Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

Psikoloji ve PDR Öğrencileri
Ön Uygulamacı Belgeli
Rasyonel Duygucu Terapi
Bilişsel Terapi &
Davranışçı Terapi
American Psychological Association Sertifikalı & Dernek Onaylı
5 ay – 8 Kur Ön Uygulamacı Programı
1. ve 2. Kur 27-28 Ekim 2018

Event Venue:
Beşiktaş- İstanbul

Paket Program 1 (Sonbahar Programı)

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) & Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Program Açılacaktır. Kayıtlar Devam Etmektedir.


Program Direktörü:

Dr. Murat Artıran

Eğitmenler

 • Dr. Murat Artıran
 • Dr. Kristene Doyle

 Süre

8 KUR – 72 saatlik program

+ Süpervizyon oturumları

+ Metaryeller

+ Seans demonstrasyonları

 Not: Ön – Uygulamacı Belgesi için PLUS Programını İlkbahar döneminde ek ders alarak tamamlayabilirsiniz. Bilgi için PLUS 1 programına bakabilirsiniz.


Belgeler

Uluslar arası alanda geçerli Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi Ön- Uygulamacı Hazırlık 8 kur – 72 saat belgeli. (Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.)

Bu program ayrıca 16 saat/kredili Amerikan Psikoloji Birliği (APA) Sertifikalı eğitim içerir.


Kapsam: Bu programda öğrenciler kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapiyi öğreneceklerdir.

Program boyunca aşağıdaki materyaller işlenecektir:

 • Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)
 • Kitap 1: Uygulamacının Klavuzu Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (Çeviren: Dr. Murat Artıran)
 • Kitap 2: Bilişsel Davranışçı Terapilerde kullanılmak üzere bir psikolojik danışmanlık ana unsurları (ücretsiz verilecektir)
 • Kitap 3: Bilişsel Davranışçı Terapilerde kullanılmak üzere Etik ve Profesyonel konular hakkında bir kitap (ücretsiz verilecektir)
 • Terapilerde kullanılacak ölçek seti: Dr. Murat Artıran hocamız tarafından 1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3-çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme 5- Semptom belirleme ölçeği verilecektir (ücretsiz verilecektir)
 • 3 Tam Seans transkript örneği (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in videolarının gösterimi
 • Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu
 • Özel Ders-Uygulama Notları (ücretsiz verilecektir)
 • Seanslarda kullanılacak formlar (ücretsiz verilecektir)
 • Canlı seans demonstrasyonları
 • Ev ödevleri için gerekli olan materyaller (ücretsiz verilecektir)

*Bu metaryellerin (ücretsiz verilecektir) kısımındaki tüm metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencileri alabilerler. Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler.

1. Kur

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’in Esasları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri ve Odaklandıkları Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Temel Düzey Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi ve ve Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Esasları

2. Kur

 • Bilişsel Terapilerde Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak
 • Etik ve Profesyonel Konular
 • Seans Yapılandırması
 1. ve 2. Kur’un Amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, danışanı motive etmek, ev ödevleri hazırlamak ve bunların kontrolü önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğundan bu kurlarda; zor durumlarla başa çıkmak, zor/direnç gösteren danışanlarla çalışmak ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri 1. ve 2. kur (16 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

Sınav: Bu kurda sınav yoktur.

Metaryeller: Bu kurda handouts (ders notları) verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (11 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu kurun ücreti: 950 TL (Erken kayıt 850 TL)

 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi BİLİŞSEL Planlarının Hazırlanması
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DUYGUSAL Planlarının Hazırlanması
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DAVRANIŞSAL Planlarının Hazırlanması
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de diğer terapilerin etkileri ve bağları:
 • Davranışçı Terapi Esasları, B. F. Skinner’in Uygulamaları
 • Aaron Beck’in Bilişsel Terapi Esasları, Aaron Beck’in düşünceleri
 • İnsancıl-Varoluşçu Terapi Esasları, Irvin Yalom’un Tarzı
 • Adlerian Terapi’nin Etkileri, Alfred Adler’in Yeni Yaklaşımı
 • Dr. Albert Ellis’in diğer terapiler hakkındaki görüşleri
 • Gerçek Terapi videoları
 • Seans transkriptleri örnekleri (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )
 • 1 Seans Demosu (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri 3. kur (8 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler. Sınavların tümünden başarısız olanlar ileriki kurlara devam edemezler. 27-28 Ekim 2018’deki telafi kuruna ücret ödeyerek tekrar katılabilirler.

Materyaller:

 • Bu kurda handouts (ders notları)
 • Transkript Örnekleri
 • Dr. Ellis’in 2 Makalesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (5 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 750 TL  (Erken Kayıt: 650 TL )

 • DAVRANIŞSAL TERAPİ VE ESASLARI
 • Davranışsal Yöntemler ve Teknikler
 • Düşünsel (Zihinsel) Yöntemler ve Teknikler
 • Duygusal Yöntemler ve Teknikler
 • Klinik Ortamlarda RDDT ve BDT’nin Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hatalar
 • Ev Ödevlerinin Hazırlanması ve Çeşitlendirilmesi
 • Vaka Örnekleri ve Formülizasyonları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Seans Demonstrasyonları ve Uygulamaları
 • Soktratik Soru Sorma Tekniği ve Uygulamalı Gösterimi

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 4. kur (8 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler. Sınavların tümünden başarısız olanlar ileriki kurlara devam edemezler. 27-28 Ekim 2018’deki telafi kuruna ücret ödeyerek tekrar katılabilirler.

Metaryel:

 • Bu kurda handouts (ders notları)
 • Ev ödevleri konusunda 1 Makale verilecektir.
 • Soktratik Soru Sorma Teknikleri konusunda 1 makale verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (5 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 750 TL  (Erken Kayıt: 650 TL )


Bu eğitimin tek başına ücreti: 1200 TL (Erken kayıt: 1100 TL)

16 saat/ kredili

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

PROGRAMI

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 2 kur’un alınmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

1. Gün

19 Ocak 2019 Cumartesi


Çalıştay 1:

Anksiyete Rahatsızlıkları  – RDDT ve BDT Müdahaleleri (Dr. Kristene Doyle) (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Anxiety Disorders – Adults and Children) 9:30-12:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


Çalıştay 2:

Travma ve Yas Süreçlerinde Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Trauma and Excessive Sarrow – Adults and Children) 13:00-14:30 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


Çalıştay 3:

Öfke Rahatsızlıklarında RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions for Anger Disorders) 14:30-16:30 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


2. Gün

20 Ocak 2019 Pazar

Çalıştay 4:

İlişki (Çift) Sorunlarında Psikoterapi (Yetişkin ve Ergen) (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Relationship Problems – Adults and Adolescents) 9:30-12:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL  


Çalıştay 5:

Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (OKB bozuklukları) (Yetişkin ve Çocuklar ) Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for OCD – Adults and Children) 13:00-15:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


Çalıştay 6:

Vaka Örnekleri 15:00-16:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 200 TL 


Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi’ Travma ve Yas, OKB, Panik ve Aşırı Kaygı Sorunlarında Uygulamalar (16 Saat/kredilik) katılımcı belgesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.


 

16 saat/ kredili

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) Sertifikalı

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

PROGRAMI

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 2 kur’un alınmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

Eğitimciler : Dr. Kristene A. Doyle ve Dr. Murat Artıran

1. Gün

9 Şubat 2019 Cumartesi

Çalıştay 1:

Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Temelleri (Theoritical Foundations of REBT & CBT) 9:30-11:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL  


Çalıştay 2:

Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Esasları (Essentials of REBT & CBT) 11:00-13:00 (Dr. Kristene Doyle)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


Çalıştay 3:

Uzmanlık Becerileri & Profesyonel Beceri Geliştirme Çalıştayı – Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi 14:00-16:30 (Dr. Kristene Doyle)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 

2. Gün

10 Şubat 2019 Pazar


Çalıştay 4:

DEPRESYON-1  (Başlangıç) Yetişkin Terapilerinde ve Çocuklar için Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Depresyona Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children)   9:30-12:30 (Dr. Kristene Doyle)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


Çalıştay 5:

DEPRESYON-2  (İleri Düzey) Yetişkin Terapilerinde ve Çocuklar için Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Depresyona Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children)   13:30-15:30 (Dr. Kristene Doyle)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


Çalıştay 6:

RDDT & BDT Seans Demonstrasyonu (Demonstration of REBT & CBT Session) 15:30-16:30

Bu çalıştayın ücreti: 100 TL 


Verilecek Belge:

Uluslar arası alanda geçerli, Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association – APA) onaylı Albert Ellis Enstitüsü – NEW YORK 16 saat/kredilik belge verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Çalıştaylara tek olarak katılınabilir.)

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1350 TL (Erken kayıt: 1250 TL)

72 saatlik tüm Programı alan katılımcılar 4 oturumluk (8 saatlik) Süpervizyon hakkı kazanırlar.

Süpervizyonlar her ayın 2. Pazartesisi saat 18:30-20:30 arası gerçekleştirilir. (Skype üzerinden katılınabilir)

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1000 TL

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 8 saat Uygulamalı Süpervizyon Belgesi. (Dr. Murat Artıran; RDDT & BDT Certified Supervisor)

Ücret: PROGRAM 1 toplam programı ücreti  5600 TL’dir. (indirim olanakları, erken kayıt avantajları, taksitlendirme seçenekleri için bizi arayınız: 0212 327 0233

Kontenjan: 18 kişi, Kalan kontenjan: 2

Kalan Kontenjan: Kayıtlar devam ediyor.

Bu programa kimler katılabilir:

Bu programa sadece üniversitelerin Lisans programlarında 3. ve 4. sınıf öğrenci olanlar ve mezunları, yüksek lisans öğrencileri, mezun olanlar, doktora öğrencileri ve mezunları katılabilirler. Alanda çalışanlar (Sadece Lisans düzeyinde diploması olanların minimum 2 yıllık alanda tecrübe sahibi olması şartı vardır. – Gerekli görüşmeyi hocalarımızdan biri ile telefonda veya yüz yüze yapmanız gerekecektir, yönetim kurulu uygun görülürse öğrenci programa davet edilir.)

İlgili alanlar: Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Aile Terapisi, Genel Psikoloji (lisans düzeyinde psikoloji veya PDR okumuş olması gerekir, lisansı başka alanlarda olanlar PAKET 1 programını alabilir.

Çocuk gelişim uzmanları, diğer psikoloji ile ilgili alanlarda okuyanlar veya çalışanlar PAKET PROGRAM 1’ programında ilk 5 kuru alabilirler. PLUS programına katılamazlar.

 • Bu paket programına sadece 18 kişi kabul edilecektir.
 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce  0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.
 • 7. ve 8. Kurlar hariç Programın her kuruna tek tek katılabilirsiniz.
 • öğrenci istediği zaman programı bırakabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme olarak hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesini alır.
 • Programın yüzde 70’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

11 Kasım 16 Aralık tarihli kurlar için İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 


İletişim Tel: 0 212 327 02 33

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Size 48 saat içinde geri döneceğiz !


  Bize nereden ulaştınız?:

   

  1. Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 8 Kur – 72 saatlik Ön Hazırlık – Uygulamacı programını tamamlamıştır belgesi.

  Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

  Ön – Hazırlık Uygulamacı Belgesini sadece tüm programı tamamlayanlar alabilirler.

  2.Bazı çalıştaylarda katılımcılar Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychology Association -APA) Katılımcı belgesi alacaklardır.


  Paylaş
  • 55
   Shares

  Paylaş