Bilişsel Davranışçı (Davranışsal) Terapiler

Dünyada birçok bilişsel davranışsal terapi çeşidi vardır; ana akım olarak aşağıdakiler sıralanabilir:

Rasyonel (Akılcı) Duygucu (Duygusal / Emotif) Davranışçı Terapi (Albert Ellis yaklaşımı)

Bilişsel Terapi (Aaron Beck yaklaşımı)

Bilişsel Davranışçı Terapi (Judith Beck yaklaşımı)

Diyalektik Davranışçı Terapi (Linehan yaklaşımı)

Kabul Ediş ve Ant İçme Terapisi

Çözüm Odaklı Terapi

 

 

Related Articles

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş