Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi
2020-2021 Sonbahar – Ön Uygulamacı Hazırlık Programı
Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü & Dernek Onaylı (+ 10 kredili Amerikan Psikoloji Birliği Belgeli)
8 Kur Ön Uygulamacı Hazırlık Programı

Event Venue:
.......BEŞİKTAŞ......

Rasyonel Terapi & BDT

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) & Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Ön Hazırlık – Uygulamacı Programı

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) Kredili

Bu uzmanlık çalıştayı Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği ile  ortaklaşa düzenlenmektedir.

 

Bu programa sadece EN AZ Psikoloji 4. sınıf öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf öğrencileri, bu bölümlerin yüksek lisans öğrencileri ve mezunları katılabilir. DİĞER bölümlerden (çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet uzmanlığı vb.) katılmazlar.

(2012 ‘den beri 8.YIL)

 

 


Eğitimlerde kullanılacak kaynaklardan bazıları

Rasyonel terapi hakkında değerli bilgilere ulaşacağınız uygulamacının kılavuz kitabı

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East by Murat Artiran (Author)
Routledge; 1 edition

Dr. Murat Artıran hocamızın çevirisi


Program Direktörü:

Dr. Murat Artıran

Eğitmenler:

Dr. Murat Artıran

Dr. Kristene Doyle (Misafir eğitmen)

Uzm. Psik. Dan. H. Mehmet Artıran (1. ve 3. kur)


Süre

8 KUR – 64 saatlik program  minimum 10 saat Süpervizyon (toplam 74 saat)


Belgeler

1) Uluslar arası alanda geçerli Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi Ön- Uygulamacı 8  kur – 74 saat belgeli. (10 saat (5 oturum) Süpervizyon)

2) Belgeler Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır. 

3) Dünyada 171 ülkede geçerli Amerikan Psikoloji Birliği (APA) 10 saat kredili katılımcı belgesi.

Not: PROGRAM 1 katılımcıları, PLUS – 1 programını katılmak isterlerse tamamladıkları kurdan devam ederek PLUS 1 programını (Ön Uygulayıcı Belgeli) tamamlayabilirler.

 

 


Kapsam: Bu programda öğrenciler kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapiyi öğreneceklerdir.

Tüm program dahilinde aşağıdaki metaryeller ücretsiz olarak verilecektir.

Program boyunca aşağıdaki materyaller işlenecektir:

Makaleler

 • Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)

Kitaplar

 • Kitap 1: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Psikolojik Danışmanlık
 • Kitap 2: Bilişsel Davranışçı Terapilerde kullanılmak üzere Etik ve Profesyonel Konular

Ölçekler:

 • Dr. Murat Artıran hocamız tarafından 1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3- Çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme (2 ölçek) 5- Semptom belirleme ölçeği 6- Psikolojik rahatsızlıkları ölçen çeşitli ölçekler

Danışan & Terapist Formlar

 • Seanslarda danışanlara verilecek olan RDDT ve BDT terapileri formları
 • Terapistin kullanacağı formlar
 • Ev ödevleri için gerekli olan materyaller

Transkriptler

1 Seans transkript örneği

Slidelar

Ders slide’larının önemli olanları öğrencilere verilecektir.

Videolar (!)

 • Dr. Albert Ellis’in videolarının gösterimi (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)

Canlı seans gösterimleri

 • Dr. Murat Artıran çeşitli kurlarda 2 RDDT & BDT seansını canlı olarak demonstrasyonu yapılacaktır.

Öğrencilerin seans uygulamaları & anlık süpervizyon

6. kurdan itibaren isteyen öğrenciler seans uygulamaları yapacaklar ve anlık süpervizyon geri bildirimi alacaklardır. (9. kurdan itibaren öğrencilerin en az 3 vaka sunumu veya canlı seans gösterimi (her biri en az 20 dakika) yapmaları gerekmektedir.

*Bu metaryellerin (ücretsiz verilecektir) kısımındaki tüm metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencileri alabilerler. Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler.

1.2.3. kurun ücreti: 1800 TL  

1. gün (kur)

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’in Esasları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri ve Odaklandıkları Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Kökenleri
 • VİDEO gösterimleri & Röportajlar

2. gün (kur)

 • Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • BDT ve RDDT Terapistinin Duruşu ve Görevleri
 • BDT’de Danışanın Sorumlulukları ve Terapideki Rolü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Kurulan Terapötik İlişkinin Esasları
 • BDT terapilerinde Önemli Etik ve Profesyonel Noktalar
 • Seansların yapısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de Farklılıklar
 • Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi

Eğitmen: Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran

3. Kur

Bu kurun tek başına ücreti: 900 TL    ödeyerek alabilirsiniz.

 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Ergen ve Çocuklarda RDDT ve BDT Terapisi- Dikkat edilecek noktalar, Yetişkinlerle yapılan terapilerden farklılıklar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de diğer terapilerin etkileri ve bağları:
 • Davranışçı Terapi Esasları, B. F. Skinner’in Uygulamaları
 • Aaron Beck’in Bilişsel Terapi Esasları, Aaron Beck’in düşünceleri
 • İnsancıl-Varoluşçu Terapi Esasları, Irvin Yalom’un Tarzı
 • Adlerian Terapi’nin Etkileri, Alfred Adler’in Yeni Yaklaşımı
 • Dr. Albert Ellis’in diğer terapiler hakkındaki görüşleri

3. kura İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

 1. ve 2. kurların amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor ceya direnç gösteren danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

3. Kur’un Amacı: Öğrencilerin RDDT ve BDT terapisinin uygulamalardaki yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgilenmeleri ve bu tekniklerin diğer terapilerle nasıl benzer ve farklı yönlerinin bulunduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri 1. 2. ve 3. kur (20 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

Sınav: Bu kurda 10 soruluk sınav vardır. Başarısız olanlar sınavı 2 kez daha tekrar alabileceklerdir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (11 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

4. Kur

 • Soru sorma teknikleri
  • Soktratik Soru Sorma Tekniği
  • Sokratik Sorular – Uygulamalı Gösterimi
 • RDDT & BDT’de Tedavi’ye Giriş
  • Psikolojik Rahatsızlıkların Tedavisinde BİLİŞSEL Yaklaşım & Uygulamalar ve Stratejiler (Genel)
  • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavisinde DUYGUSAL Yaklaşım & Uygulamalar ve Stratejiler (Genel)
  • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavisinde DAVRANIŞSAL Yaklaşım & Uygulamalar ve Stratejiler (Genel)
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Gerçek Terapi videoları
 • Seans transkriptleri örnekleri (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )
 • 1 Seans Demosu (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )

4. kura İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 900 TL 

Metaryeller:

 • Bu kurda handouts (ders notları)
 • Transkript Örnekleri
 • Dr. Ellis’in 2 Makalesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (5 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

PROGRAMI

Ψ   Anksiyete     Travma     OKB   Ψ

 

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL 

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 2 kur’un alınmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

1. Gün

5. Kur

Çalıştay 1:

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda – 1 REBT ve CBT Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması (REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) 10:00-13:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 2:

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda- 2 REBT ve CBT Yaklaşımı Tedavi Yöntemleri ve Teknikler & Ev Ödevlerinin Kullanımı (REBT & CBT Interventions, Treatment Strategies & Techniques & Applying homework assignments for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) 13:00-16:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL  


Çalıştay 3:

Vaka Örnekleri 16:00-16:30

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


2. Gün

6. Kur

Çalıştay 4:

Travma ve Yas Süreçlerinde Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Trauma and Excessive Sarrow – Adults and Children) 9:30-12:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 5:

Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (OKB bozuklukları) (Yetişkin ve Çocuklar )Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for OCD – Adults and Children) 13:00-16:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 6:

Vaka Örnekleri 16:00-16:30

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


 

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi’ Travma ve Yas, OKB, Panik ve Aşırı Kaygı Sorunlarında Uygulamalar (16 Saat/kredilik) katılımcı belgesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.

 

Dr. Kristene Doyle’nin katılımıyla

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

“Albert Ellis Institute is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists. Albert Ellis Institute maintains responsibility for this program and its content”

Albert Ellis Enstitütüsü Amerikan Psikoloji Birliği tarafından psikologlara eğitim vermek için sponsor olmaktadır. Albert Ellis Ensitüsü program ve içeriklerin yönetiminden sorumludur.

BELGE SÜRECİ:

Bu programda dünyada 171 ülkede kabul gören Amerikan Psikoloji Birliği belgesi verilecektir. Belge almak isteyenlerin her bir kredi için 130’ar TL ek olarak ödeme yapması gerekir. Belge almak isteyemenler için bu programın ücreti 900 TL.dir. Belge alan katılımcılar bu ücretten muaftır.

APA BELGELİ KATILIM: 1300 TL

APA BELGESİZ KATILIM: 900 TL

Katılımcılar, tüm programa veya tek başlarına seçtikleri programlara katılabilirler.

Amerikan Psikoloji Birliği katılımcı belgeli programlara katılabilmek için PROGRAM 1 veya PROGRAM 1 PLUS programlarında EN AZ 3 kur (24 saat) katılım sağlamış olmak gerekir. Bilgi için bizi arayın.

7. Kur

SATURDAY February 6st 2021

Cumartesi 6 Şubat 2021

10:00-12.00

Theoretical Essentials in REBT & CBT (2 APA credits)

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (2 APA Kredisi)


13:00-16:30

Depression- REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children  (3 APA credits)

Depresyon – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Vaka Formülizasyonları ve Tedavi Stratejileri (Yetişkin ve Çocuk Danışanlar için) (3 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle

8. Kur

SUNDAY February 7nd 2021

Pazar 6 Şubat 2021

10:00-12.00

Anxiety-

REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety Related Problems and Fear Problems- Adults and Children  (2 APA credits)

Anksiyete- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Vaka Formülizasyonları ve Tedavi Stratejileri (Yetişkin ve Çocuk Danışanlar için) (2 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle


13:00-15:00

ADHD – REBT & CBT Interventions in ADHD   (2 APA credits)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (2 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle


15:00-16:30

Gaming –

REBT & CBT Interventions in Internet and Game Addiction  (1 APA credits)

Oyun ve İnternet Bağımlılığı – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (1 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle

Ücret: PROGRAM 1 toplam programı ücreti  7000 TL’dir (Erken kayıt 5000 TL.). (indirim olanakları, erken kayıt avantajları, taksitlendirme seçenekleri için bizi arayınız: 0212 327 0233
* Eğitim iptali veya tarih değişiklikleri eğitim tarihine 5 gün kala size bildirilecektir. Eğitim organizasyonu tarafından iptal edilen etkinliklerde katılımcıların sadece katılımcı ücretleri iade edilir. Ulaşım ve diğer masraflar katılımcıya aittir.

Kontenjan: 18 kişi

Kalan Kontenjan: Kayıtlar devam ediyor.

Bu programa kimler katılabilir:

Bu programa sadece EN AZ Psikoloji 4. sınıf öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf öğrencileri, bu bölümlerin yüksek lisans öğrencileri ve mezunları katılabilir. DİĞER bölümlerden (çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet uzmanlığı vb.) katılmazlar.

 • Bu paket programına sadece 18 kişi kabul edilecektir.
 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce  0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.
 • Programın her kuruna tek tek katılabilirsiniz.
 • öğrenci istediği zaman programı bırakabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme olarak hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesini alır.
 • Programın yüzde 70’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

 

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.


İletişim Tel: 0 212 327 02 33

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Size 48 saat içinde geri döneceğiz !


Bize nereden ulaştınız?:

Belgeler 

1) Uluslar arası alanda geçerli Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi 8 Kur – 74 saatlik Ön Hazırlık – Uygulamacı programını tamamlamıştır belgesi.

2) Belge Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır. 

Not: PLUS – 1 programını tamamlamak isteyenler bu programa kaldıkları yerden geçebilirler.


Program Hakkında

Sık Sorulan Soru Cevaplar

Soru 1: Paket Program 1 (Sonbahar) ve PLUS programı (İlkbahar) arasındaki fark nedir?

Paket Program 1 8 kur – 74 saattir PLUS programı ise 12 kur – 106 saattir. PLUS programını tamamlamak için 10 kuru tamamlamak yeterlidir. Tercihinize göre bazı kurları almayabilirsiniz.

Soru 2: Paket Programa 1’e katıldıltıktan sonra PLUS programına geçiş yapabilir miyim?

Evet devam edebilirsiniz.

Soru 3: Ücretlendirmede indirim veya taksitlendirme yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 4: Toplu katılım veya bir grup olarak (12-20 kişi) eğitim almak istesek (İstanbul içi veya diğer şehirlerde) indirim yapılıyor mu?,

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 5: Programı bıraktığımda belgelerim ne olur?

Bitirdiğiniz kur kadar belge alırsınız.

Soru 6: Programı istediğim zaman bırakabilir miyim? Ödediğim ücreti ne oranda geri alabilirim?

Programı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Katıldığınız kurların her biri için belirtilen TAM ücret (indirimsiz) hesap edilerek ödemiş olduğunuz miktarın geri kalanı size iade edilir.

Soru 7: Eğitimi bitirdiğimde uygulamacı olacak mıyım?

Evet. PLUS 1’i bitirdiğinizde uygulamacı olarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Soru 8: Programdan başarısız olmak mümkün müdür?

Bazı kurların sonunda sınav yapılacaktır. Öğrenciler toplamda aynı sınavı 3 kere alabilirler. Üçünden de başarısız olanlar, program dışı bırakılırlar. Programın %70’inden daha azını tamamlayanlar için bir sonraki dönem kurlara katılma hakkı sınırlı olmak kaydı ile verilir. Eğer öğrenci bu kurlara da devam etmez ise belge alma hakkını kaybeder.

Soru 9: Alacağım belgeler nelerdir?

PROGRAM 1 İÇİN BELGE (8 KUR – 74 saat):

1) Uluslar arası alanda geçerli Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi 8 Kur – 74 saatlik Ön Hazırlık – Uygulamacı programını tamamlamıştır belgesi.

2) Belgeler Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır. 

Soru 10: Alacağım belgelerin ulusal ve uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet vardır. Uluslar arası alanda tarafımızdan belgelendirilmiş olan öğrencilerimiz bu belgeler ile üniversitelere başvurduklarında ‘referans ve yeteneklerini kanıtlamak için’ kullanmaktadırlar. Bazı üniversiteler ‘bazı dersleri bu öğrencilerimize MUAF tutmaktadırlar’. İş alanlarında başvururken geçerlidir. Lütfen sitemizdeki referans numaralarını iş verenlere veriniz, kontrol etmek isterlerse sitemize girip kontrol edebilirler.

Ulusal alanda bu programları almış öğrenciler her zaman için avantajlı konumda olmaktadırlar. Bazı öğrenciler Alacağım belge resmi olarak geçerli midir? diye sormaktadır. Bu sorunun cevabı şöyledir: Bir kişinin akredite edilmiş olan bir üniversiteden almış olduğu ÜNİVERSİTE DİPLOMASI haricindeki hiçbir belge dünya üzerinde RESMİ olarak geçerlidir veya geçersizdir denilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde ‘belgeler veya sertifikalar’ın RESMİ bir gücü yoktur. Ancak kişinin yeteneklerini, yetkinliğini ve uzmanlığını göstermesi açısısından ÖZEL VE RESMİ kurumlar bu belgeleri görmek istemektedirler. Sizin diğerlerinden farkınızı belirtmeniz için gereklidir.

Soru 11: Eğitimlerde uygulama ve süpervizyon saati ne kadardır?

10 saat süpervizyon vardır. Ayrıca 4. kurdan sonra ÖĞRET-ÖRNEKLENDİR-UYGULA sistemine göre gitmektedir. Dolayısıyla toplamda 10 saati oldukça fazla oranda aşan uygulama saati olacaktır.

Soru 12: Daha önce Bilişsel Davranışçı Terapi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım?

Hayır. Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI vardır. Bu sınavdan alacağınız nota göre hangi kurdan başlayacağınız belirlenmektedir.

Soru 13: Daha önce BDT almadım ancak başka bir terapi eğitimi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Hayır ancak

Bize öz geçmişinizi email atınız. Psikanaliz ve Psikodinamik veya benzeri yakın terapi yaklaşımlarının (Varoluşçu Terapi, Logo Terapi, Transaksiyonel Analiz) haricinde, almış olduğunuz eğitimin Bilişsel Davranışçı Terapi’lerin genel yaklaşımına yakın bir terapi olması gerekir (Örn. Bilinçli farkındalık terapisi, diyalektik davranışçı terapi, EMDR).

Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI’nı alabilirsiniz.

Soru 14: Alanda uzun yıllar (5 yıl ve üzeri) tecrübem var ama terapi eğitimi almadım. 1. kurdan başlamak zorundamıyım?

Evet.

Soru 15: Programı bitirdikten sonra merkezinizde çalışma imkanım veya danışan kabul etme imkanım olacak mı?

Bu imkandan sadece PLUS 1 programını bitirenler yararlanabilirler.

Diğer sorularınız için bizi arayınız. 0 212 327 02 33

 

 

 

 

 


Comments are closed.

Paylaş