İstatistik ve İleri Düzey Analizler

İstatistik ve İleri Düzey Analizler

Rasyonel Psikoloji ileri düzey istatistik analizerinde siz akademisyenler, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerine hizmet vermektedir.

FAALİYETLERİMİZ

Analitik Çözümler
Anket
Gözlem Çalışmaları
Kamuoyu Araştırmaları
Masa Başı Araştırmaları
Niteliksel Araştırma
Odak Grupları

Araştırma alanındaki faaliyetlerimiz tamamen bilimsel yöntemlere dayalı olarak ve geçerli-güvenilir ölçme araçları kullanılarak yapılmaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış akademisyen kadromuz, ülkemizin saygın bilim insanlarından oluşmaktadır. Bu hizmetlerimiz başlıklarıyla şöyle sıralanabilir:

İstastiksel Analizler (İA) / Stastical Analysis
Performans modeli oluşturma (PMO) – Yapısal Eşitlik Modellemesi / Structural Equation Modelling and Performance Models
Anket (Kantitatif Araştırması) (AN) / Surveys
Deney (DN) / Experimental Research
Gözlem (GZ) / Observational Research
Masa başı arşiv araştırması (MBA) / Archive Studies
Nitel araştırmalar (Kalitatif) (NA) / Qualitative Research
Odak grupları (OG) / Focus Groups

Araştırma Danışmanlık: Bünyenizdeki araştırma ve analiz uzmanlarına süpervizörlük, danışmanlık veya ihtiyaçları olduğu konularda destek ve asistanlık verebiliriz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş