Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

ADDT BDT Terapi Eğitimleri

ADDT (RDDT) BDT Eğitimi

Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi Eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Psikoterapi ve Yetiştirme Merkezi size en kaliteli ve uygulama ağırlıklı BDT eğitimi vermeyi amaçlamaktır.

Albert Ellis ve Aaron T. Beck Yaklaşımları İle RDDT BDT Terapi Eğitim Programları

American Psychological Association Belgeli eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kutucuklara tıkayabilirsiniz.

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) diğer adıyla Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi ilk Bilişsel Davranışçı Terapi‘dir (BDT). RDDT ve BDT bilişsel davranışçı terapiler içinde içinde Klinik Psikolog Dr. Albert Ellis ve Psikiyatrist Aaron T. Beck çalışmaları sayesinde en gelişmiş, en çok araştırılmış ve en sık kullanılan terapi şeklidir. BDT (Beck Yaklaşımı) ve RDDT (Ellis Yaklaşımı) birbirinden ayrılamayacak şekilde benzeşmektedir. Terapistin yaklaşımı, terapide uygulanan yöntem ve araçlar, ev ödevleri, hedefledikleri amaçlar (bilişsel, duygusal, davranışsal değişim gibi) açısından hem BDT hem RDDT ufak farklılıklarla aynı yaklaşım ve yöntemleri takip eder. Psikoterapi eğitimlerimiz RDDT eğitimi ve BDT eğitimi şeklinde birlikte verilmektedir, uzmanlara ve öğrencilere Albert Ellis ve Aaron Beck yaklaşımlarını öğretmekteyiz, farklılıklara da değinmekteyiz. Dr. Murat Artıran

ADDT BDT Terapi Eğitimlerinde uluslararası geçerliliği olan ön uygulayıcı belgesi verilmektedir. Ayrıca eğitimlerimzde American Psychological Association (APA) belgeleri verilmektedir.

Anahtar kelimeler: BDT eğitimi, ADDT eğitimi, BDT terapi egitimi, bilişsel davranışçı terapi, albert ellis, aaron beck, psikoterapi eğitimleri

Dr. Murat Artıran’ın konu hakkındaki açıklamaları için tıklayınız.

Gururla ! 2012 ‘ten beri 9.YIL

Albert Ellis Institute

American Psychological Association

RDDT BDT Eğitimi Uygulamaları, Rasyonel Psikoloji Enstitüsü

Çocuk ve Ergen BDT Eğitimi

*Virüs nedeniyle geçici bir süre icin çalıştaylarımıza sadece CANLI-ONLİNE olarak KATILABİLİRSİNİZ!

Psikoterapi Programları

Hazırlık (PREPARATİON) Programı 8 KUR 80 Saat (Süpervizyonsuz)

HAZIRLIK (PREPARATİON)

8 kur Hazırlık UYGULAMACIYA HAZIRLIK Aşaması BELGELİ

80 saat EĞİTİM + 15 saat (5 oturum) Süpervizyon = TOPLAM 95 Saat

+  minimum 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

TÜRK PDR İSTANBUL DERNEĞİ ÜYELERİNE İNDİRİMLİ

Sadece 25 Öğrenci Kabul edilecektir.

PLUS Program YÖK ONAYLI (Rumeli Üniversitesi) 12 Kur 120 saat

PLUS

12 kur (süpervizyon içinde)

RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ile birlikte

YÖK ONAYLI SERTİFİKALI

Ön UYGULAMACI BELGELİ (12 Aylık Program)

120 saat EĞİTİM (Süpervizyon içinde)  = TOPLAM 120 Saat

+ minimum 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

+ YÖK (Yükseköğrenim  Kurulu) Onaylı Sertifika (Rumeli Üniversitesi)

Sadece 25 öğrenci kabul edilecektir.

İsteyen öğrenciler aşağıdaki 12 kur PLUS + Süpervizyon (188 saat) veya APA Uygumacı belgeli PROGRAMI'na (242 saat) geçiş yapabilirler: Ayrıntı için bizi arayabilirsiniz

Bilgi ve Ön Kayıt

PREMİUM Programı 12 kur + Süpervizyon PROGRAMI 188 Saat

PREMİUM

12 kur

+ Süpervizyon PROGRAMI:

UYGULAMACI BELGELİ (12 Aylık Program)

120 saat EĞİTİM + 66 saat SÜPERVİZYON* = TOPLAM 188 Saat

*Her ay en az 1 kez 3 saatlik ONLİNE süpervizyon oturumu

+ minimum 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

+ YÖK (Yükseköğrenim  Kurulu) Onaylı Sertifika (Rumeli Üniversitesi)* * Ek ücret alınır (Bilgi için bizi arayınız)

Sadece 25 Öğrenci kabul edilecektir.

Bilgi ve Ön Kayıt

ULTİMATE Programı APA Uygulayıcı Belgeli 242 Saat

ULTIMATE

18 KUR + Süpervizyon + APA UYGULAYICI BELGESİ

RDDT & BDT APA Uygulamacı Programı

Bu programda katılımcılar ayrıca Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association- APA) 24 kredi/saatlik UYGULAYICI BELGESİ almaya hak kazanacaklardır

150 saat EĞİTİM + 68 saat SÜPERVİZYON*  + APA (American Psychological Association) UYGULAYICI BELGELİ PROGRAM (24 saat/kredi Apa Onaylı) = 242 saat

+ minimum 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

+ YÖK (Yükseköğrenim  Kurulu) Onaylı Sertifika (Rumeli Üniversitesi)* * Ek ücret alınır (Bilgi için bizi arayınız)

Sadece 25 öğrenci kabul edilecektir.

*Her ay en az 1 kez 3 saatlik ONLİNE süpervizyon oturumu

Bilgi ve Ön Kayıt

Primary Practicum (APA Uygulayıcı Belgeli)

PRİMARY PRACTİCUM APA BELGELİ

İstek ve talep üzerine ve 2 yılda bir kez bu eğitim açılmaktadır.

(Nisan ve Mayıs aylarında)

Bu programa katılabilmek 8 KUR'unu tamamlamış olmak gerekmektedir.

Bilgi ve Ön Kayıt

Yetiştirme Staj Programı (Externship) (online katılım imkanı)

 

6 aylık Eğitim-Staj Programı'dır.

Öğrenciler Enstitüdeki istedikleri eğitime ücretsiz olarak katılabilirler. Merkezde veya araştırmalarda da görev alırlar

Öğrenciler 65 saatlik TAM program veya 32 saatlik 3 aylık program alabilirler.

Programa SADECE 3 öğrenci kabul edilecektir

Externship Programı Ayrıntılı Bilgi

RDDT ve BDT Süpervizyon Oturumları

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Süpervizyon gruplarına katılabilmek için en az 8 Kur eğitim almış olmak gerekmektedir.

Süpervizyonları (ONLİNE katılıma açık)

Bilgi için bizi arayınız

Bilgi için Tıklayınız

Çocuk & Ergen RDDT & BDT Programı (12 Kur)

Çocuklarda BDT Uygulamaları Eğitimi Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Çocuk ve Ergenlerde RDDT & BDT Programı + BDT Oyun Terapisi 12 kur (süpervizyon içinde)

Tıklayınız

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri için dikkat edilecek noktalar ve öğrencilerimize tavsiyeler:

Eğitim aldığınız kurumun güvenilir bir kurum olduğundan emin olun.

Eğitim aldığınız kurumun uluslararası bağlantıları olduğundan emin olun.

Eğitimi TEK bir hocadan değil, çoklu hocalardan alacağınız bir eğitim olmasına dikkat edin. BDT Eğitimlerini veren hocaların kendi tarzları ve öğretme şekilleri kadar tecrübeleri de farklışmaktadır.

Eğitimlerde uygulamalı eğitim oluğunu ve sadece TEORİK VEYA PSİKOPATOLOJİK eğitim içeriklerinin yer almadığına dikkat edin.

Yabancı bir hoca eğitimde var mı? Bunun önemi şudur ki Bilişsel Davranışçı Terapi’nin güncel en son gelişmeleri bu yabancı hocalar tarafından daha iyi aktarılabilmektedir.

Eğitim veren hocaların vaka görme becerilerinin ve aktif olarak vaka görmelerinin önemi büyüktür. Pratik bilgilere ulaşmanız için böyle bir hoca veya hoca grubundan eğitim alın.

Kaynakçaların ve metaryellerin öğrencilere yeterli bir şekilde sunulup sunulmadığını kontrol edin.

Danışanlarınızda kullancağınız BDT eğitimlerinde verilen metaryeller var mı, kontrol edin.

Uygulanacak olan testler konusunda bilgi veriliyor mu, eğitimlerde bu ölçme değerlendirme araçları hakkında yeterli destek veriliyor mu, kontrol edin.

Eğitim uzunluğunun yeterli olmasına dikkat edin. 1-2 günlük veya 3-4 günlük eğitimler değil uzun soluklu ve süpervizyonlarla desteklenen eğitimler olmasına dikkat edin.

Eğitim veren hocaların yeterliliklerini, belgelerini, uluslararası belgeli olmasını gözetin.

Eğitimlerde sınav, ölçme değerlendirme gibi aşamaların olup olmadığını kontrol edin. BDT eğitimlerinde sınavların olmasından kormayın, aksine bu eğitimin kalitesini göstermektedir.

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü, bir Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi olarak yukarıda sıralanan prensiplere ve ilkelere dikkat ederek BDT eğitimlerini organize etmektedir. Gerek uygulamalarla gerekse son uluslararası gelişmeleri dikkat ederek ruh sağlığı bozukluklarında BDT psikoterapisinin teknik ve yöntemleri eğitimlerimizde öğrencilere sunulmaktadır. Eğitimlerde öne çıkan öğrencilerimizle bağlantımızı koparmıyoruz. Onları desteklemeye ve gelişimlerinde katkıda bulunmaya projelerler, danışan yönlendirmeleri ile ve bilişsel davranışçı terapi alanındaki bilimsel araştırmalarla, öğrencileri bu faaliyetlere katarak devam ediyoruz.

Online BDT Eğitimi

Çanakkale RDDT ve BDT Eğitimi

Çanakkale RDDT ve BDT Eğitimi

Dr. Kristene Doyle ve Dr. Murat Artıran

 

Uluslararası RDDT ve BDT Eğitimi Ön Uygulayıcı Belgesi

BDT eğitimlerimiz

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Psikoterapi ve Psikoterapi Eğitim Merkezi

ADDT BDT Eğitimi Süpervizyon Grupları

 

Paylaş

Paylaş