Güncel Makaleler

Burada yer alan bütün makalelerin hakları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi’ye aittir. İzinsiz kullananlar için yasal takip süreci başlatılır. Kısmi alıntı yapmak için izin alınız (alıntılar 100 kelimeyi geçemez ve alıntı yapacak olan kişi kaynakça göstermek zorundadır).

İzin almak için bize e-mail ile başvurabilirsiniz.

info@rasyonelpsikoloji.com

Lütfen e-mailinizde İsim-soyad-telefon ve makale başlığını yazınız.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (düşünmeden hareket etme) şeklindeki belirtileriyle kişinin akademik, sosyal ve mesleki yaşamında olumsuz etkileri bulunan nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda, Dikkat Eksikliği baskın tip, Hiperaktivite baskın tip ve birleşik tip olmak üzere üç ayrı bozukluktan bahsedilmektedir: Dikkat Eksikliği ...

Bilişsel Davranışçı (BDT) Terapist

Bilişsel Davranışçı Terapi veya da kısaltılmış ismiyle BDT (ing. CBT), zihinsel sağlığı artırmaya yönelik psiko-sosyal bir terapi disiplinidir. BDT, kişileri kötü yönde etkileyen “bilişsel çarpıtmalar” adını verdiği düşünce örüntülerini kişiye sürekli sorgulatarak (Sokratik sorgulama) onları değiştirmeyi ve yerine daha sağlıklı ve kişiye yardımcı olabilecek düşünce örüntüleri koymayı hedefler. Bilişsel davranışçı terapist için terapi danışanla ilk ...

Deprem Psikolojisi

  Deprem Psikolojisi Deprem gibi yaşamı tehdit eden beklenmedik olaylarla karşılaştığında, insan beyni, iki tür tepki verir: Bunlardan ilki tehlikenin değerlendirmesini yapmak ve ikincisi de tehditten korunmaktır. Tehdit, ‘’Savaş ya da Kaç’’ yanıtı yaratır. Tehlikeden kurtulmak için ortaya çıkan bir takım fizyolojik değişim sonucu, kalp atımı ve soluk alıp verme hızının artması, kas gerginliği, korku, şaşkınlık içinde ...

Ünlü Klinik Psikologlar

Ünlü Klinik Psikologlar En karmaşık ve ilginç çalışma alanlarından biri psikolojidir . İnsan zihni ilginç bir yer, yeni yeni anlamaya başladık. Yine de son 100 yılda, akılda neler olup bittiğini anlama konusunda bir toplum olarak büyük adımlar attık. Aklımı açmamıza ve bazı gizemlerini çözmeye başlamamıza yardımcı olan pek çok ünlü klinik psikolog var. Psikoloji diploması almak istiyorsanız, ...

Psikologların Etik Kuralları

Psikoloji, insan davranışını ve karşılıklı bilişsel süreçleri inceleme altına alan bilim dalıdır. Psikoloji biliminin nihai amacı yaşam kalitemizi arttırmak ve aynı zamanda ruhsal sağlığımızı korumaya teşvik etmektir. Peki psikologların bu prensipleri amaç edinip edinmediklerinden kim veya ne sorumludur? İşte burada psikologlar için etik kurallar devreye girer. Etik Yunanca da “ethos” yani  “töre” anlamına gelen etik bir durumun ...

Akılcı Duygusal Terapi

Akılcı Duygusal Terapi Yapılan Araştırmalar Derleyen: Klinik Psikolog Merve Cansu Çavuş Bu derleme yazısında dünyada bulunan bilişsel davranışçı terapi çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. (Alıntı yapmak yasaktır). Kaynak göstererek en çok 40 kelimeye kadar alıntı yapılabilir Son yıllarda yapılan araştırmalara bakıldığında, bilişsel alanda yapılan psikolojik danışma yaklaşımlarına ilginin arttığı açıkça fark edilmektedir. Bu konuda Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşım, son yıllarda popüler ...

Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri

Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri Derleyen: Klinik Psikolog Merve Cansu Çavuş Bu derleme yazısında dünyada bulunan bilişsel davranışçı terapi çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. (Alıntı yapmak yasaktır). Kaynak göstererek en çok 40 kelimeye kadar alıntı yapılabilir.   Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarının kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Sürecin, Watson (1925)’ın davranışçı çalışmaları ile başladığı söylenebilir. Sonrasında bu çalışmaların etkileri tedavideki uygulamalara yansımış ve etkileri ...

Özel Ögrenme Güçlüğü nedir ?

Özel Ögrenme Güçlüğü nedir ? Bireyin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi durumudur. Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı konabilmesinin ilk şartı, çocuğun zekasının normal ya da normalin üstünde olmasıdır. Zeka geriliği olan çocukların yaşadığı öğrenme sorunları Özel Öğrenme Güçlüğü değildir. Özel ...

Otizmi Anlamak

Yazan: Klinik Psk. Merve Cansu Çavuş, 9 Ağustos 2019 Otizm, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu yetersizlik türü ile ilgili bilinenler, tanımlandığı ilk yıllardan itibaren büyük bir değişime uğramış olmasına rağmen, OSB’nin henüz bilinmeyen yönleriyle en ...

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları Yazan: Dr. Murat Artıran ve Merve Cansu Çavuş, 5 Ağustos 2019 Kaynakça metni (APA formatında): Artıran, M. & Tacı, M. C. (2019). Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları. Erişim adresi: http://rasyonelpsikoloji.com/bilimsel-makaleler/ Bilişsel Davranışçı Terapi veya da kısaltılmış ismiyle BDT (ing. CBT), zihinsel sağlığı artırmaya yönelik psiko-sosyal bir terapi disiplinidir. İlk olarak Albert Ellis tarafından Rasyonel Psikoterapi olarak ...

Paylaş