Güncel Makaleler

Burada yer alan bütün makalelerin hakları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi’ye aittir. İzinsiz kullananlar için yasal takip süreci başlatılır. Kısmi alıntı yapmak için izin alınız (alıntılar 100 kelimeyi geçemez ve alıntı yapacak olan kişi kaynakça göstermek zorundadır).

İzin almak için bize e-mail ile başvurabilirsiniz.

info@rasyonelpsikoloji.com

Lütfen e-mailinizde İsim-soyad-telefon ve makale başlığını yazınız.

Lisrel ve Amos programlarının karşılaştırması

Lisrel ve Amos programlarının karşılaştırması Dr. Murat Artıran Bu yazıda yapılsal eşitlik modellemesi ile yapılan özellikle sosyal bilimlerdeki araştırmalardaki analizlerde kullanılan Lisrel ve AMOS programlarını karşılaştıracağım. Avantaj ve dezavantajlar olarak sıralarsak daha iyi bir kavrama olanaklı olacaktır. Lisrel (Jöreskog & Sörborn, 1993; 1996) programı en sık kullanılan programlardan biridir. Öte yandan Amos (Analysis of Moment Structures, Arbuckle, 1997) programı ...

Yapısal Eşitlik Modellemesi syntax örneği

Yapısal Eşitlik Modellemesi syntax örneği Yapısal eşitlik modellemesi Lisrel ve Amos programlarında yapılabilmektedir. Lisrel programı kullanılarak yapılan analizlerde aşağıdaki syntaxlar analiz yapan kişi tarafından yazılır. Öğrenildiğinde herkesin yapabileceği bir yazılımdır. Örnek YEM syntax: IRRAUT RSD1 + RSD2 + RSD8 + RSD11 + RSD12 + RSD22 IRRCOM RSD14 + RSD15 + RSD16 + RSD17 + RSD18 IRIL RSD4 + RSD5 + RSD10 + RSD19 + ...

Online Psikoloji Eğitimleri

Online Psikoloji Eğitimleri Psikoloji Sertifika Programları, akademik olarak aldığınız teorik bilgiyi tamamlamak ve bir alanda uzmanlaşmaya yarar sağlamak içindir. Rasyonel Psikoloji Enstitüsü olarak eğitimlerimizi farklılaştıran en önemli nokta uygulamalı ve sertifikalı olmasıdır. Terapi ve test eğitimlerimizin hepsinde teori ve uygulama birlikte verilir. Klinikte sıkça uygulanan psikolojik testler de bu programda yer almakta ve öğrencilerimize psikolojik ölçme ve ...

Psikoterapide Yeni Dönem: Online Terapi

Psikoterapide Yeni Dönem: Online Terapi Gelişen ve değişen dünyada insanlar artık alışverişini, görüşmelerini internet üzerinden yapar oldu. Değişen şartlar ve koşullara psikologlar da uyarak, hizmetlerini uzaktan online veya telefonla vermeye başladılar.   Online terapi, terapistlerin internet üzerinden danışmanlık ve destek verdikleri son yıllarda gelişmeye başlayan yeni bir sistem. Bulunduğunuz yerden ayrılmadan bir terapiste ulaşabileceğiniz ve danışmanlık alabileceğiniz en sağlıklı ...

Psikolojik Test Uygulamada Etik ve Profesyonel Konular

Psikolojik Test Uygulamada Etik ve Profesyonel Konular Etik ve profesyonel konular, genel olarak uluslararası kabul edilen kurallardır. Ancak bazı durumlarda testin yapısı, içeriği, yapılma amacı ve yapılacağı kişilerin yaşları veya kültürel özellikleri gibi birçok diğer unsur ek prensipleri ve kuralları zorunlu kılar. Danışanların Hakları Test veya anket uygulanan herkesin aşağıdaki haklara sahip olduğu test veya anket uygulayıcısı tarafından ...

Korona Virüs ve Diğer Salgın Hastalıklarla İlgili Yapılan Araştırmalar

Dünya üzerinde son 10 yılda meydana gelen, Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu (SARS, 2003), Kuş Gribi (H5N1, 2004) ve Domuz Gribi (H1N1, 2009) gibi salgın hastalıklar yarattığı tehditler nedeniyle yalnızca sağlık çalışanlarının değil sosyal bilimcilerin de giderek artan biçimde ilgisini çekmektedir. Şimdilerde ortaya çıkan Corona Virüsü (Kovid-19) öncekiler gibi insanları tedirgin etmektedir. İnsanların bir salgın ...

Koronavirüsün Psikolojik Etkileri

  Koronavirüsün Psikolojik Etkileri Korona salgını biyolojik etkileri kadar psikolojik ve davranışsal sorunlara da sebep olmaktadır. Bulaşan sadece virüs değil aynı zamanda toplumsal travmanın yarattığı aşırı fobik reaksiyonlar, depresyon, panik, paranoya gibi ruhsal sorunlar ve bencillik, dürtüsellik, saldırganlık, damgalama gibi yıkıcı davranışlardır. İnsanlar olağanüstü durumlarda nezaket, sağduyu, empati, yardımlaşma gibi ahlaki değerlerini geçici olarak kaybederler ve sadece kendisini düşünen bencil bir varlığa ...

Kış Depresyonu

    Gün ışığının bireylerin iyilik hali üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Sonbahar ya da kış depresyonu olarak adlandırılan mevsimsel duygudurum değişikliklerinin  gün ışığı miktarının azalması ile ilgili olduğu, beynin buna verdiği tepki ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. İnsanda uyku ve uyanıklık döngüsünde etkili olan seratonin ve melatonin hormonlarının seviyelerindeki değişime göre , kişilerin ruh halleri ve enerji düzeyleri ...

Psikolojik Testler Nedir?

Zaman zaman psikiyatrik sorunların tanımlanması yada objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının standart ve objektif ölçümüdür. Test sonuçları kişilerin davranışlarından örnekler verir ve bunu başka insanların ya da kişinin farklı zamanlardaki davranışlarıyla kıyaslama imkânı sunar. Bireyi karakteri, zekası ve özel yetenekleri gibi çeşitli yönlerden inceleyebilmektedir. İyi bir ...

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) Derleyen: Klinik Psikolog Merve Cansu Çavuş, Kasım 2019 Son yıllarda eğitim bilimleri gibi sosyal bilim ve davranış bilimleri alanlarında yapılan uygulama çalışmalarının pek çoğunda ölçülebilen ve gizil (latent) değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koymaya olanak sağlayan birçok değişkenli istatistiksel yöntem olan Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modeling) analizlerinin eskiye oranla kullanıldığı görülmektedir. Yapısal ...

Paylaş