Bilişsel Davranışçı Terapi Kongresinin Ardından

29 Haziran 2017- 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Romanya Cluj’da 9. Bilişsel Davranışçı Terapiler kongresi gerçekleştirildi. Resmi adı Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Kongresi’nde onusal başkan Aaron T. Beck ve başkan Stefan Hofmann’dı.

Hocamız Dr. Murat Artıran’ın Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi ile ilgili bir bilimsel araştırmasını da sunduğu kongrede ünlü psikologlar ve psikoterapistlerden Dr. Stefan Homann (Boston University), Prof. Raymond DiGuiseppe (Albert Ellis Institute), Dr. Judith Beck (Beck Institute of Cognitive Behavior Therapy), Dr. Daniel Freeman (University of Oxford), Dr. Steven Hayes (University of Nevada), Dr. Robert Leahy (Weill-Cornell University Medical School), Dr. Kristene Doyle (Albert Ellis Institute), Dr. Philip Spinhoven (Leiden University, Netherlands) konuşmacılar olarak katıldı.

Neler oldu?

Seminerler, konuşmalar, yuvarlak masa toplantıları, makale sunumları, teknoloji laboratuarının tanıtımı, afiş ve diğer etkinlikler yapıldı.

İlgi çekici başlıklardan bazıları şunlardı:

Psikolojik Esnekliği Kullanmak ve Bu Şekilde BDT’ye Süreç Oryantasyonlu Bir Klavuz Sağlamak (Dr. Steven Hayes): Hayes konuşmasında Acceptance and Commitment Therapy hakkında bilgiler verdi.

Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi’de Pratik Ayrıntılar (Dr. Kristene Doyle): Doyle bu seminerinde özellikler Rasyonle Duygucu Davranışçı Terapi’nin Bilişsel Davranışçı Terapi’ye bakış açısını anlattı.

Emosyonel Şema Terapi (Dr. Robert Leahy): Leahy, duygusal şema terapi hakkında bir çalıştay düzenledi.

Depresyon ve Anksiyete Tedavisinde Ruminasyon Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. Ed Watkins): Watkins, düzenlediği seminerde ruminasyonun depresyon ve anksiyete üzerindeki önemine işaret ederek sadece bu konu odaklı geliştirmiş olduğu bir model üzerinde durdu ve araştırmalardan örnekler verdi.

İnternet ve BDT: Gelecek için bir Kombinasyon mu? (Dr. Gerhard Andersson): İsveçli BDT araştırmacısı Andersson Bilişsel Davranışçı Terapi’nin internet ile işbirliği içinde gelecekte nasıl bir işlev göreceğine dair bilgiler aktardı.

BDT’de Terapötik İlişki (Dr. Judith Beck): Dünyaca ünlü Bilişsel Terapist Teorisyeni Aaron Beck’in kızı Judith Beck, sınırda kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan bir danışanı ile arasındaki terapötik ilişki hakkında bilgiler vererek BDT’nin danışanlara yaklaşımını anlattı.

Bilişsel Davranışçı Terapi’de Diğer Gelişmeler ve Dikkat Çekici Araştırmalar

Prof. Pim Cuijpers (VU University Amsterdam) Depresyon ve Anksiyete üzerine bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı inceleyerek ortaya Bilişsel Davranışçı Terapilerin genel olarak etkililiğini gösteren bir çalışma sundu. Araştımasının sonuçları BDT terapilerinin genel olarak oldukça başarılı sonuçlar aldığını göstermektedir.

Nörogeribildirim ve Biogeribildirimin BDT’de Entegrasyonu (Dr. Tullio Scrimanli): University of Catania, İtalya’dan Scrimali son araştırmaların ışığında BDT’nin nasıl bir yön çizmesi gerektiğini nörogeribildirim ve biogerildirim alanlarının temelleri ile açıkladı.

BDT’de Çoklu Modeller ve bilişsel davranışçı terapilerin entegrasyonunu Dr. Daniel David sundu. Sunumunda birçok bilişsel davranışçı terapinin entegre olması gerektiğini savundu. David, ayrıca bu kongrenin organizasyonunda başkanlık yaptı ve kongre sonundaki deklarasyonda da bu konuya vurgu yaparak birleşik bir anlayışın olması gerektiğine işaret etti. Ancak bu konuda diğer bilişsel davranışçı terapi araştırmacı ve psikoterapistlerinin görüşleri arasında farklılıklar da vardı. Bazıları her akımın (yaklaşımın) kendi araştırma ve geliştirmelerine gelecekte devam etmesi gerektiğini savundu. Diğerleri ise David’e katılarak birleşme ve ortak bir sentez oluşturma gerekliliğini işaret ettiler. Ancak ne var ki bu konuda net bir yol çizmek mümkün olmadı.

 

Kongre Sonuç Deklarasyonunun Özeti:

  • Bilişsel Davranışçı Terapi adıyla bilinen terapi yaklaşımı başta Davranışçı Terapi, Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi, Bilişsel Terapi, Bilinçli Farkındalik Terapisi, Emosyonel Şema Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Kabul Ediş ve Ant İçme Terapisi olmak üzere birçok terapinin ‘şemsiyesi’dir.
  • Kanıt Temelli Terapiler olma özelliği ile klinik ve klinik olmayan popülasyondaki başarısı sayesinde dünyada saygın bir yer edinmiş ve birinci tedavi yöntemi olmuştur.
  • Çoklu bilişsel davranışçı okulların entegrasyonu önemlidir.
  • Biyoloji ve nörobilim ve teknoloji ile bağlantıları ve etkileşimleri daha da artırmak gerekmektedir.
  • BDT eğitimlerinde ve araştırmalarında tek bir bilişsel davranışçı terapiden değil birçok terapi akımından bahsederek ortak bir platforma doğru gidilmelidir.

Deklarasyon yayınlanmış olmasına rağmen yine de daha önce değinildiği gibi entegrasyon konusunda net bir yol veya kavramsallaştırma ortaya konulmamıştır.

Hocamız Murat Artıran’a göre de böyle bir entegrasyonun gerçekleşme olasılığı çok azdır. Kaldı ki bilişsel davranışçı terapiler altındaki bir çok akımın kendi başına yaptıkları bilimsel araştırmalar aslında BDT’nin ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir. Yani entegrasyonu denemek veya tek bir platformda toplanmak dostane ilişkiler ve birbirlerine destek açısından önemlidir ancak gelişim ve bilimin ilerlemesi açısından çeşitlilik daha pozitif görünmektedir.

Bir sonraki kongrede görüşmek umuduyla…

Related Articles

Bilişsel Davranışçı (BDT) Terapist
admin1 @ 2019-10-14 14:50:00
Uygulamalı Psikoterapi Dersleri
admin1 @ 2019-10-11 12:40:26
Deprem Psikolojisi
admin1 @ 2019-10-08 16:29:26
Ünlü Klinik Psikologlar
admin1 @ 2019-10-01 13:23:57

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş