Psikolojik Test Uygulamada Etik ve Profesyonel Konular

Psikolojik Test Uygulamada Etik ve Profesyonel Konular

Etik ve profesyonel konular, genel olarak uluslararası kabul edilen kurallardır. Ancak bazı durumlarda testin yapısı, içeriği, yapılma amacı ve yapılacağı kişilerin yaşları veya kültürel özellikleri gibi birçok diğer unsur ek prensipleri ve kuralları zorunlu kılar.

Danışanların Hakları

Test veya anket uygulanan herkesin aşağıdaki haklara sahip olduğu test veya anket uygulayıcısı tarafından bilinmelidir (Amerikan Psikoloji Birliği)

Yaşı, cinsiyeti, kökeni, memleketi, dini, dili, cinsel tercihi veya engelli olup olmamasına bakılmaksızın herkesin aynı yakınlık ve saygı görecek şekilde hizmet almaya hakkı vardır.

Uygulanacak testin standartlara uygun ve danışan ile ilgili bir test olması gerekir.

Test ve anket uygulanacak herkes uygulamadan önce testin konusu, amacı ve bilimselliğine dair bilgilerle bilgilendirilmelidir.

Test veya anket uygulamak istemiyorsa kimse zorlanamaz.

Testi veya anketi ancak uzman ve testin eğitimini almış bir kişi tarafından uygulanması, değerlendirmenin de yine konu hakkında uzman bir psikolog veya psikolojik danışman tarafından yapılması zorunludur.

1. Psikolog veya psikolojik danışmanın test veya anket hakkında eğitim görmüş olması gerekir.
2. Bilgilendirilmiş onam formu danışanlardan veya danışanların velilerinden, uygulamadan önce alınmalıdır.
3. Sonuçlar hakkında danışanlar ve velileri bilgilendirilmelidir.
4. Test ve anket bilgileri gizli kalmalı, başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
5. Eğer mümkünse danışanların isim soyadları ve diğer özel bilgileri özel bir kod sistemi ile başka bir data havuzuna kaydedilmelidir.

 

Daha fazla bilgi için

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri UYGULAMACININ EL KİTABI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş