerde ortaya çıkan Corona Virüsü (Kovid-19) öncekiler gibi insanları tedirgin etmektedir. İnsanların bir salgın ...

İrrasyonel İnanışlar Ölçeği Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması

İrrasyonel İnanışlar Ölçeği Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması Murat Artıran ÖLÇEĞİ ARAŞTIRMALARINIZDA KULLANABİLİRSİNİZ: Genel tutumlar ve İnanislar Olcegi maddeler Murat Artiran Artıran, M. (2019). Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 842-858. DOI: 10.17679/inuefd.516350 Öz Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), bilişsel davranışçı terapiler arasında irrasyonel ...

Türk Öğrencileri Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’yi ve Albert Ellis’i tercih ediyor

  Shostrom (1965a, b, c) tarafından hazırlanan Psikoterapide Üç Yaklaşım video çalışmaları üç farklı yönelime sahip psikoterapistlerin aynı danışanla yaptıkları görüşmeleri sergilemektedir. Bu oldukça etkili psiko-eğitim materyali psikoterapist, psikolog, psikolojik danışman rehber eğitiminde kullanılan bir eğitim materyalidir. Video kaset serileri Psikoterapide Üç Yaklaşım Shostrom (1965a, b, c), 1964 yılında kaydedilmiş ve 1965 yılında yayınlanmıştır. Carl Rogers, ...

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri UYGULAMACININ EL KİTABI

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri UYGULAMACININ EL KİTABI Editör: Dr. Murat Artıran     Uygulamacının El Kitabı, Dr. Murat Artıran’ın editörlüğünde değerli hocalarımızın kaleme almış oldukları toplam 34 bölümden oluşmaktadır. Kitabın içeriğinde çocuk ve ergenlerle yapılan psikolojik görüşmelerde uzman psikoloğun uyguladığı yöntemleri, kullandıkları ölçme araçları, değerlendirme testleri ve diğer metodlar bölüm bölüm ele alınmaktadır. Klinik Psikoloji ...

Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması

Murat Artıran, Maltepe Üniversitesi, ORCID NO: 0000-0003-1996-024X Öz Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), bilişsel davranışçı terapiler arasında irrasyonel inanışları psikolojik danışmanlık süreçlerinde merkezi konumda ele alan bir terapi yaklaşımıdır. Söz konusu kurama göre irrasyonel inanışların psikolojik rahatsızlıkların kaynağı olduğu varsayılır. Bu çalışma ile RDDT’de sıkça kullanılan Genel Tutum ve İnanışlar Ölçeğinin Kısa Formu’nun (GTİÖ-K) dil eşdeğerlilik ...

Rasyonel sanat

Rasyonel Sanat Derleyen: Dr. Murat Artıran   Kendi düşünceleri, niyetleri ve eylemleri ile çevresini de düşünerek kontrol etmeyi amaçlayan virtüöz olan erdem insanı kavramı, Batı bilimsel hareketinin yarattığı ahlaki ve entelektüel yapının özüne işaret eder. İnsanı bütünüyle ahlaki, sosyal ve kozmolojik varlığı bağlamında ele alan, ilişkilerinin istikrarını öngören; hem entelektüel, hem pratik hem de ahlaki yaşamda gerekçeli tutarlılık ...

Psikolojik Testler Nedir?

Zaman zaman psikiyatrik sorunların tanımlanması yada objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının standart ve objektif ölçümüdür. Test sonuçları kişilerin davranışlarından örnekler verir ve bunu başka insanların ya da kişinin farklı zamanlardaki davranışlarıyla kıyaslama imkânı sunar. Bireyi karakteri, zekası ve özel yetenekleri gibi çeşitli yönlerden inceleyebilmektedir. İyi bir ...

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/861685 Öz Belirleme Kuramı, motivasyonu belirleyici olan değişkenlerin insanların yeterlilik, özerklik ve aidiyet temel psikolojik ihtiyaçları olduğunu iddia eder. Bu araştırmada irrasyonel ve işlevsiz düşünsel süreçler üç temel psikolojik ihtiyaç bağlamında pozitif ve negatif duygular ile birlikte sınanmıştır. Veri seti 207 katılımcının katılımıyla oluşturulmuştur. Bulgular ...

DSM IV ve V Arasındaki Farklar Nelerdir?

DSM, yani İngilizce adıyla Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Türkçe adıyla Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen bir kaynaktır. İlk defa 1952’de yayınlanan bu el kitabının çok yakın döneme kadar DSM IV TR versiyonu kullanılmaktaydı. Tıptaki gelişmeler, yepyeni yöntemlerin ...

Yapısal Eşitlik Modellemesi Nerelerde Kullanılır?

Yapısal eşitlik modellemesi, ikinci nesil veri analiz tekniği olarak (Bagozzi ve Fornell, 1982), regresyon gibi birinci nesil istatistiksel tekniklere kıyasla, birçok bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesi ile karmaşık bir araştırma problemini tek bir süreçte, sistematik ve kapsamlı bir şekilde ele almayı sağlamaktadır (Anderson ve Gerbing, 1988). Özellikle karmaşık modellerin testinde başarılı olduğu, birçok analizi ...


Web sitesinden alıntı yapıldığında kaynakça gösterimi aşağıdaki gibi olmaktadır.

Alıntı yapma kuralları

Yazarlı bir yazıdan alıntı yapmak

APA format structure:

Author, A. (Yıl, Ay-gün). Makalenin başlığı. Alıntı yapılan site: www. sitenin linkini veriniz.

Yazıda tarih yok ise (t.y.) yazınız. *t.y.: tarih yoktur

Örnek:

Simmons, B. (2015, January 9). The tale of two Flaccos. Alıntı yapılan site: http://grantland.com/the-triangle/the-tale-of-two-flaccos/

Yazarı olmayan bir yazıdan alıntı yapmak

APA formatı:

Makalenin başlığı. (Yıl, Ay ve gün). Alıntı yapılan site:

Örnek:

Teen posed as doctor at West Palm Beach hospital: police. (2015, January 16). Retrieved from http://www.nbcmiami.com/news/local/Teen-Posed-as-Doctor-at-West-Palm-Beach-Hospital-Police-288810831.html


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş