Çocuk Değerlendirme Testleri, Hiperaktivite, Dikkat Bozukluğu Testleri ve Çocuk Çizim Resim Analizi Çalıştayı
19-20 Ocak 2019, 17 saat
Uygulamacı Belgeli

Event Venue:
.....Beşiktaş.....

Paket Program 5

Çocuk Değerlendirme Testleri, Hiperaktivite, Dikkat Bozukluğu Testleri ve Resim Analizi Çalıştayı

Program Direktörü:

Dr. Murat Artıran

Eğitmenler

Dr. Aziz ZorluUzm. Klinik Psikolog Büşra KarakoçUzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

 Süre

19-20 Ocak 2019, 17 saat

Belgeler

Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği Onaylı Rasyonel Psikoloji- Albert Ellis enstitüsü Türkiye Merkezi Uygulayıcı Belgesi verilmektedir.

*Bu eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği ile birlikte gerçekleştirilecektir.

**Bu programın “Uygulayıcı Belgesi” Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır. Buna ek 2. belge olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı belge isteyen öğrenciler “Ücret ve Kayıt” kısmındaki bedeli ödeyip 2. belgeyi alabilmektedir.

 

Çocuk Değerlendirme Testleri, Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu Testleri, Resim Analizi Çalıştayı  (19-20 Ocak 2019 Cumartesi, Pazar)

GENEL BİLGİ: Çocukların dikkat, gelişim ve görsel algı gibi bilişsel değerlendirmelerini kapsayan objektif değerlendirme araçlarının alanda uygulamaya yönelik Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısı yetiştirme amaçlanmaktadır. Bu eğitim kapsamında aşağıda yer alan testlerle ilgili teorik ve pratiğe yönelik eğitim verilecektir:

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 2. Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 3. d2 Dikkat Testi
 4. Gessell Gelişim Figürleri Testi
 5. Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
 6. Kelime Söyleyiş Testi
 7. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 8. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 9. Peabody Resim – Kelime Testi
 10. Benton Görsel Bellek Testi
 11. B. Cattell Testi
 12. Porteus Labirentleri Testi
 13. Frankfurter Dikkat Testi
 14. Okula Hazırlık Testi
 15. Bourdon Dikkat Testi
 16. KENT EGY

EĞİTİMİN FAYDALARI: Çocukların gelişiminde rol oynayan faktörlerin tespiti, bilişsel değerlendirilmesi, psikomotor algısal hızı ve dikkati, görsel – mekânsal koordinasyon becerileri, okula hazır oluşu, dil gelişimi vb. alanlara yönelik mesleki bilgilerini arttırmaya yönelik faydaları bulunmaktadır.

Çocuk Resimlerinin Analizi

Çalıştayda çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

 1. Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
 2. Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
 3. Genel Yorumlanma

Eğitmenler

Dr. Aziz Zorlu, Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç , Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

EĞİTİMDE YER ALAN TESTLERİN İÇERİĞİ 

 1. AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:
  0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimlerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal Beceri bakım gelişim alanlarını ve genel gelişim düzeyini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

NOT: Kullanışlı bir testir; özellikle gelişim gerilikleri, otizmle ilgili önemli ipuçları verir, anaokullarında gelişim takibi için kullanılabilir.

 

 1. BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:
  5,y yaş ile 11 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Bu test, çocuklarda görsel motor algıyı değerlendirmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır.

NOT: Kullanışlı bir testtir; özellikle özel öğrenme güçlüğü ile ilgili önemli ipuçları verir, görsel algının ve ince motor becerilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. İlkokullarda akademik başarısızlık gösteren çocuklarda ön tarama testi olarak kullanılabilen kullanışlı bir testtir. Ayrıca zekâ testlerinin yanında yardımcı araç olarak da kullanılabilir.

 

 1. D2 DİKKAT TESTİ:

9- 60 yaş arasına uygulanan bir dikkat testidir. Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Ayrıca “psikomotor hız”, “gösterilen performansın kalitesi” gibi dikkatle ilgili becerilerde bu testte değerlendirilmektedir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır.

NOT: Kullanışlı bir testtir; özellikle ilkokul 3.ve 4.sınıflardan itibaren dikkat sorunlarını ve öğrenme güçlüklerini değerlendirmede kullanılabilecek işlevsel bir testtir. İlkokul 3. 4. sınıflarda; ortaokullarda, liselerde ve yetişkinlerde ön tarama testi olarak kullanılabilen kullanışlı bir testtir.

 

 1. GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:
  Arnold Gesell tarafından geliştirilen ve 10 geometrik şekilden oluşan test çocuklarda ince motor gelişimi ve görsel algı düzeyini değerlendirmek için kullanılmaktadır. 3 – 11 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

NOT: Kullanışlı bir testtir; özellikle özel öğrenme güçlüğü ile ilgili önemli ip uçları verir, ince motor becerilerin değerlendirilmesinde kullanılır, görsel algı ile de önemli ip uçları verir. İlkokullarda akademik başarısızlık gösteren çocuklarda ön tarama testi olarak kullanılabilen kullanışlı bir testtir. Ayrıca zeka testlerinin yanında yardımcı araç olarak da kullanılabilir.

 1. GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:
  Çocuğun çizdiği insan resmi ile değerlendirildiği bir testidir.

NOT: Kullanışlı bir testtir; ilkokullarda akademik başarısızlık gösteren çocuklarda ön tarama testi olarak kullanılabilen kullanışlı bir testtir. Ayrıca zekâ testlerinin yanında yardımcı araç olarak da kullanılabilir.

 1. KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ:

Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. İfade edici dil becerilerinin ölçer. Bu test sonucuna göre çocuğun dil ve konuşma ile ilgili eğitimi planlanır.

NOT: Telaffuz problemi olan çocuklarda eğitim programını oluşturmak için kullanılabilecek işlevsel bir testtir.

 1. METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:
  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

NOT: Kullanışlı bir testtir. Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Özellikle 4 + 4 sistemi ile birlikte bu test daha fazla önem kazanmıştır. Anaokullarında ve ilkokulların 1.sınıflarında kullanılabilecek işlevsel bir testtir.  Sonuçları oldukça isabetli çıkmaktadır.

 

 1. FROSTIG-2 GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ:
  Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bir görsel algı testidir. Bireysel olarak uygulanabilmektedir. Bu testte “Görsel Algılama” sekiz alanda incelenmiştir. Bunlar;
 • El-Göz Koordinasyonu
 • Şeklin Mekandaki Konumu
 • Şekil Kopyalama
 • Şekil-Zemin İlişkisi
 • Şeklin Mekanla İlişkisi
 • Görsel Bütünlük
 • Görsel Motor Hız
 • Şekil Sabitliği

NOT: Özellikle öğrenme güçlüklerinde, görsel algının çeşitli alanlarını değerlendirmede kullanılabilecek bir testtir. Türkiye için geçerlik, güvenirlik ve norm çalışmaları olmamasına rağmen Frostig 1 testi 1963 yılında geliştirilmiş bir test olduğu için sağlıklı sonuç veren bir test değildir. Bu yüzden Frostig-2 daha güncel bir değerlendirme aracı olarak görülebilir.

 1. PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:
  2-12 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

NOT: Kullanışlı bir testtir; normları eski olmakla birlikte özellikle ifade edici dil sorunu yaşayan çocukların alıcı dil düzeyini belirlemeye yarar. Normları eski bir testtir. 1965 yılında Amerika’da geliştirilmiş, 1974 yılında Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Amerika’da 4.versiyonu geliştirilmiştir.

 

 1. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:
  8 yaş üzerine bireysel olarak uygulanan bir performans testi olup görsel belleğin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

NOT: Özellikle kısa süreli bellek becerilerini değerlendirmek için kliniklerde kullanılan bir testtir.

 

 1. CATELL 2-A ZEKA TESTİ:
  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

NOT: Çok kullanışlı bir test değildir, normal zihin düzeyindeki bireyler bile üstün zekâlı çıkmakta ve genelde de uygulanan herkes üstün zekâlı çıkmaktadır. Takip ettiğim bir öğrencide wisc-r testinde normal çıkan birey catell de üstün çıkmıştı. Wisc-r testi varken ihtiyaç duyulmayacak bir testtir.

 

 1. CATELL 3-A ZEKA TESTİ:
  Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir. Kliniklerde zihinsel gelişim geriliği gösterenleri tespit etmede kullanılabilir.

NOT: Çok kullanışlı bir test değildir, normal zihin düzeyindeki bireyler bile üstün zekâlı çıkmakta ve genelde de uygulanan herkes üstün zekâlı çıkmaktadır. Kliniklerde zihinsel gelişim geriliği gösterenleri tespit etmede kullanılabilir.

 

 1. PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:
  Çocuk ve yetişkinlere uygulanan ve görsel-mekansal alanda planlama yapabilme ve öngörü yeteneğini ölçen bir testtir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

NOT: Çok kullanışlı bir test değildir, zekâ testi olarak geçmektedir, ancak zekâ testi yerine görsel-mekansal alanda planlama yapabilme,  öngörü ve mekanda yönelme becerilerini ölçtüğünü söylemek daha yerinde olur. Kliniklerde zihinsel gelişim geriliği gösterenleri tespit etmede kullanılabilir.

 1. FRANKFURTER DİKKAT TESTİ:

60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.

NOT: Türkiye normları çok işlevsel değil, öğretmenlerin “dikkat sorunu” şikâyetiyle gönderdiği çocukların bile dikkat düzeyleri “normal” aralıkta çıkıyor. Türkiye normlarının gözden geçirilmesi gerekir.

 1. OKULA HAZIR OLUŞLUK TESTİ (OKHT):
  6 yaş 0 ay ile 7 yaş 4 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

NOT: Kullanışlı bir testtir. Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili veriler elde edilir. Özellikle 4 + 4 sistemi ile birlikte bu test daha fazla önem kazanmıştır. Hazırlık sınıflarında kullanılabilecek bir testtir.  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanamayan (66 aydan daha küçük veya 72 aydan daha büyük guruplarda) alternatif olabilecek bir testtir. Ayrıca Metropolitan testine göre daha çabuk uygulanabilen ve daha az materyal gerektiren bir testtir.

 

 1. KENT EGY: Sözel bir test olup genellikle hastanelerde Porteus Labirentleri testi ile birlikte talep edilmektedir.

NOT: Türkiye normları çok işlevsel değil, hastanelerde Porteus testi ile birlikte talep edildiği için programa dahil edilmiştir.

EĞİTİM SÜRESİ: Eğitim iki gün boyunca 4 oturum şeklinde teorik, pratik ve vaka sunumları ile devam edecektir.

Oturumlar:

Cumartesi Sabah

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Metropolitan Okuma Olgunluğu Testi

Okula Hazırlık Testi

Peabody Resim Kelime Testi

 

 

Cumartesi Öğlen

D2 Dikkat Testi

Franfurter Dikkat Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Kelime Söyleyiş Testi

Pazar Sabah

Bender Gestalt Görsel Algı Testi

Gesell İnce Motor Testi

Bir İnsan Çiz Testi

 

 

 

Pazar Öğlen

Frostig – 2 Görsel algıTesti

Catell 2A

Catell 3A

Porteus Labirentleri

Kent EGY Testti

 

EĞİTİM TARİHİ – SÜRESİ: Tarih: 19.01.2019 cumartesi – 20.01.2019 pazar 2018 Saat: 09:30 ile 18:00 saatleri arasında

Çocuk Resimlerinin Analizi

Çalıştayda çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

 1. Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
 2. Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
 3. Genel Yorumlanma

Eğitmen: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel

Abbasağa Mh. Yıldız Cd. Nesteren Apt. 61/4 Beşiktaş/İstanbul  Türkiye 34353

Bu iki çalıştayın birlikte ücreti: 950 TL  (metaryeli dahildir)

indirimli ücret 750 TL (metaryeli dahildir)

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi katılım belgesi fiyatlandırması: 950 TL + KDV (2. belge olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  onaylı katılımcı belgesi de almak isteyen öğrenciler)

İletişim: 0 212 327 02 33

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Size 48 saat içinde geri döneceğiz !


Bize nereden ulaştınız?:

*Bu eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği ile birlikte gerçekleştirilecektir.

**Bu programın “Uygulayıcı Belgesi” Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır. Buna ek 2. belge olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı belge isteyen öğrenciler “Ücret ve Kayıt” kısmındaki bedeli ödeyip 2. belgeyi alabilmektedir.

 

Comments are closed.

Paylaş