Dr. Ezgi Ildırım

Psikolog

Psikolog Doktor
Psikolog Doktor

e-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

WhatsApp & Tel: 0546 567 3420 *ofis-sekretarya

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü psikolog ekibinde, psikoterapi, psikolojik danışmanlık, online psikoterapist olarak hizmeti vermektedir. Zeka Testleri eğitimcisidir. Enstitü bünyesinde süpervizör Dr. Murat Artıran yönetiminde danışan görmektedir. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi bilimsel araştırmaları yürütmektedir.

Diplomalar:

 • Psikolog Doktor Ezgi Ildırım, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (İngilizce) Bölümü’nden 2009 yılında onur derecesi ile mezun oldu.
 • Doç. Dr. Neylan Ziyalar danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans programını Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik başlıklı çalışmasıyla tamamladı.
 • İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Doktora programında eğitiminlerini tamamlamıştır.
 • Ek alan olarak Uygulamalı (Klinik) Psikoloji’de yüksek lisans derecesini almak üzere tez yazım aşamasındadır.

Çalışma Hayatı:

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak 2014-2019 yılları   arasında çalışmıştır. Beykoz Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

Halen İstinye Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği


Dr. Ezgi Ildırım – Eğitimler:

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri, Mart, 2020 – Ocak, 2021. Eğitmenler: Dr. Murat Artıran, Dr. Kristene Doyle, Prof. Dr. Zeynep Karataş

Doç. Dr. Murat Artıran‘dan özel süpervizyon desteği almaktadır.


Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapi Müdahaleleri (2016),  Sanat Psikoterapileri Derneği  Eğitmenler: Yasemin Kaya, Sevin Seda Güney, Nur Dinçer Genç


Diğer Eğitimleri:

5-6 Kasım 2016  Mindfulness Temelli Terapilere Giriş Eğitimi

Doç. Dr. Zümra Atalay

22-23 Ekim 2016  Sanat Psikoterapilerine Giriş ve Tanışma Programı

Yard. Doç. Dr. Zeynep Çatay, Yasemin Kaya, Sanat Psikoterapileri Derneği

Mart-Mayıs 2014  Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (30 saat)

Doç. Dr. Ebru Şalcıoğlu DABATEM

23 Ocak 2013    Öğrenme Hedefleri Belirleme Eğitimi

Volkan BAL

18 Ekim 2012    Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi

Çiğdem Aydın, Meltem Cantürk

30 – 31 Temmuz 2012   Forum Tiyatrosu Eğitimi

Christoph Leucht, Yiğit Aksakoğlu

8 Haziran – 18 Temmuz 2012   Anti-Bias Eğitimi

Emel Seven Bozçam, İnanç Sümbüloğlu

22 Ocak 2011  Stratejik Aile Terapisine Giriş

İnda Danışmanlık Merkezi- Uzm. Psk.  İbrahim Eke

8 Ocak 2011  Riskli davranış gösteren çocuk ve ergenlerle çalışmada temel  ilkeler

İnda Danışmanlık Merkezi-Uzm. Psk. Ceyda Yılmazçetin Eke

7 Ocak 2011   Çocuk ve Ergenlerle ilk görüşme

İnda Danışmanlık Merkezi-Uzm. Psk. Ceyda Yılmazçetin Eke

08- 09 Aralık 2010   Filial Terapi Semineri

Doğuş Üniversitesi- Doç. Dr. Volker Thomas

28- 29 Eylül 2010  İstismara Uğramış Çocuklarla Adli Mülakat Teknikleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi- Sherry Marla Narodick

15 Haziran 2010  Farkındalık (Mindfulness) Eğitimi

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği- Prof. Dr. Kültegin Ögel

21- 22 Kasım 2009   Risk Altındaki Ergenlerle Görüşme

İstanbul Bilgi Üniversitesi- Psk. Nazlı Erdoğan

10 -13 Temmuz 2008  TPÖÇG 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

“Medyadan önce, Medyadan sonra”


Psikolog Doktor Ezgi Ildırım’ın Ulusal ve Uluslararası Yayınları

Ildırım, E. (2013).  Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Universitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı.

Ögel, K, Yorohan, R, Ildırım, E. Cannabis Use And Psychological Health Among High School Students. 7. Balkan Adli Bilimler Akademisi Kongresi. Tiran, Arnavutluk, 2010 (Sözel Bildiri)

Demircan, YT, Ildırım, E, Gedik Küçük, Z,  Gölge, ZB, Mental retarde çocukların ifadelerinin güvenirliği ve cinsel istismar suçlarındaki rolü XI.Adli Bilimler Kongresi, Kuzey Kıbrıs, 23-26 Nisan 2014 (Poster Bildiri)

Ziyalar, N, Ildırım, E, Gedik Küçük, Z, Erel Ö, Adli psikolojinin kullanım alanları, Güncel Hukuk,5-125, (Mayıs 2015)

Ildırım, E, Ziyalar, N, Doğangün, B. Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik: Zaman ve Soru Biçiminin Etkisi, II. Adli Psikoloji Sempozyumu, Aydın, 20-22 Mart 2015 (Sözel Bildiri)

İşcan, MY, Ziyalar, N, Çalıcı, C, Ildırım, E, Awareness against cyber victimization among online social networking users: A pilot study on Facebook, 11th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Science, Iasi, 10-13th Haziran 2015


İlgi Alanları

Psikolog Doktor Ezgi Ildırım, travma, Travma Hafızası, Görgü Tanıklığında Hafıza, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Madde ve Alkol Bağımlılığı üzerine danışan görmektedir.


Katıldığı Projeler / Bilimsel Araştırmalar / Sivil Toplum Örgütlerindeki Çalışmaları

 • Renk Çemberi Projesi, Genç Hayat Vakfı, Ölçme Değerlendirme Uzmanı (2013)
 • Liseli Gençler ve Şiddet, Genç Hayat Vakfı, Araştırma Görevlisi (2013)
 • Gençruh Projesi, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Psikolojik Danışmanlık, (2013)
 • Renk Çemberi Projesi’ Öğretmen Eğitimi, Genç Hayat Vakfı, Ölçme-Psikolojik Değerlendirme (2012)
 • ‘Youth is on STAGE for Gender Equality’  Projesi , Genç Hayat Vakfı, Ölçme-Psikolojik Değerlendirme (2012)
 • Çocuğa Karşı Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi, Genç Hayat Vakfı, Araştırma Görevlisi (2012)
 • Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi Programı, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Psikolojik Danışman (2012)
 • School Children Menthal Health Project (Fransa EHESP), Prof. Dr.Kültegin Ögel yönetiminde araştırma görevlisi (2012)
 • Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme Kısa Programı, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Psikolojik Danışman (2012)