Akılcı (Rasyonel) Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi Programı
Ön Uygulamacı
Amerikan Psikoloji Birliği Belgeli
18-19 Ocak’ta başlıyor!

100+ saat ve 10 kredili APA belgeli

Event Venue:
.......BEŞİKTAŞ......

Akılcı (Rasyonel) Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi Programı

12 kur

Amerikan Psikoloji Birliği Belgeli


Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) &

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) &

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Davranışçı Terapi (KU-M-BDT)

PLUS Programı (12 KUR)

ÖN UYGULAMACI BELGELİ


Gururla ! 2012’den beri 7.YIL


RDDT ve BDT Terapisi Programlarımızdan 100’lerce öğrenci yararlandı. Katılımcılarımızın geri bildirimler ve listesi için tıklayınız


Süre

12 KUR – 96 saatlik program (toplam 106 saat)

+ minimum 10 saat Süpervizyon + 6 ay boyunca her ay 1 ücretsiz süpervizyon

Eğitmenler:

 • Murat Artıran (APA ve diğer kurlar)
 • Kristene Doyle (APA sertifikalı kurlar) – – Albert Ellis Enstitüsü Başkanı
 • Psk. Dan. H. Mehmet Artıran (1. Ve 2. Kur ve Aile Terapileri)

TARİHLER

1. 2. ve 3. Kur 18 – 19 Ocak 2020

APA SERTİFİKALI KUR (Plus Programı için 4. ve 5. Kur) 1-2 Şubat 2020

6.ve 7. Kur 22-23 Şubat 2020

8. Kur 22 Mart 2020

9. ve 10. Kur 18-19 Nisan 2020

11. ve 12. Kur 16-17 Mayıs 2020

(+ 10 saat süpervizyon hakkı vardır)

+ 6 ay boyunca her ay 1 ücretsiz süpervizyon


Belgeler ( 3 belge )

1) Uluslar arası alanda geçerli Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi Ön- Uygulamacı 12 kur – 106 saat belgeli. (10 saat (5 oturum) Süpervizyon)

2) 10 kredilik Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association) katılımcı Sertifikası.

3) İsteyen katılımcılar, ilk 4 kur için Yıldız Teknik Üniversitesi SEM katılımcı Temel Düzey belgesi alabilir.*

4) Belgeler Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

 

Kimler Katılabilir: Bu programa sadece EN AZ Psikoloji 4. sınıf öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf öğrencileri, bu bölümlerin yüksek lisans öğrencileri ve mezunları katılabilir. DİĞER bölümlerden (çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet uzmanlığı vb.) katılmazlar.

 

 

 

PDR ÜYELERİNE İNDİRİM İÇİN BİZİ ARAYINIZ

GRUP KATILIMLARDA İNDİRİM İÇİN BİZİ ARAYINIZ

 

 

 


Eğitimlerde kullanılacak kaynaklardan bazıları

Rasyonel terapi hakkında değerli bilgilere ulaşacağınız uygulamacının kılavuz kitabı

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East by Murat Artiran (Author)
Routledge; 1 edition

Dr. Murat Artıran hocamızın çevirisi

 

Kapsam: Bu programda öğrenciler kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapiyi öğreneceklerdir.

Tüm program dahilinde aşağıdaki metaryeller ücretsiz olarak verilecektir.

Program boyunca aşağıdaki materyaller işlenecektir:

Makaleler

 • Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)

Kitaplar

 • Kitap 1: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Psikolojik Danışmanlık
 • Kitap 2: Bilişsel Davranışçı Terapilerde kullanılmak üzere Etik ve Profesyonel Konular
 • Kitap 2: Albert Ellis’in Akılcı Yaşam Klavuzu

Ölçekler:

 • Dr. Murat Artıran hocamız tarafından 1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3- Çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme (2 ölçek) 5- Semptom belirleme ölçeği 6- Psikolojik rahatsızlıkları ölçen çeşitli ölçekler

Danışan & Terapist Formlar

 • Seanslarda danışanlara verilecek olan RDDT ve BDT terapileri formları
 • Terapistin kullanacağı formlar
 • Ev ödevleri için gerekli olan materyaller

Transkriptler

3 Seans transkript örneği

Slidelar

Ders slide’larının önemli olanları öğrencilere verilecektir.

Videolar (!)

 • Dr. Albert Ellis’in videolarının gösterimi (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)
 • Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)

Canlı seans gösterimleri

 • Dr. Murat Artıran çeşitli kurlarda 3 RDDT & BDT seansını canlı olarak demonstrasyonu yapılacaktır.

Öğrencilerin seans uygulamaları & anlık süpervizyon

6. kurdan itibaren isteyen öğrenciler seans uygulamaları yapacaklar ve anlık süpervizyon geri bildirimi alacaklardır. (9. kurdan itibaren öğrencilerin en az 3 vaka sunumu veya canlı seans gösterimi (her biri en az 20 dakika) yapmaları gerekmektedir.

*Bu metaryellerin (ücretsiz verilecektir) kısımındaki tüm metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencileri alabilerler. Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler.

 

1.2.3. kurun ücreti: 2300 TL (Erken kayıt 1200 TL)

RDDT VE BDT TEMEL EĞİTİM

1. gün (kur)

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’in Esasları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri ve Odaklandıkları Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Kökenleri

2. gün (kur)

 • Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • BDT ve RDDT Terapistinin Duruşu ve Görevleri
 • BDT’de Danışanın Sorumlulukları ve Terapideki Rolü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Kurulan Terapötik İlişkinin Esasları
 • BDT terapilerinde Önemli Etik ve Profesyonel Noktalar
 • Seansların yapısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de Farklılıklar
 • Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi
 • Ergen ve Çocuklarda RDDT ve BDT Terapisi- Dikkat edilecek noktalar

Eğitmen: Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran

3. Kur

Bu kurun tek başına ücreti: 900 TL (Erken kayıt 450 TL)

 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de diğer terapilerin etkileri ve bağları:
 • Davranışçı Terapi Esasları, B. F. Skinner’in Uygulamaları
 • Aaron Beck’in Bilişsel Terapi Esasları, Aaron Beck’in düşünceleri
 • İnsancıl-Varoluşçu Terapi Esasları, Irvin Yalom’un Tarzı
 • Adlerian Terapi’nin Etkileri, Alfred Adler’in Yeni Yaklaşımı
 • Dr. Albert Ellis’in diğer terapiler hakkındaki görüşleri

3. kura İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

 1. ve 2. kurların amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor ceya direnç gösteren danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

3. Kur’un Amacı: Öğrencilerin RDDT ve BDT terapisinin uygulamalardaki yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgilenmeleri ve bu tekniklerin diğer terapilerle nasıl benzer ve farklı yönlerinin bulunduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri 1. 2. ve 3. kur (20 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

Sınav: Bu kurda 10 soruluk sınav vardır. Başarısız olanlar sınavı 2 kez daha tekrar alabileceklerdir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (11 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

“Albert Ellis Institute is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists. Albert Ellis Institute maintains responsibility for this program and its content”

Albert Ellis Enstitütüsü Amerikan Psikoloji Birliği tarafından psikologlara eğitim vermek için sponsor olmaktadır. Albert Ellis Ensitüsü program ve içeriklerin yönetiminden sorumludur.

BELGE SÜRECİ:

Bu programda dünyada 141 ülkede kabul gören Amerikan Psikoloji Birliği belgesi verilecektir.

Katılımcılar, tüm programa veya tek başlarına seçtikleri programlara katılabilirler.

Amerikan Psikoloji Birliği katılımcı belgeli programlara katılabilmek için PROGRAM 1 veya PROGRAM 1 PLUS programlarında EN AZ 3 kur (24 saat) katılım sağlamış olmak gerekir. Bilgi için bizi arayın.

4. Kur

SATURDAY February 1st 2020

Cumartesi 1 Şubat 2020

10:00-12.00

Theoretical Essentials in REBT & CBT (2 APA credits)

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (2 APA Kredisi)


13:00-16:30

Depression- REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children (3 APA credits)

Depresyon – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Vaka Formülizasyonları ve Tedavi Stratejileri (Yetişkin ve Çocuk Danışanlar için) (3 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle

5. Kur

SUNDAY February 2nd 2020

Pazar 2 Şubat 2020

10:00-12.00

Anxiety-

REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety Related Problems and Fear Problems- Adults and Children (2 APA credits)

Anksiyete- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Vaka Formülizasyonları ve Tedavi Stratejileri (Yetişkin ve Çocuk Danışanlar için) (2 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle


13:00-15:00

ADHD – REBT & CBT Interventions in ADHD (2 APA credits)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (2 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle


15:00-16:30

Gaming –

REBT & CBT Interventions in Internet and Game Addiction (1 APA credits)

Oyun ve İnternet Bağımlılığı – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (1 APA Kredisi)

Lecturer: Dr. Kristene Doyle

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

PROGRAMI – 2

Ψ Anksiyete Travma OKB Ψ

 

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL (Erken kayıt: 1400 TL)

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 2 kur’un alınmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

1. Gün

6. Kur

Çalıştay 1:

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda – 1 REBT ve CBT Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması (REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) 10:00-13:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL


Çalıştay 2:

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda- 2 REBT ve CBT Yaklaşımı Tedavi Yöntemleri ve Teknikler & Ev Ödevlerinin Kullanımı (REBT & CBT Interventions, Treatment Strategies & Techniques & Applying homework assignments for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) 13:00-16:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL


Çalıştay 3:

Vaka Örnekleri 16:00-16:30

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL


2. Gün

7. Kur

Çalıştay 4:

Travma ve Yas Süreçlerinde Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Trauma and Excessive Sarrow – Adults and Children) 9:30-12:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL


Çalıştay 5:

Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (OKB bozuklukları) (Yetişkin ve Çocuklar )Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for OCD – Adults and Children) 13:00-16:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL


Çalıştay 6:

Vaka Örnekleri 16:00-16:30

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL


 

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi’ Travma ve Yas, OKB, Panik ve Aşırı Kaygı Sorunlarında Uygulamalar (16 Saat/kredilik) katılımcı belgesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.

8. Kur

 • Soktratik Soru Sorma Tekniği ve Uygulamalı Gösterimi
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi BİLİŞSEL Planlarının Hazırlanması
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DUYGUSAL Planlarının Hazırlanması
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DAVRANIŞSAL Planlarının Hazırlanması
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Gerçek Terapi videoları
 • Seans transkriptleri örnekleri (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )
 • 1 Seans Demosu (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )
 • Kültüre Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (KU-M-BDT) – 1. Düzey

8. kura İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

Metaryeller:

 • Bu kurda handouts (ders notları)
 • Transkript Örnekleri
 • Dr. Ellis’in 2 Makalesi verilecektir.

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR – UYGULAMALAR

PROGRAMI

 

Çocuk veya Yetişkin

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL (Erken kayıt: 1400 TL)

Bu eğitimi almak için 1. 2. 3. 4. Kurları (Temel ve İleri düzey kurları) almış olmak gerekmektedir.

Eğitimciler : Dr. Murat Artıran


1. Gün

9. Kur

Çalıştay 1:

İlişki (Çift) Sorunlarında Genel Beceriler & Seansların Yönetimi 10:00-13:00 (Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL

veya

Okul Çocuklarında Etkililiği Kanıtlanmış RDDT ve BDT Teknikleri 10:00-13:00 (Evidence Based Interventions for School – Age Children. (Dr. Murat Artıran)


Çalıştay 2:

İlişki (Çift) Sorunlarında RDDT ve BDT Uygulamaları ve Teknikleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Relationship Problems) 14:00-16:30 (Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL

veya

Dikkat Eksikliği Konsantrasyon Bozuklukları’nda RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in ADHD) 14:00-16:30 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL

 

2. Gün

10. Kur

Çalıştay 3:

Grup Terapisi- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi (Group Therapies in REBT & CBT) 10:00-13:00 (Dr. Murat Artıran ve Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL

veya

İnternet ve Oyun Bağımlılığı Problemlerinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in Internet and Game Addiction) 10:00-13:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL


Çalıştay 4:

Grup Terapisi- RDDT ve BDT Uygulama (Practicing Group Therapy in REBT & CBT) 14:00-16:30 (Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL

veya

Öfke Problemleri ve Karşıt Gelme Karşı Olma Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuklarında Çocuklarda RDDT ve BDT Uygulamaları (Interventions for Anger Problems, Oppositional Disorder and Conduct Disorder in Children) 14:00-16:30 (Dr. Murat Artıran)

11. Kur

1. Gün

Çalıştay 1: RDDT ve BDT Terapisti’nin Yaptığı Hatalar Nelerdir? (Errors in REBT & CBT: Where REBT & CBT Therapists make mistakes?) 10:00-13:00

Çalıştay 2: RDDT ve BDT Yaklaşımı ile Kendi Sürecinde Geçme (Self -evaluation with the perspective of REBT & CBT) 14:00 – 16:30

Not: Bu aşamada öğrenciler kendi bilişsel çarpıtmalarını, irrasyonel inanışlarını öğrenecekler ve kendi ‘formülizasyonlarını’ çıkaracaklardır.

2. Gün

12. Kur

Tüm gün 8 saatlik Süpervizyon ve Vaka Formülizasyonları.

Bu kura katılamayan öğrenciler için Süpervizyonlar her ayın 2. Pazartesisi saat 18:30-20:30 arası gerçekleştirilir. (Skype üzerinden katılınabilir)

Eski öğrencilerimiz için uygun ücretle süpervizyonlara devam etme imkanı vardır. Bizi arayınız.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 8 saat Uygulamalı Süpervizyon Belgesi. (Dr. Murat Artıran; RDDT & BDT Certified Supervisor)

Ücret:

Toplu katılımlarda (3 kişi ve üzeri) % 25 indirim uygulanır.

EĞİTİM SEÇENEKLERİ:

1. Opsiyon: 10 KURLUK PROGRAM Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 10 Kur – 90 saatlik Ön-Uygulamacı programı Alınacak belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi 10 Kur – 90 saatlik Ön-Uygulamacı Hazırlık programını tamamlamıştır belgesi. + 10 saat kredilik APA Belgesi

1. Opsiyon ücreti: 7000 TL (Erken kayıt: 25 Aralık 2019’a kadar 6500 TL)


2.Opsiyon: 12 KURLUK PROGRAM: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 12 Kur – 106 saatlik Ön-Uygulamacı programını tamamlamıştır belgesi.

Alınacak belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi 12 Kur – 106 saatlik Ön-Uygulamacı Programını tamamlamıştır belgesi. + 10 saat kredilik APA Sertifikası

2. Opsiyon ücreti: 8750 TL (Erken kayıt: 25 Aralık 2019’a kadar 7500 TL)


3.Opsiyon: 3 Kur + APA Belgeli kurlar: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi İLK 3 KUR + 10 saat Kredilik APA sertifikalı Eğitim (Dr. Kristene Doyle’nin katılımıyla 1-2 Şubat 2020 tarihinde)

Alınacak belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Temel Düzey ilk 3 kurunu tamamlamıştır belgesi ve ayrıca 10 APA kredili belge New York’taki genel merkezden gelecektir.

3. Opsiyon ücreti: 3800 TL (Erken kayıt: 25 Aralık 2019’a kadar 2700 TL)

Öğrencilerin PLUS programını (Ön Uygulayıcı olarak) isterlerse sadece 10 kur alarak tamamlayabilirler (12 kura tamamlamak zorunda değillerdir)

Kontenjan: Programlarımızda kontenjanlar 20 kişi ile sınırlıdır. (kalan kontenjan 5)


METARYELLER:

Tüm program dahilinde aşağıdaki metaryeller ücretsiz olarak verilecektir.

Eğitimlere ait bazı Slide’lar ve diğer okuma notları

Makaleler

Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)

Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)

Kitaplar

Kitap 1: Uygulamacının Klavuzu Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (Yeşil Kitap)

Kitap 2: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Psikolojik Danışmanlık

Ölçekler:

1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3- Çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme (2 ölçek) 5- Semptom belirleme ölçeği 6- Psikolojik rahatsızlıkları ölçen çeşitli diğer ölçekler

Danışan & Terapist Formlar:

Seanslarda danışanlara verilecek olan RDDT ve BDT terapileri formları

Terapistin kullanacağı formlar

Ev ödevleri için gerekli olan materyaller

Transkriptler: 3 Seans transkript örneği

Not: *Kitap ve Makale metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencilerine ücretsizdir (PAKET 1 veya PLUS PROGRAMI). Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler.


Bu programa kimler katılabilir:

Kimler Katılabilir: Bu programa sadece EN AZ Psikoloji , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunları ve bu bölümlerin yüksek lisans öğrencileri ve mezunları katılabilir. DİĞER bölümlerden (çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet uzmanlığı vb.) katılmazlar.


 • Bu paket programına sadece 18 kişi kabul edilecektir.
 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce 0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.
 • 5. ve 10. Kurlar hariç Programın her kuruna tek tek katılabilirsiniz.
 • öğrenci istediği zaman programı bırakabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme olarak hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesini alır.
 • Programın yüzde 70’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

İstanbul dışındaki katılımcıların bazı kurlara Skype’tan katılma imkanı vardır.

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 

RASYONEL PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ – ALBERT ELLİS ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE YETKİLİ YETİŞTİRME MERKEZİ

Abbasağa Mh. Yıldız Cd. No: 61/4 Beşiktaş İstanbul

İletişim Tel: 0 212 327 02 33

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Size 48 saat içinde geri döneceğiz !


Bize nereden ulaştınız?:

PLUS PROGRAMI İÇİN BELGE: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 10 Kur – 106 saatlik Ön-Uygulamacı programını tamamlamıştır belgesi.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

1. 2. 3. 4. Kurlar (Temel ve İleri Düzey) Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi katılımcı belgesi verilecektir.

 

PROGRAM 1 İÇİN BELGE (8 KUR – 74 saat):

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 10 Kur – 74 saatlik Ön-Uygulamacıya Hazırlık programını tamamlamıştır belgesi.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

Ön – Uygulamacı Belgesini sadece tüm PLUS programını tamamlayanlar alabilirler.

 

 


 

Paket 1 ve Paket 1 Plus

Program Hakkında

Sık Sorulan Sorular – Cevaplar

Soru 1: Paket Program 1 (Sonbahar) ve PLUS programı (İlkbahar) arasındaki fark nedir?

Paket Program 1 8 kur – 74 saattir PLUS programı ise 12 kur – 106 saattir. PLUS programını tamamlamak için 10 kuru tamamlamak yeterlidir. Tercihinize göre bazı kurları almayabilirsiniz.

Soru 2: Paket Programa 1’e katıldıltıktan sonra PLUS programına geçiş yapabilir miyim?

Evet devam edebilirsiniz.

Soru 3: Ücretlendirmede indirim veya taksitlendirme yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 4: Toplu katılım veya bir grup olarak (12-20 kişi) eğitim almak istesek (İstanbul içi veya diğer şehirlerde) indirim yapılıyor mu?,

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 5: Programı bıraktığımda belgelerim ne olur?

Bitirdiğiniz kur kadar belge alırsınız.

Soru 6: Programı istediğim zaman bırakabilir miyim? Ödediğim ücreti ne oranda geri alabilirim?

Programı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Katıldığınız kurların her biri için belirtilen TAM ücret (indirimsiz) hesap edilerek ödemiş olduğunuz miktarın geri kalanı size iade edilir.

Soru 7: Eğitimi bitirdiğimde uygulamacı olacak mıyım?

Evet. PLUS 1’i bitirdiğinizde uygulamacı olarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Soru 8: Programdan başarısız olmak mümkün müdür?

Bazı kurların sonunda sınav yapılacaktır. Öğrenciler toplamda aynı sınavı 3 kere alabilirler. Üçünden de başarısız olanlar, program dışı bırakılırlar. Programın %70’inden daha azını tamamlayanlar için bir sonraki dönem kurlara katılma hakkı sınırlı olmak kaydı ile verilir. Eğer öğrenci bu kurlara da devam etmez ise belge alma hakkını kaybeder.

Soru 9: Alacağım belgeler nelerdir?

PROGRAM 1 İÇİN BELGE (8 KUR – 74 saat):

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 8 Kur – 74 saatlik Ön-Uygulamacıya Hazırlık programını tamamlamıştır belgesi.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

Ön – Uygulamacı Belgesini sadece tüm PLUS programını tamamlayanlar alabilirler.

Soru 10: Alacağım belgelerin ulusal ve uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet vardır. Uluslar arası alanda tarafımızdan belgelendirilmiş olan öğrencilerimiz bu belgeler ile üniversitelere başvurduklarında ‘referans ve yeteneklerini kanıtlamak için’ kullanmaktadırlar. Bazı üniversiteler ‘bazı dersleri bu öğrencilerimize MUAF tutmaktadırlar’. İş alanlarında başvururken geçerlidir. Lütfen sitemizdeki referans numaralarını iş verenlere veriniz, kontrol etmek isterlerse sitemize girip kontrol edebilirler.

Ulusal alanda bu programları almış öğrenciler her zaman için avantajlı konumda olmaktadırlar. Bazı öğrenciler Alacağım belge resmi olarak geçerli midir? diye sormaktadır. Bu sorunun cevabı şöyledir: Bir kişinin akredite edilmiş olan bir üniversiteden almış olduğu ÜNİVERSİTE DİPLOMASI haricindeki hiçbir belge dünya üzerinde RESMİ olarak geçerlidir veya geçersizdir denilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde ‘belgeler veya sertifikalar’ın RESMİ bir gücü yoktur. Ancak kişinin yeteneklerini, yetkinliğini ve uzmanlığını göstermesi açısısından ÖZEL VE RESMİ kurumlar bu belgeleri görmek istemektedirler. Sizin diğerlerinden farkınızı belirtmeniz için gereklidir.

Soru 11: Eğitimlerde uygulama ve süpervizyon saati ne kadardır?

10 saat süpervizyon vardır. Ayrıca 4. kurdan sonra ÖĞRET-ÖRNEKLENDİR-UYGULA sistemine göre gitmektedir. Dolayısıyla toplamda 10 saati oldukça fazla oranda aşan uygulama saati olacaktır.

Soru 12: Daha önce Bilişsel Davranışçı Terapi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım?

Hayır. Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI vardır. Bu sınavdan alacağınız nota göre hangi kurdan başlayacağınız belirlenmektedir.

Soru 13: Daha önce BDT almadım ancak başka bir terapi eğitimi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Hayır ancak

Bize öz geçmişinizi email atınız. Psikanaliz ve Psikodinamik veya benzeri yakın terapi yaklaşımlarının (Varoluşçu Terapi, Logo Terapi, Transaksiyonel Analiz) haricinde, almış olduğunuz eğitimin Bilişsel Davranışçı Terapi’lerin genel yaklaşımına yakın bir terapi olması gerekir (Örn. Bilinçli farkındalık terapisi, diyalektik davranışçı terapi, EMDR).

Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI’nı alabilirsiniz.

Soru 14: Alanda uzun yıllar (5 yıl ve üzeri) tecrübem var ama terapi eğitimi almadım. 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Evet.

Soru 15: Programı bitirdikten sonra merkezinizde çalışma imkanım veya danışan kabul etme imkanım olacak mı?

Evet. Başarılı bulunan öğrenciler, diğer mesleki ve diploma koşullarını karşılıyorlarsa, kurumun ihtiyacı doğrultusunda kendilerine yarı zamanlı, tam zamanlı veya dışardan danışan görme şeklinde çalışma imkanı sağlanabilir. Ayrıca internet üzerinden hizmetlerimizde İstanbul içi veya Ankara veya diğer illerden dışardan çalışabilirler. Seçilen kişiler başvurularının ardından yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Diğer sorularınız için bizi arayınız. 0 212 327 02 33

 


Comments are closed.

Paylaş