Prof. Dr. Ömer F. Şimşek ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalıştayı 4 gün
23-24 Kasım & 7-8 Aralık 2019
SON KAYITLAR !

Event Venue:
.......BEŞİKTAŞ......

UYGULAMALI

LISREL PROGRAMI İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ (YEM) ÇALIŞTAYI

Prof. Dr. Ömer F. Şimşek tarafından

23 – 24 Kasım 2019

7-8 Aralık 2019

tarihlerinde

Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modeling) (Birinci ve İkinci aşama) çalıştayları verilecektir.

Çalıştayın süresi 30 saattir ve katılımcıların bir dizüstü bilgisayar kullanmaları gerekmektedir. YEM çalışmalarının anlaşılmasını ve uygulamaların yapılmasını sağlayacak temel ilke ve anlayışlar sunulduktan sonra LISREL programı ile ayrıntılı örnekler katılımcılarla birlikte yapılarak, analiz aşamalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırma ve yayın açısından kritik öneme sahip noktaların kavranması örneklerin ayrıntılı bir şekilde yorumlanması gerçekleştirilerek sağlanacaktır. Tüm uygulamalar, LISREL programının bir arayüzü olan SIMPLIS aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Adından da anlaşılacağı üzere SIMPLIS son derece kullanımı kolay bir program olarak geliştirilmiştir ve mantığının kavranması dakikalar içinde mümkün olabilmektedir.

Çalıştayın İçeriği:

 • Tanımlama (identification)
 • “Non-positive definite” uyarısı ve nedenleri
 • Normallik varsayımı (non normal data) ve data türü.

YEM’in kuramsal temelleri:

 1. Regresyon
 2. Nedensellik
 3. Ölçme modeli (Measurement Models)
 4. Yapısal model (Structural Model)
 5. Örtük değişkenler (Latent Variables)
 6. Gözlenen değişkenler (Observed Variables)
 7. YEM’de ölçmenin hatası (Unique Varibles or Residuals) ve modellemede önemi
 8. Aracılık (Mediation)
 9. Moderation
 10. YEM uygulamalarında temel sorunlar
 1. LISREL programının tanıtılması ve temel çalışma prensipleri:
  1. LISREL programının çalışma prensipleri
  2. Kovaryans ve korelasyon matrislerinin oluşturulması
  3. Komut dosyalarının oluşturulması ve model testinde komut yazımı
  4. Prelis programının kullanımı
  5. Diyagramlar üzerinde temel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.
 2. Yol analizi (path analysis) ve gözlenen değişkenlerle yol analizi (path analysis with observed variables).
  1. Yol analizinin temel mantığı
  2. Regresyon modelleri
  3. Gözlenen değişkenlerle model testi
 3. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi (Exploratory and confirmatory factor analyses)
  1. Açımlayıcı faktör analizlerinin ölçme modelleri için önemi
  2. Açımlayıcı faktör analizi uygulamaları ve örnekler (ortogonal vs. non-ortogonal factor anayses)
  3. A priori ve a pasteriori doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları
  4. Faktör yapılarının eşitliği testi (çoklu gruplarda doğrulayıcı faktör analizi)
 4. Örtük değişkenlerle yol analizi (path analysis with latent variables)
  1. Tek aşamalı yaklaşımla model test etme
  2. İki aşamalı yaklaşımla model test etme
  3. İç-içe geçmiş (nested) modeller stratejisi ise model test etme ve aracılık testleri.
 5. Çoklu-grup modellerinin test edilmesi (Multi-group SEM)
  1. Çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizi (Equality of Covariance Matrices)
  2. Çoklu-grup yapısal model testi.
 6. Ortak Metod Varyansının Kontrol edilmesi
  1. Ortak method varyansının önemi
  2. Ölçme modellerinde ortak metod varyansının kontrol edilmesi
  3. Yapısal modellerde ortak metod varyansının kontrol edilmesi
 7. Yapısal Eşitlik Modellerinde Kontrol Değişkenlerinin Kullanılması
  1. Kontrol değişkenlerinin YEM’deki yeri
  2. Kontrol değişkenlerinin yol analizlerinde kullanımı
 8. Yayın ve Tez Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar
  1. Model kurulmasında en önemli noktaların gözden geçirilmesi
  2. Gerçek hakem geri-bildirimleri üzerinden kritik noktaların tartışılması

 


Eğitmen: Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek & Dr. Murat Artıran


23 – 24 Kasım 2019
7-8 Aralık 2019


Birinci Aşama 900 TL+KDV

İkinci Aşama 900 TL + KDV

Birinci Aşama ve İkinci Aşama 1700 TL (Erken Kayıt indirimi 1600 TL)

Hesap numaralarımıza ödemeyi yaptıktan sonra info@rasyonelpsikoloji.com adresine isminizi, dekont ile birlikte gönderiniz.

Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için eğitim ücreti bankaya yatırılmadan önce  0212327 0233 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.


20 kişi ile sınırlıdır. Kalan kontenjan: 18

 

Bu çalıştaya kimler katılabilir:

 • Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İşletme ve diğer tüm Sosyal Bilimler Alanındaki bölümlerden akademisyenler.
 • En az Yüksek Lisans düzeyinde TEZ AŞAMASINA gelmiş öğrenciler.
 • Yukarıdaki alanlardaki doktora öğrencileri

 


Çalıştayı tamamlayanlar Birinci ve İkinci Aşama Yapısal Eşitlik Modellemesi çalıştayını başarıyla tamamlamıştır. 32 saat / kredi

İlgili hocaların imzaları ve Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi belgesine almaya hak kazanacaklardır.


BROŞÜR İÇİN TIKLAYIN

 

Comments are closed.

Paylaş