Yıldız Teknik Üniversitesi Bünyesinde
Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi
7 Kur Uygulayıcı Ön Hazırlık Programı
KAÇIRMADINIZ 1. 2. ve 3. Kurlar tekrarlanacaktır

Event Venue:
.....Beşiktaş.....

Bu çalıştay Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bünyesinde düzenlenmektedir.

Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri ve Teknikleri Toplu Çalıştayları 7 KUR – 72 saatlik program
 

11 ve 12 Kasım tarihlerinde 1. 2. ve 3. Kurlarlarla başlıyoruz

(2012 ‘den beri 7.YIL)

 

 

Bu programda öğrencilere kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapinin

 • Dr. Albert Ellis’in 3 makalesi
 • 3 kitap
 • Dr. Albert Ellis’in Türkçeleştirilmiş 2 videosu
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu
 • Özel Ders-Uygulama Notları
 • Seanslarda kullanılacak formlar
 • Canlı Seans Demonstrasyonları
 • Temel Esaslar
 • Teknikler
 • Vaka Formülizasyonları
 • Ev Ödevleri
 • Özel 4 kişilik Süpervizyon Gruplarına katılım

Katılımcıların uygulamalarla Rasyonel Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi konusunda yetişmeleri sağlanır.

Bilgi alınız: 0 212 327 02 33 veya info@rasyonelpsikoloji.com

[/tab]

Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran ve Dr. Kristene Doyle

Direktör: Yrd. Doç Dr. Murat Artıran

10:00-16:30

1. Kur Programı

 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Yapı
 • Temel Düzey Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi ve ve Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nini Felsefi Temelleri
 1. Kur’un Amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

2. Kur Programı

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’de Etik ve Profesyonel Prensipler
 • Bilişsel Terapi, İnsancıl-Varoluşçu Terapi ve Aderian Terapi’nin Etkileri
 • RDDT ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • 2. Kurda işlenen konuların tekrarı ve diğer psikolojik rahatsızlıklarda nasıl kullanılacakları örneklerle anlatılacaktır.
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Planların Hazırlanması
 • Ev Ödevlerinin Hazırlanması ve Çeşitlendirilmesi

 

[/tab]

Saat: 10:30-16:00

Yöntemler & Teknikler ve Hatalar

 • Düşünsel-Davranışsal-Duygusal Yöntemler ve Teknikler
 • Klinik Ortamlarda RDDT ve BDT’nin Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hatalar
 • Vaka Örnekleri ve Formülizasyonları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Seans Demonstrasyonları ve Uygulamalar

3. Kur hakkında özet bilgi: Uygulamalar sırasında pratik bilgilerin edinilmesi, seansların başarılı olabilmesi için engellerin kaldırılması ve hızlı ve etkili sürecinin yönetilmesi becerilerinin kazandırılması.Diğer çalıştaylarda teorik bilgi daha çok iken bu çalıştayda pratik ve hemen kullanılabilecek bilgiler verilecektir.

KUR ÜCRET: 900 TL. + KDV


4. Kur Programı (Toplam: 7 saat)

 

2 Aralık 2017 Cumartesi

Eğitmenler: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran ve/veya Dr. Kristene Doyle

RDDT ve BDT’nin Teorik Temelleri 9: 30-10: 30
Rasyonel Duygusal ve Bilişsel Davranışçı Terapi Profesyonel Beceri Geliştirme Yöntemleri 10: 30-13: 00
13: 00-14: 00 öğle arası
Anksiyete Bozukluklarının – REBT ve CBT Müdahaleleri 14: 00-16: 00
Öfke Bozuklukları İçin RDDT ve BDT Yaklaşımları 16: 00-17: 00

3 Aralık 2017 Pazar

Rasyonel Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’de B Aile ve Çift Terapi – İlişki Sorunlarına Yaklaşım ve Uygulama Teknikleri 9: 30-12: 00
12: 00-13: 00 Öğle arası
Çocuklar ve Yetişkinler için RDDT ve BDT Grup Terapisi 13: 00-15: 30
BDT’de Çürütme Teknikleri (Dr. Kristene Doyle) 15: 30-16:00
Rasyonel Terapi Seans Demonstrasyonu Sorular ve Cevaplar 16:30-17:15

ÜCRET: 1300 TL. + KDV

 

 


5. Kur Programı (Toplam: 8 saat)

 • İleri Düzey Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ‘bilişsel yeniden yapılandırma (çürütme ve bilişsel değişimin sağlanmasında tarzlar ve teknikler)
 • RDDT ve BDT Tekniklerinin Kullanımının Gösterilmesi ve Uygulamaları
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Seans Demonstrasyonları ve Uygulamaları
 • Süpervizyon Çalışması

ÜCRET: 900 TL. + KDV

6. Kur hakkında özet bilgi: Öğrenciler uygulamalar yaparak becerilerini tek tek alıştırma imkanı bulacaklardır.
• Danışanla Seans Yapılandırması• Danışmanlık Becerileri• Soru Sorma Teknikleri• Terapilerin Yönetimi• Seanslarda ve Zor Durumlarla Başa Çıkma• Vaka Formülizasyonları• Ev Ödevleri
Belge yönetmeliğine göre Albert Ellis Türkiye Merkezi’nde alınması ‘zorunlu’ bir dökumandır. Bu belge olmadan yöntem, planlama, ve ileri düzey uygulamalara geçilememektedir.

 


6. Kur Programı (Toplam: 8 saat)

 • Öğrenci RDDT ile Kendi Bireysel Sürecinden Geçer.
 • Danışanlar karşısındaki duruşu ve tutumu hakkında bilgilenir.
 • Kendi bilişsel-duygusal ve davranışsal yapıları hakkında farkındalık kazanır.

Seanslar minimum 5 seans sürer.

Seanslar haftalık veya haftada 2 gün şeklinde planlanır.

Toplam ücret: 750 TL.

 


Toplam 2 gün

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Psikopatolojik Rahatsızlıklar*

Eğitmenler: Dr. Kristene Doyle ve/veya Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

31 Mart 2018 Cumartesi

Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (Theoritical Foundations of REBT & CBT) 9:30-11:00


Okul Çağı Çocukları Icin Etkililiği Kanıtlanmış – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri (Effective REBT & CBT Strategies for Working with School-Age Children) 11:00-13:00


Çocuklar için Depresyonda Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması & Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Depresion for Adults)   14:00-16:00

1 Nisan 2018 2017 Pazar


Yetişkinlerde ve Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarına RDDT & BDT Yaklaşımları (REBT & CBT interventions for Eating Disorders for Children and for Adults) 9:30-12:00


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu – RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in ADHD) 15:00-16:30


Internet ve Oyun Bağımlılığı -RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT interventions for Internet and Game Addiction for Children) 15:00-16:30


Uygulamalar  ve Demonstration of REBT Session 16:30-17:00


 

ÜCRET: 1300 TL. + KDV

Bu kur Amerikan Psikolojik Birliği (American Psychology Association – APA) tarafından gönderilecek olan katılımcı belgelidir. (12 Kredi)

Bazı çalıştayları kaçıran öğrenciler için tüm gün özel telafi dersleri ve uygulamaları yapılır.

2 defa 3’er saatten telafi çalıştayı yapılacaktır. Telafi ihtiyacı olan öğrencilerle birlikte saat ve günler belirlenecektir.

 

 

Kimler Katılabilir:
Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık lisan düzeyi en az 3. sınıf ve üzeri öğrencileri ve mezunları , klinik psikoloji bölümleri , genel psikoloji yüksek lisans ve doktora ögrencileri ve mezunları ve ilgili alanlarda çalıştay gören diğer öğrenciler, alanda çalışan profesyoneller. Bazı çalıştaylara çocuk gelişim bölümleri öğrencileri ve mezunları, Aile danışmanlık belgesı olanlar katılabilir.

Toplam ücret: 6000 TL. + KDV (2 taksit yapılabilir).

Tel: 0 212 327 02 33
Mobil: 0 (546) 567 34 20Bize nereden ulaştınız?:

 • Bu paket programına sadece 12 kişi kabul edilecektir. (Kalan kontenjan: 8)
 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce  0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.
 • 4., 5., 6. Kurlar hariç Programın her kuruna tek tek katılabilirsiniz.
 • 4., 5., 6. Kurlara sadece paket program 1 ve EXTERNSHİP öğrencileri katılabilir.
 • Öğrenci istediği zaman programı bırabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme olarak hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesini alır.
 • Programın yüzde 75’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

 

72 saat 7 Kur’luk Uygulayıcı Ön Hazırlık Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Çalıştayını Tamamlamıştır belgesi alacaktır.

Rasyonel Psikoloji- Albert Ellis enstitüsü Türkiye Merkezi Katılımcı Belgesi

Bazı çalıştaylarda katılımcılar Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychology Association -APA) Katılımcı belgesi alacaklardır.

 

Açıklama:

 

Program 1 PLUS’ın Program 1’den farkı:

Program 1 programına katılan herkes Program 1 plus’a katılabilir ve ek ders alarak bu programdaki 24 saatlik uygulamacı belgesine sahip olabilir.

Program 1 PLUS’ın Program 1’den farkı Amerikan Psikoloji Birliği onaylı 24 saatlik uygulamacı belgesi sağlamasıdır. Diğer tüm çalıştay içerikleri Program 1 ile aynıdır.

Program 1 plus fiyat olarak da program 1 den biraz daha fazladır. Program 1’i alanların Program 1 Plus için ayrıca toplu ücret ödemelerine gerek yokur. Ek ücret ödeyerek program 1 plus programına devam edebilirler.

Program 1 plus’ın içeriğinde uygulamacı belgeli bir çalıştay yer aldığından 10 saat kadar uygulama ve süpervizyon bakımından Program 1’e göre fazlası vardır.

Program 1 ve Program 1 Plus çalıştayları sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yılda birer kez düzenlenir.

Kayıt için veya sorularınız olursa bizi arayabilirsiniz.

Telefon: 0 212 327 0233

 

 


Comments are closed.

Paylaş