DSM IV ve V Arasındaki Farklar Nelerdir?

DSM, yani İngilizce adıyla Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Türkçe adıyla Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen bir kaynaktır.
İlk defa 1952’de yayınlanan bu el kitabının çok yakın döneme kadar DSM IV TR versiyonu kullanılmaktaydı. Tıptaki gelişmeler, yepyeni yöntemlerin ortaya çıkması ile Mayıs 2013’te yayınlanan DSM 5 ile bir takım değişiklikler ve geliştirmeler yapıldı. Özellikle şizofreni ve travma sonrası stres bozukluğu bölümlerinde farklılıklar ve “Eksen Sistemi”nin kaldırılması gibi değişikliklerin yer aldığı DSM 5’te DEHB ile ilgili bölümde de bir takım değişiklikler yapıldı.

DSM IV ve V Arasındaki Farklar:

• Bilindiği gibi DSM-4-TR’de bozukluklar için ICD-9 kodları belirtilmekteydi. DSM-5’te buna ek olarak ICD-10 kodları da belirtilmektedir.

• DSM 5’e kadar DEHB tanı kriterleri çocuklara odaklanmıştı. DSM IV, tanı için 7 yaş öncesi dokümantasyonu dikkate aldığı için ergen ve yetişkinlere DEHB teşhisi konamıyordu. DSM 5 ile 12 yaştaki semptomlar dikkate alınmaya başlandı, böylece taaa 7 yaş civarında, elde kaydı olmayan verilerle mevcut durumun adını koyamayıp debelenmek yerine, çocukluğun sona erdiği, ergenliğin başladığı dönem verileriyle ergen ve yetişkinlere teşhis konması da mümkün hale geldi. Bu yaş değişikliğinin yanı sıra yetişkin ve ergen DEHB’si, belirtileri, tanımı, genel özellikleri ile ilgili de açıklamalar eklendi.

• DSM-IV’te genellikle ilk kez bebeklikte çocuklukta ve ergenlikte tanısı konan bozukluklar olarak geçen bölüm DSM-V’te nörogelişimsel bozukluklar olarak değiştirilmiştir.

• DSM-4-TR’deki “Okuma Bozukluğu”, “Matematik Bozukluğu”, “Yazılı Anlatım Bozukluğu” ve “Başka Türlü Adlandırılmayan Öğrenme Bozukluğu” DSM-5’te “Özgül Öğrenme Bozukluğu” şekliyle birleştirilmiştir.

• DSM-IV’teki Otistik bozukluk, çocukluğun tümleşik olmayan bozukluğu, asperges bozukluğu ve başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk DSM-V’te otistik spektrum bozukluğu olaran tak çatı altında toplanmıştır.

• DSM-IV’teki fonolojik bozukluk DSM-V’te konuşma sesi bozukluğu olarak adlandırılmıştır.

• DSM-V’te şizofreninin alt tipleri tümüyle kaldırılmıştır.

• Dsm V ‘te ‘’Disparani ve Vajinismus ‘’ tek çatı altında toplanarak ‘’ Cinsel Organlarda İçegeçme Bozuklukları ‘’ olarak tekrar yer verilmiştir.

• DSM-V’te zeka geriliği İçin “Mental Retardasyon” yerine “Anlıksal Yetiyitimi ‘’ kullanılmaya başlanmıştır.

• DSM-V’te “Deperzonalizasyon Bozukluğu”nun ismi “Deperzonalizasyon/Derealizasyon Bozukluğu şeklinde değiştirilmiştir.

• DSM-V’te “Somatoform Bozukluklar (Somatoform Disorders)” bölümünün ismine “Somatik Belirti ve İlişkili Bozukluklar (Somatic Symptom and Related Disorders)” olarak yer verilmiştir.

• DSM- V’e “Obsesif Kompülsif ve İlişkili Bozukluklar” bölümüne “Biriktiricilik Bozukluğu (Hoarding Disorder)” ve “Deri Yolma Bozukluğu (Excoriation Disorder)” ismiyle DSM-IV-TR’de hiç yer almayan bozukluklar ilave edilmiştir.

• DSM V’te “Akut Stres Bozukluğu (Acute Stress Disorder)”nun A ve B grubu tanı ölçütlerinde birtakım farklılıklar yapılmıştır.

• DSM-IV’teki duygudurum bozuklukları tamamen kaldırılarak onun yerine DSM-V’te iki uçlu ve ilgili bozukluklar ve depresif bozukluklar biçiminde iki farklı yeni bölüm oluşturulmuştur.

• DSM IV’ Te Madde Kötüye Kullanımı/ Madde Bağımlılığı ismi yerine DSM-V’te ‘’Madde Kullanım Bozuklukları’’ olarak değiştirilmiştir.

• DSM-V’teki “İletişim Bozuklukları” DSM-IV-TR’dekine göre daha geniş yer verilmiş daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

• DSM-IV-TR’deki “Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar” bölümünün ismi DSM-V’te “Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar” şeklinde yeniden adlandırılmıştır.

Derleyen; Klinik Psk Cansu Çavuş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş