ADDT BDT Terapi Eğitimleri

Terapi Eğitimleri

Psikoterapi Programları

Ulusal Program

Süre: 12 Kur 120 saat (20 saat uygulama & süpervizyon içinde)


Belge: Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Belgeli / Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi Ön Uygulayıcı Belgesi Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylıdır* e-devlet hesabınızdan görülebilir lütfen bizden bilgi alınız


Kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme imkanı

Başlangıç tarihleri: 9-10 Mart 2024 / 23-24 Mart 2024

İçerik

PLUS

Süre: 120 saat EĞİTİM (Uygulama & Süpervizyon içinde)  = TOPLAM 120 Saat


Belgeler:

 • Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Belgeli / Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi Ön Uygulayıcı Belgesi Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylıdır* e-devlet hesabınızdan görülebilir lütfen bizden bilgi alınız
 • 9 kredili American Psychological Association  (APA) onaylı Belgeli (RDDT & BDT Esasları, Depresyon, Anksiyete, OKB bozuklukları)

Kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme imkanı

Başlangıç tarihleri: 9-10 Mart 2024 / 23-24 Mart 2024

İçerik

PREMİUM

Süre: 12 kur + 66 saat (22 oturum) Süpervizyon & Uygulama


Belgeler:

 • Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Belgeli Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylıdır* e-devlet hesabınızdan görülebilir lütfen bizden bilgi alınız
 • 9 kredili American Psychological Association  (APA) onaylı Belgeli
 • Süpervizyon belgeli

Kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme imkanı

Başlangıç tarihleri: 9-10 Mart 2024 / 23-24 Mart 2024

İçerik

Not: 2019 yılı öncesi öğrencilerimiz PREMİUM Programına katılabilir.

ULTİMATE

Süre: 240 saatlik Program

120 saat eğitim (Hibrid- 11. ve 12. kurlar), 96 saat/32 oturum Süpervizyon, 24 saat kamp programı: Uygulama & Süpervizyon (New York Albert Ellis Enstitüsü hocaları ile) Eğitimi


Belgeler:

 • Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Uygulayıcı Belgeli
 • Bu programda katılımcılar Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association- APA) tafafından akredite edilmiş 24 kredi/saatlik Albert Ellis Enstitüsü'nden UYGULAYICI BELGESİ almaya hak kazanacaklardır.
 • 9 kredili Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

Başlangıç tarihleri: 9-10 Mart 2024 / 23-24 Mart 2024

Kayıtlar açıktır

Kredi kartı ile ödeme imkanı  

Not: 2019 yılı öncesi öğrencilerimiz ULTİMATE Programına katılabilir.

İçerik

RDDT ve BDT Süpervizyon Grupları

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Süpervizyon gruplarına katılabilmek için Ulusal Program veya Plus programını tamamlamış olmak gerekmektedir.

İçerik

ADDT (RDDT) BDT Terapi Eğitimleri

Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Kapsam ve Amaç

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, diğer ismiyle Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi, ilk Bilişsel Davranışçı Terapi’dir. Klinik Psikolog Dr.Albert Ellis tarafından ilk kez 1955 yılında oluşturulmuştur. Bilişsel Terapi’nin kurucusu Dr. Aaron T. Beck tarafından ilerletilerek geliştirilmiştir. Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye İmtiyazlı Ortağı Psikoterapi ve Yetiştirme Merkezi, öğrencilerine bilimsel kanıtlı teknikleri öğretmekte ve uygulama ağırlıklı (RDDT) ADDT BDT Terapi Eğitimleri sunmaktadır. Eğitimlerimiz 2012 yılından beri vermekteyiz. Eğitimlerimizi süpervizyon çalışmaları ile desteklemekteyiz.

Belgeler

 • Ön-Uygulamacı veya Uygulayıcı BelgeliNot: Ön-Uygulamacı belgesi. Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylıdır e-devlet hesabınızdan görülebilir* lütfen bizden bilgi alınız
 • 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Albert Ellis Enstitüsü Belgeli (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi)

Eğitimlere sadece Psikoloji ve PDR bölümleri mezunları ve öğrencileri katılabilir. Alan dışı kişiler katılamazlar.

Not: Eğitimlerimize alan dışı kişiler kabul edilmez. Verilen belgeler katılımcıya doğrudan psikoterapi yapma, psikoterapi hizmeti vermeye başlama yetkisi vermez. Bu tür belgeler bir sertifika değildir, sadece Referans ve yetkinliğini kanıtlama niteliğindedir. Psikoterapi yapma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen şekilde üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip olanlara verilmiştir.

Eğitmenler:

 

AEI yeni logo

American Psychological Association

ADDT BDT Terapi Eğitimleri Yardımcı Bilgiler:

RDDT ve BDT Hakkında

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Bilişsel Davranışçı Terapilerin (BDT) temelini oluşturur. RDDT ve BDT bilişsel davranışçı terapiler içinde içinde Klinik Psikolog Dr. Albert Ellis ve Psikiyatrist Aaron T. Beck çalışmaları sayesinde en gelişmiş, en çok araştırılmış ve en sık kullanılan psikoterapi şeklidir. BDT (Beck Yaklaşımı) ve RDDT (Ellis Yaklaşımı) birbirinden ayrılamayacak şekilde benzeşmektedir. Terapistin yaklaşımı, terapide uygulanan yöntem ve araçlar, ev ödevleri, hedefledikleri amaçlar (bilişsel, duygusal, davranışsal değişim gibi) açısından hem BDT hem RDDT ufak farklılıklarla aynı yaklaşım ve yöntemleri takip eder. Psikoterapi eğitimlerimiz RDDT eğitimi ve BDT eğitimi şeklinde birlikte verilmektedir, uzmanlara ve öğrencilere Albert Ellis ve Aaron Beck yaklaşımlarını öğretmekteyiz, farklılıklara da değinmekteyiz. Doç. Dr. Murat Artıran BDT terapileri hakkındaki detaylı açıklamaları için tıklayınız.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri için dikkat edilecek noktalar ve öğrencilerimize tavsiyeler:

 1. Eğitim aldığınız kurumun güvenilir bir kurum olduğundan emin olun.
 2. Eğitim aldığınız kurumun uluslararası bağlantıları olduğundan emin olun.
 3. Eğitimi TEK bir hocadan değil, çoklu hocalardan alacağınız bir eğitim olmasına dikkat edin. BDT Eğitimlerini veren hocaların kendi tarzları ve öğretme şekilleri kadar tecrübeleri de farklışmaktadır.
 4. Eğitimlerde uygulamalı eğitim oluğunu ve sadece TEORİK VEYA PSİKOPATOLOJİK eğitim içeriklerinin yer almadığına dikkat edin.
 5. Yabancı bir hoca eğitimde var mı? Bunun önemi şudur ki Bilişsel Davranışçı Terapi’nin güncel en son gelişmeleri bu yabancı hocalar tarafından daha iyi aktarılabilmektedir.
 6. Eğitim veren hocaların vaka görme becerilerinin ve aktif olarak vaka görmelerinin önemi büyüktür. Pratik bilgilere ulaşmanız için böyle bir hoca veya hoca grubundan eğitim alın.
 7. Kaynakçaların ve metaryellerin öğrencilere yeterli bir şekilde sunulup sunulmadığını kontrol edin.
 8. Danışanlarınızda kullancağınız BDT eğitimlerinde verilen metaryeller var mı, kontrol edin.
 9. Uygulanacak olan testler konusunda bilgi veriliyor mu, eğitimlerde bu ölçme değerlendirme araçları hakkında yeterli destek veriliyor mu, kontrol edin.
 10. Eğitim uzunluğunun yeterli olmasına dikkat edin. 1-2 günlük veya 3-4 günlük eğitimler değil uzun soluklu ve süpervizyonlarla desteklenen eğitimler olmasına dikkat edin.
 11. Eğitim veren hocaların yeterliliklerini, belgelerini, uluslararası belgeli olmasını gözetin.
 12. Eğitimlerde sınav, ölçme değerlendirme gibi aşamaların olup olmadığını kontrol edin. BDT eğitimlerinde sınavların olmasından kormayın, aksine bu eğitimin kalitesini göstermektedir.

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü, bir Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi olarak yukarıda sıralanan prensiplere ve ilkelere dikkat ederek BDT eğitimlerini organize etmektedir. Gerek uygulamalarla gerekse son uluslararası gelişmeleri dikkat ederek ruh sağlığı bozukluklarında BDT psikoterapisinin teknik ve yöntemleri eğitimlerimizde öğrencilere sunulmaktadır. Eğitimlerde öne çıkan öğrencilerimizle bağlantımızı koparmıyoruz. Onları desteklemeye ve gelişimlerinde katkıda bulunmaya projelerler, danışan yönlendirmeleri ile ve bilişsel davranışçı terapi alanındaki bilimsel araştırmalarla, öğrencileri bu faaliyetlere katarak devam ediyoruz.

Dr. Kristene Doyle ve Doç. Dr. Murat Artıran

Bilimsel İçeriği Paylaşmak Toplumumuz Geliştirecektir