Rasyonel Psikoloji Bilimsel Araştırmalar

Rasyonel Psikoloji Bilimsel Araştırmalar

Burada yer alan bütün makalelerin hakları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi’ye aittir. İzinsiz kullananlar için yasal takip süreci başlatılır. Kısmi alıntı yapmak için izin alınız (alıntılar 100 kelimeyi geçemez ve alıntı yapacak olan kişi kaynakça göstermek zorundadır).

 

İzin almak için bize e-mail ile başvurabilirsiniz.

info@rasyonelpsikoloji.com

Lütfen e-mailinizde İsim-soyad-telefon ve makale başlığını yazınız.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Eğitim Merkezi Araştırma ve Makale Yazım Ekibi ile çalışmalar yürütmek ister misiniz? Bizi arayın: 0 212 327 0233

 

MAKALELER

Psikolojik Testler Nedir?

Zaman zaman psikiyatrik sorunların tanımlanması yada objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının standart ve objektif ölçümüdür. Test sonuçları kişilerin davranışlarından örnekler verir ve bunu başka insanların ya da kişinin farklı zamanlardaki davranışlarıyla kıyaslama imkânı sunar. Bireyi karakteri, zekası ve özel yetenekleri gibi çeşitli yönlerden inceleyebilmektedir. İyi bir ...

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/861685 Öz Belirleme Kuramı, motivasyonu belirleyici olan değişkenlerin insanların yeterlilik, özerklik ve aidiyet temel psikolojik ihtiyaçları olduğunu iddia eder. Bu araştırmada irrasyonel ve işlevsiz düşünsel süreçler üç temel psikolojik ihtiyaç bağlamında pozitif ve negatif duygular ile birlikte sınanmıştır. Veri seti 207 katılımcının katılımıyla oluşturulmuştur. Bulgular ...

DSM IV ve V Arasındaki Farklar Nelerdir?

DSM, yani İngilizce adıyla Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Türkçe adıyla Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen bir kaynaktır. İlk defa 1952’de yayınlanan bu el kitabının çok yakın döneme kadar DSM IV TR versiyonu kullanılmaktaydı. Tıptaki gelişmeler, yepyeni yöntemlerin ...

Yapısal Eşitlik Modellemesi Nerelerde Kullanılır?

Yapısal eşitlik modellemesi, ikinci nesil veri analiz tekniği olarak (Bagozzi ve Fornell, 1982), regresyon gibi birinci nesil istatistiksel tekniklere kıyasla, birçok bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin modellenmesi ile karmaşık bir araştırma problemini tek bir süreçte, sistematik ve kapsamlı bir şekilde ele almayı sağlamaktadır (Anderson ve Gerbing, 1988). Özellikle karmaşık modellerin testinde başarılı olduğu, birçok analizi ...

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) Derleyen: Klinik Psikolog Merve Cansu Çavuş, Kasım 2019 Son yıllarda ...

Oyun Terapisi Nedir?

  Oyun Terapisi Oyun terapisinin çıkış noktası da çocukların yetişkinlerden farklı olduğu gerçeğini kabul etmeye dayanmaktadır. Çocuklar yetişkinler gibi kendini sözel olarak konuşarak ifade edemez. Çocuklar duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını oyun yoluyla ifade ederler. Çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Çünkü oyun çocuğun doğasıdır ve onların dünyasına girmenin tek yoludur. Oyuncaklar ise ne kadar çeşitli olursa çocuklarda o derece ...

Sanat Terapisi Nedir?

 Sanat Terapisi 1950’lerde ABD’de ortaya çıkan bu teknik günümüzde de dünya çapında hızla yayılmaktadır. Sanat terapisinin bir terapi biçimi olarak ortaya çıkış hikayesi de ilgi çekicidir. ABD’li psikologlar eski insanların mağaralarda çizdikleri resimleri inceleyerek başlamışlardır. Psikologların dikkatini bu kişilerin çeşitli katliamları, göçleri sanat yoluyla ifade ettikleri çekmiş ve baharın ya da yazın gelişini neden kutladıkları, neden ...

Müzik Terapisi Nedir?

Müzik Terapisi Müzikle terapisine ilk kez 1947 yılında Michindan Devlet Hastanesinde başlanmıştır. Müziğin tedavi amaçlı kullanımı,1977’de Amerika tarafından bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Müzik terapisi psikiyatri temelli hastalıklarda 1950’lerden beri devam etmektedir. Müzik terapisi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır. Müzik terapide ritim, melodi ve armoni gibi ...

Bilişsel Davranışçı Terapi Tarihçesi

Bilişsel Davranışçı Terapi Tarihçesi Derleyen: Klinik Psikolog Merve Cansu Çavuş, Ağustos 2019 Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tek bir psikoterapi yaklaşımını değil genel bir psikoterapi sınıfını tanımlar. Bir çok BDT yaklaşımı mevcuttur ve bu terapi yaklaşımları bilişsel davranışçı terapiler başlığı altında yer alır.  Örneğin, Rasyonel Duygu-Davranış Terapisi (Rational Emotive Behavior Therapy), Bilişsel Terapi (Cognitive Therapy), Rasyonel Davranış Terapisi ...

Deprem Psikolojisi

  Deprem Psikolojisi Deprem gibi yaşamı tehdit eden beklenmedik olaylarla karşılaştığında, insan beyni, iki tür tepki verir: Bunlardan ilki tehlikenin değerlendirmesini yapmak ve ikincisi de tehditten korunmaktır. Tehdit, ‘’Savaş ya da Kaç’’ yanıtı yaratır. Tehlikeden kurtulmak için ortaya çıkan bir takım fizyolojik değişim sonucu, kalp atımı ve soluk alıp verme hızının artması, kas gerginliği, korku, şaşkınlık içinde ...


Web sitesinden alıntı yapıldığında kaynakça gösterimi aşağıdaki gibi olmaktadır.

Alıntı yapma kuralları

Yazarlı bir yazıdan alıntı yapmak

APA format structure:

Author, A. (Yıl, Ay-gün). Makalenin başlığı. Alıntı yapılan site: www. sitenin linkini veriniz.

Yazıda tarih yok ise (t.y.) yazınız. *t.y.: tarih yoktur

Örnek:

Simmons, B. (2015, January 9). The tale of two Flaccos. Alıntı yapılan site: http://grantland.com/the-triangle/the-tale-of-two-flaccos/

Yazarı olmayan bir yazıdan alıntı yapmak

APA formatı:

Makalenin başlığı. (Yıl, Ay ve gün). Alıntı yapılan site:

Örnek:

Teen posed as doctor at West Palm Beach hospital: police. (2015, January 16). Retrieved from http://www.nbcmiami.com/news/local/Teen-Posed-as-Doctor-at-West-Palm-Beach-Hospital-Police-288810831.html


Related Articles

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş