İstatistik-Analiz

FAALİYETLER

Analitik Çözümler
Anket
Gözlem Çalışmaları
Kamuoyu Araştırmaları
Masa Başı Araştırmaları
Niteliksel Araştırma
Odak Grupları

Araştırma alanındaki faaliyetlerimiz tamamen bilimsel yöntemlere dayalı olarak ve geçerli-güvenilir ölçme araçları kullanılarak yapılmaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış akademisyen kadromuz, ülkemizin saygın bilim insanlarından oluşmaktadır. Bu hizmetlerimiz başlıklarıyla şöyle sıralanabilir:

İstastiksel Analizler (İA) / Stastical Analysis
Performans modeli oluşturma (PMO) / Structural Equation Modelling and Performance Models
Anket (Kantitatif Araştırması) (AN) / Surveys
Deney (DN) / Experimental Research
Gözlem (GZ) / Observational Research
Masa başı arşiv araştırması (MBA) / Archive Studies
Nitel araştırmalar (Kalitatif) (NA) / Qualitative Research
Odak grupları (OG) / Focus Groups

Araştırma Danışmanlık: Bünyenizdeki araştırma ve analiz uzmanlarına süpervizörlük, danışmanlık veya ihtiyaçları olduğu konularda destek ve asistanlık verebiliriz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş