Blog

Tüm Objektif Testler ve Dikkat Eksikliği Testler Eğitimi

Tüm Objektif  Testler ve Dikkat Eksikliği Testleri Gelmek istediğiniz çalıştayın sayfası için tarihlerin üzerine tıklayınız. Paket Programa katılmak isterseniz parantez içindeki program yazısının üzerine tıklayınız.Read More

Ücretsiz Kariyer Danışmanlığı

Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencileri için Kariyer planlaması için üniversiteden mezun olmayı beklemek son derece yaygın olsa da, başarılı kariyer planı için çokRead More

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/861685 Öz Belirleme Kuramı, motivasyonu belirleyici olan değişkenlerin insanların yeterlilik, özerklik ve aidiyetRead More

Paylaş