Müzik Terapisi Nedir?

Müzik Terapisi

Müzikle terapisine ilk kez 1947 yılında Michindan Devlet Hastanesinde başlanmıştır. Müziğin tedavi amaçlı kullanımı,1977’de Amerika tarafından bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Müzik terapisi psikiyatri temelli hastalıklarda 1950’lerden beri devam etmektedir.

Müzik terapisi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır. Müzik terapide ritim, melodi ve armoni gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılır.

Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarmaktadır ve buralardaki  gelişmeleri desteklemektedir. Müzik depresyon geçiren gençlerde beyni rahatlatıcı ve hormonel düzensizlikleri hafifletici rol oynar. Müziğin hormonlar üzerindeki etkisi mevcuttur ki buda müziğin tarz ve şekline bağlı olarak stres hormonlarını arttırmak yada azaltmak şeklinde olur.

Müzik terapistleri, temelde hastanın sağlığının düzelmesine kognitif fonksiyonlar, motor beceriler, duygusal ve efektif gelişim, davranış ve sosyal yetenekler ve yaşam kalitesi gibi çeşitli alanlarda müzik deneyimlerini doğaçlama,  şarkı söyleme, şarkı yazma, müziği dinleme, müzikle hareket etme vb. kullanarak tedavi yöntem ve hedeflerine ulaşarak yardımcı olur. Uygulama, birebir kişiyle veya grup ile birlikte, aktif katılımcı veya pasif dinleyici şeklinde, doğaçlama veya belli bir müzik üzerinden yapılabilir.

Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır. Müzik terapi yöntemi diğer tedavi şekillerinden oldukça farklı. Çünkü ilacı müzik. Eski tıbba baktığımız zaman psikolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere, göz hastalıkları, spazmlar, kas ve eklem rahatsızlıkları, yorgunluk, huzursuzluk gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel hastalıkların çoğunda müzik terapinin kullanıldığına dair bilgiler var. Günümüzde de müzik terapinin kullanım alanı oldukça geniştir. Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi klinik alanlarda ve özel gereksinimli bireylerin tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ayrıca müzik terapi, alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde de önemli bir yere sahiptir. Yapılan bilimsel araştırmalarda klasik türk müziği ile klasik batı müziğinin hastalıklar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.

Müzik terapide, ritim, melodi ve harmoni gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılır. Müzik hastanın sinir ve ekdokrin sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkilerin ortaya çıkmasını sağlar. Kimi zaman hasta, terapi sürecinde müzik yaparak aktif bir rol üstlenir. Dolayısıyla bu alandaki yeteneği gelişir, özgüveni artar ve kendince anlamlı bir uğraşı bulur.

Müzik Terapi Seansları; 5 aşama altında gerçekleştirilmektedir.

Nefes Terapi (Doğru Nefes Alma)
Digital ve Canlı Enstrüman uygulamaları
Ses Masajı,
Vibrasyon (Titreşim Terapi),
Sound Terapi içerir.

  • Nefes terapisi ile doğru nefes alma eğitimi verilir. Doğru nefes almayı bilen kişi öfke kontrolünü diğer insanlara göre daha başarılı bir şekilde sağlayabilmektedir. Hamilelik ve normal doğum sürecinin daha kolay atlatılabilmesinde de nefes kontrolü oldukça önemlidir.
  • Dijital ve canlı enstrüman uygulamaları ile danışanlar gerek enstrüman çalarak, gerek dinleyerek sosyalleşirler. Bu şekilde öz güvenleri ve farkındalıkları artar.
  • Ses masajı ile vücudun rahatlaması, kasların doğru kullanımı sağlanması gerçekleştirilir.
  • Vibrasyon yani titreşim terapi ile kişinin ağrılarından kurtulması sağlanması gerçekleştirilir.
  • Sound terapi ile sesin ve ses tellerinin doğru ve etkin kullanımı amaçlanır.

Her ne kadar ayrı ayrı gibi görünse de tüm bu aşamalar bir bütün olan insan vücudu ve ruhu üzerinde olumsuz etki yaratan, kişiyi hayattan koparan,insanlarla iletişimini zedeleyen, bağışıklık sistemini çökerten etkilerin hafifletilmesi ve hastalıkların insan fizyolojisi ve ruhunda yarattığı harabiyetin azaltılması için kullanılmaktadır.

Müzik Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Depresyon, Stres, Sinirlilik, Panik Atak, Uykusuzluk, Dikkat dağınıklığı, Baş, boyun ve bel ağrıları, Kas ve eklem ağrıları, Diyabet, Hiperaktivite, Otizmli bireyler (çocuklar ve ergenler), Öğrenme güçlüğü çeken bireyler, Hamileler için (Normal doğumun daha kolay gerçekleşmesi ve doğum sonrası ağrıların azalmasına yardımcı olur), Kanser hastalarının psikolojik sorunlara karşı etkili olarak bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, Sağlıklı bireyler (Ruhu ve bedeni rahatlatmak için).

Derleyen; Klinik Psk. Cansu Çavuş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş