Online Psikolojik Testler Eğitimi

Online Psikolojik Testler Eğitimi

Paket Programı

MMPI Kişilik Envanteri Çalıştayı
Wisc-r Zeka Testi Çalıştayı
Stanford Binet Zeka Testi Çalıştayları
Çocuklarla Psikoterapide Görüşme Becerileri ve Gözlem Teknikleri Çalıştayı
Çocuk Resimlerinin Analizi Çalıştayları
Tüm Çocuk Objektif Testler ve Dikkat Testleri

HER 3 AYDA BİR EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR. listeye isminizi yazdırabilirsiniz.

3889

Bugüne kadarki Öğrenci Sayımız

218

Bugüne kadarki Açılan Eğitim Sayımız

167

Şu anki öğrenci sayımız

9

Eğitim yılımız

Tüm Testler programına katılırsanız indirim avantajından yararlanabilirsiniz. Toplu katılımlarda İNDİRİM uygulanır. Bilgi için bizi arayınız.

Psikolojik Testler – PROGRAM TARİHLERİ:

9 Ekim 2021 Tüm Çocuk Objektif Testler ve Dikkat Testleri Eğitimi GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Mart 2022 Tüm Çocuk Objektif Testler ve Dikkat Testleri Eğitimi KAYITLAR DEVAM EDİYOR

10 Ekim 2021 MMPI Kişilik Envanteri Eğitimi GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13 Mart 2022 MMPI Kişilik Envanteri Eğitimi KAYITLAR DEVAM EDİYOR

16 Ekim 2021 Wisc-R Zeka Testi Eğitimi GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 Mart 2022 Wisc-R Zeka Testi Eğitimi KAYITLAR DEVAM EDİYOR

17 Ekim 2021 Standford Binet Zeka Testi Eğitimi GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5 Mart 2022 Standford Binet Zeka Testi Eğitimi KAYITLAR DEVAM EDİYOR

En yakın eğitim !!

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

20 – 21 Kasım 2021

Çocuk Resim Analizleri

Çocuklarda Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Online Çalıştaylar Videosunu seyretmek için tıklayınız

EĞİTMENLERİMİZİN YAZDIĞI KİTAP HEDİYE !

Psikolojik Testler kitabı

Psikolojik Testler kitabı

Wisc-r Zeka Testi 

7 Yıldır Her Yıl 4 Dönem açılmaktadır

19 Aralık 2020 Online Gerçekleştirildi

8 Mayıs 2021 Online Gerçekleştirildi

24 Temmuz 2021 Online  Gerçekleştirildi

16 Ekim 2021 Online Gerçekleştirildi

6 Mart 2022 KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Psikolojik Testler Eğitimi

Eğitmenler: Uzman Klinik Psk. Rüya Yıldırım ve Uzman Klinik Psk. Büşra Karakoç

ÜCRET: 325 TL(eğitim metaryelleri dahildir, çanta dahil değildir)

Çalıştayın Hedefleri: Katılımcıların; 6-16 yaş arası çocuklar için uygulanan bu zeka testini uygulama ve raporlama aşamalarını uygulayabilir olmasıdır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Çalıştay sırasında testin;
*Niçin Uygulandığı
*Görüşme Teknikleri
*Klinik Gözlemler ve vaka örnekleri de paylaşılacaktır.
Katılımcılar böylece uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterlilik düzeyine ulaşacaktır.

MMPI Kişilik Envanteri 

7 Yıldır Her Yıl 4 Dönem açılmaktadır

24 Ocak 2021 Online Gerçekleştirildi

9 Mayıs 2021 Online Gerçekleştirildi

18 Temmuz 2021 Online Gerçekleştirildi

10 Ekim 2021 Online Gerçekleştirildi

13 Mart 2022 KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eğitmenler: Uzman Klinik Psk. Rüya Yıldırım ve Uzman Klinik Psk. Büşra Karakoç

ÜCRET: 300 TL (eğitim metaryelleri dahildir, MMPI kitapçığı dahil değildir)

Kimler Katılabilir: Mezun veya üniversite 3. ve 4. sınıfta bulunan Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları ve öğrencileri.

MMPI Testi

Amaç: Kişilik özellikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan MMPI testini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, uygulama ve raporlamada yetkin olmak. Çalıştay kapsamında elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yetişkinlere uygulanmakta olan bu test özel klinikte, danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, adalet bakanlığında ve çeşitli özel kurumlarda tanı koyma, değerlendirme, terapi sürecine yön verme ve yönlendirme amacı ile kullanılabilmektedir. MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi ihtiyaç duyulduğunda 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir.

Program:

 1. MMPI’ın Yorumlanması
 • Profil çıkarmanın gerekli koşulları
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Daha önceden uygulanmış olan ve örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
 1. Profilin Raporlaştırılması
 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma

Stanford Binet Zeka Testi

7 Yıldır Her Yıl 4 Dönem açılmaktadır

27 Aralık 2020 Online Gerçekleştirildi

1 Mayıs 2021 Online Gerçekleştirildi

18 Ağustos 2021 Online Gerçekleştirildi

17 Ekim 2021 Online Gerçekleştirildi

5 Mart 2022 KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eğitmen: Dr. Ezgi Ildırım

ÜCRET: 300 TL (eğitim metaryelleri dahildir, çanta dahil değildir)

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

Çocuklarla Psikoterapide Görüşme Becerileri ve Gözlem Teknikleri Çalıştayı

7 Yıldır Her Yıl 4 Dönem açılmaktadır

18 Ekim 2020 Online Gerçekleştirildi

4 Nisan 2021 Online Gerçekleştirildi

11 Temmuz 2021 Online Gerçekleştirildi

21 Kasım 2021 Online Kayıtlar Devam Ediyor

Eğitmen: Uzm. Psk. Dan. Mehmet Artıran

ÜCRET: 200 TL (eğitim metaryelleri dahildir)

Amaç:

 • Çocuk ve ergenlerde görüşmelerde pratik bilgiler kazandırmak, yararlı ve etkin teknikler öğretmektir.
 • Gözlem tekniklerinin önemine işaret etmek ve bu teknikleri uygulamalı olarak öğretmektir
 • Bilgi toplamada sistematik ve kapsamlı bir yöntem kullanmasını öğretmektir.

Not: Çalıştay Uygulama Odaklıdır

Çalıştay kimler içindir? Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, lisans 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, okul psikologları,

Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

 • Çocuklarla ve Ergenlerle Psikoterapide Görüşmenin Esasları
 • Görüşme Tekniklerinin Kullanımı
 • Çocuklarla Görüşmede Motivasyonun Sağlanması
 • Güvenin Oluşturulması, Yalan ve İsteksizlik durumlarında yapılması gerekenler
 • Aile ile Görüşmede dikkat edilecek unsurlar
 • Soru sorma tarzları
 • Oyun ortamını kullanarak görüşme
 • Görüşmelerin yorumlanması
 • Raporlaştırma

Sistematik Bilgi Toplamak

 • Çocuk ile Görüşmede Sistematik Bilgi Toplama ve Değerlendirme
 • Aile ve öğretmenle çalışırken bilgi toplamak
 • Kapsamlı ve etkin bilgi toplama yöntemleri

Gözlem Tekniklerinin Uygulamalı Çalışmalar

 • Gözlem Tekniklerinin ve Uygulamalı -Videolarla- Anlatımı
 • Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Aile ve Öğretmenle Birlikte Çalışırken Tekniklerinin Kullanılması
 • Gözlem tekniklerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ve kullanılması

Çocuk Resimlerinin Analizi Çalıştayları

7 Yıldır Her Yıl 4 Dönem açılmaktadır

17 Ekim 2020 Online Gerçekleştirildi

3 Nisan 2021 Online Gerçekleştirildi

10 Temmuz 2021 Online Gerçekleştirildi

20 Kasım 2021 Online Kayıtlar Devam Ediyor

Eğitmen: Uzm. Psk. Dan. Mehmet Artıran

ÜCRET: 200 TL (eğitim metaryelleri dahildir)

Çalıştayda çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

 1. Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
 2. Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
 3. Genel Yorumlanma

Tüm Çocuk Objektif Testler ve Dikkat Testleri Eğitimi

7 Yıldır Her Yıl 4 Dönem açılmaktadır

26 Aralık 2020 Online Gerçekleştirildi

17 Nisan 2021 Online Gerçekleştirildi

17 Temmuz 2021 Online Gerçekleştirildi

9 Ekim 2021 Online Gerçekleştirildi

12 Mart 2022 KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Psikolojik testler

Psikolojik testler

Eğitmenler: Uzman Klinik Psk. Rüya Yıldırım ve Uzman Klinik Psk. Büşra Karakoç

ÜCRET: 575 TL (Testler dahildir – tüm metaryeller dahildir)

GENEL BİLGİ: Çocukların dikkat, gelişim ve görsel algı gibi bilişsel değerlendirmelerini kapsayan objektif değerlendirme araçlarının alanda uygulamaya yönelik Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısı yetiştirme amaçlanmaktadır. Bu eğitim kapsamında aşağıda yer alan testlerle ilgili teorik ve pratiğe yönelik eğitim verilecektir:

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 2. Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 3. d2 Dikkat Testi
 4. Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
 5. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 6. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 7. Peabody Resim – Kelime Testi
 8. B. Cattell Testi
 9. Porteus Labirentleri Testi
 10. Frankfurter Dikkat Testi
 11. Bourdon Dikkat Testi
 12. KENT EGY

EĞİTİMİN FAYDALARI: Çocukların gelişiminde rol oynayan faktörlerin tespiti, bilişsel değerlendirilmesi, psikomotor algısal hızı ve dikkati, görsel – mekânsal koordinasyon becerileri, okula hazır oluşu, dil gelişimi vb. alanlara yönelik mesleki bilgilerini arttırmaya yönelik faydaları bulunmaktadır.

Adım adım Rasyonel Psikoloji’deki online çalıştaylara nasıl katılacaksınız?

 1. Online psikolojik testler eğitimi / eğitimlerimiz canlı-sınıf ortamında UYGULAMALI şekilde gerçekletirilmektedir.
 2. Kayıt aşamasında arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar.
 3. Çalıştay ücretini banka hesaplarımıza ATM veya internet bankacılığını kullanarak havale yapabilirsiniz.
 4. Meteryelleriniz çalıştay gününden önce size ücretsiz kargolanacak
 5. Çalıştay günü emailinize özel bir link göndereceğiz. Linki tıklayarak sınıfa bağlanacaksınız.
 6. Çalıştaylarımız 1 gün boyunca (10:00-17:00) arası, aralar verilerek sürecek ve tamamlanacak.
 7. Gün içinde hocalarımıza istediğiniz soruyu sesli, görüntülü veya chat üzerinden sorabileceksiniz
 8. Çalıştay biter bitmez KATILIMCI belgeniz 1 hafta içinde size gönderilecek. UYGULAYICI belgeniz ise siz uygulamanızı gönderdiğinizde ücretsiz olarak kargolanacaktır.

Online Çalıştaylar Videosunu seyretmek için tıklayınız

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Yetkili Yetiştirme Merkezi

Abbasağa Mh. Yıldız Cd. Nesteren Apt. 61/4 Beşiktaş/İstanbul Türkiye 34353

İletişim: 0 212 327 02 33

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Psikolojik Testler Paket Program: 1900 TL

Eğitim metaryelleri dahildir, Wisc-r ve Standford Binet için çanta dahil değildir, Tüm Objektif Testler eğitimdeki testler dahildir. TÜM METARYELLERİ KARGO İLE KARŞI ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLİR.

Toplu katılımlarda İNDİRİM uygulanır. Bilgi için bizi arayınız.

ÖNEMLİ UYARI ! Eğitim iptali veya tarih değişiklikleri eğitim tarihine 5 gün kala size bildirilecektir.Eğitim organizasyonu tarafından iptal edilen etkinliklerde katılımcıların sadece katılımcı ücretleri iade edilir. 

Psikolojik Testler EĞİTİMİ Kontenjanları  20 kişi ile sınırlıdır.


Kayıt için Belgeler:

info@rasyonelpsikoloji.com email adresine email atılması gerekmektedir.

1- Öğrenci kimliği veya diploma fotoğrafı (fotoğrafı çekerken sadece isminiz ve üniversitenin ismi görülecek şekilde yapmanız yeterlidir, diper tarafları kapatabilirsiniz).

2- Banka dekontu veya ATM fişi fotoğrafı


Kimler Katılabilir: Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları katılabilir. Bazı eğitimlere Çocuk Gelişim Bölümü öğrencileri ve mezunları katılabilir. Bizi arayınız.

Eğitimlerimize kimler katılamazlar, bazı istisnalar ve uyarılar:

 • Bazı Psikolojik Testler Eğitimi çalıştaylarımıza katılmak isteyen psikoloji ve PDR bölümleri haricindeki bölümlerden (örneğin çocuk gelişim uzmanları, aile danışmanlığı sertifkası olanlar) katılımcılar, lütfen bizden bilgi alsınlar. Bazı çalıştaylara katılabilirler
 • Çalıştaylarımıza hiçbir bölümden 1. ve 2. sınıf lisans öğrencileri katılamaz.

PAKET 5 PROGRAMI – Her bir çalıştay için alınacak Belge:

“MMPI Kişilik Envanteri” , “Wisc-R Zeka Ölçeği” , “Çocuk Değerlendirme Testleri” , “Stanford Binet Zeka Testi” çalıştayları için Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği Onaylı; Rasyonel Psikoloji- Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Uygulayıcı Belgesi verilmektedir. “Çocuklarla Gözlem ve Görüşme Teknikleri” ve “Çocuk Çizim Analizi” çalıştayları için Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği Onaylı; Rasyonel Psikoloji- Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Katılımcı Belgesi verilmektedir.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü uygulamacı belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

 

 

 

Psikolojik Testler Eğitimi

Psikolojik Testler Eğitimi

Paylaş

Paylaş