ADDT BDT Terapi Eğitimleri

ADDT BDT Terapi Eğitimleri

Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Kapsam ve Amaç:

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, diğer ismiyle Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi, ilk Bilişsel Davranışçı Terapi’dir. Klinik Psikolog Dr. Albert Ellis tarafından ilk kez 1955 yılında oluşturulmuştur. Bilişsel Terapi’nin kurucusu Dr. Aaron T. Beck tarafından ilerletilerek geliştirilmiştir. Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye İmtiyazlı Ortağı Psikoterapi ve Yetiştirme Merkezi, öğrencilerine bilimsel kanıtlı teknikleri öğretmekte ve uygulama ağırlıklı (RDDT) ADDT BDT Terapi Eğitimleri sunmaktadır. Eğitimlerimiz 2012 yılından beri vermekteyiz. Eğitimlerimizi süpervizyon çalışmaları ile desteklemekteyiz.

Belgelendirme

Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı eğitim programlarımızda (ADDT BDT Terapi Eğitimleri) uluslararası geçerliliği olan ön uygulayıcı ve uygulayıcı belgesi verilmektedir. Albert Ellis ve Aaron T. Beck Yaklaşımları ile RDDT BDT Terapi Eğitimlerimiz, American Psychological Association Belgeli’dir.

Katılımcılarımız

Katılımcılarımız arasında bugüne kadar Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinde öğrenciler vardır. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Rumeli Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi ve diğerleri. Katılımcılarımızın geri bildirimlerine ulaşmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

 

AEI yeni logo

American Psychological Association

Psikoterapi Programları

Hazırlık (PREPARATİON) Programı 8 KUR 80 Saat (Süpervizyonsuz)

8 kur Hazırlık UYGULAMACIYA HAZIRLIK Aşaması BELGELİ

80 saat EĞİTİM + 15 saat (5 oturum) Süpervizyon = TOPLAM 95 Saat

+  minimum 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

TÜRK PDR İSTANBUL DERNEĞİ ÜYELERİNE İNDİRİMLİ

PLUS Program 12 Kur 120 saat (süpervizyon içinde)

Ön UYGULAMACI BELGELİ (120 saat)

120 saat EĞİTİM (Süpervizyon içinde)  = TOPLAM 120 Saat

American Psychological Association  (APA) onaylı Belgeli

YÖK (Yükseköğrenim  Kurulu) Onaylı Sertifika*

(*sadece Rumeli Üniversitesi öğrencileri)

İsteyen öğrenciler 12 kur PLUS + Süpervizyon (186 saat)

ve APA Uygumacı belgeli PROGRAMI'na (242 saat) geçiş yapabilirler.

Bilgi ve Ön Kayıt

PREMİUM Programı 12 kur + Süpervizyon PROGRAMI 186 Saat

UYGULAMACI BELGELİ

12 kur + 66 saat Süpervizyon

 TOPLAM 186 Saat

PLUS Programı için TIKLAYINIZ

2019 yılı öncesi öğrencilerimiz PREMİUM Programına katılabilir.

ULTİMATE Programı APA Uygulayıcı Belgeli 242 Saat

18 KUR + 66 saat Süpervizyon + 24 saat APA UYGULAYICI BELGESİ

Bu programda katılımcılar Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association- APA) 24 kredi/saatlik UYGULAYICI BELGESİ almaya hak kazanacaklardır

150 saat EĞİTİM + 68 saat SÜPERVİZYON*  + APA (American Psychological Association) UYGULAYICI BELGELİ PROGRAM (24 saat/kredi Apa Onaylı) = 242 saat

+ minimum 8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli

Bilgi ve Ön Kayıt

Yetiştirme Staj Programı (Externship) (online katılım imkanı)

Staj Programı

3-6-9 aylık Eğitim-Staj-Yetiştirme Programı'dır.

RDDT & BDT Eğitimlerini staj programına dahil olarak da alabilirsiniz.

Externship Programı Ayrıntılı Bilgi

Primary Practicum (APA Uygulayıcı Belgeli)

İstek ve talep üzerine ve 2 yılda bir kez bu eğitim açılmaktadır.

Bu programa katılabilmek PLUS 12 kur tamamlamış olmak gerekmektedir.

AEI yeni logo

Bilgi ve Ön Kayıt

RDDT ve BDT Süpervizyon Oturumları

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Süpervizyon gruplarına katılabilmek için en az 8 Kur eğitim almış olmak gerekmektedir.

Bilgi için Tıklayınız

Çocuk & Ergen RDDT & BDT Programı (12 Kur)

Çocuklarda BDT Uygulamaları Eğitimi

Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Çocuk ve Ergenlerde RDDT & BDT Programı + BDT Oyun Terapisi 12 kur (süpervizyon içinde)

Tıklayınız

ADDT BDT Terapi Eğitimleri Yardımcı Bilgiler:

RDDT ve BDT Hakkında

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Bilişsel Davranışçı Terapilerin (BDT) temelini oluşturur. RDDT ve BDT bilişsel davranışçı terapiler içinde içinde Klinik Psikolog Dr. Albert Ellis ve Psikiyatrist Aaron T. Beck çalışmaları sayesinde en gelişmiş, en çok araştırılmış ve en sık kullanılan psikoterapi şeklidir. BDT (Beck Yaklaşımı) ve RDDT (Ellis Yaklaşımı) birbirinden ayrılamayacak şekilde benzeşmektedir. Terapistin yaklaşımı, terapide uygulanan yöntem ve araçlar, ev ödevleri, hedefledikleri amaçlar (bilişsel, duygusal, davranışsal değişim gibi) açısından hem BDT hem RDDT ufak farklılıklarla aynı yaklaşım ve yöntemleri takip eder. Psikoterapi eğitimlerimiz RDDT eğitimi ve BDT eğitimi şeklinde birlikte verilmektedir, uzmanlara ve öğrencilere Albert Ellis ve Aaron Beck yaklaşımlarını öğretmekteyiz, farklılıklara da değinmekteyiz. Doç. Dr. Murat Artıran BDT terapileri hakkındaki detaylı açıklamaları için tıklayınız.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri için dikkat edilecek noktalar ve öğrencilerimize tavsiyeler:

 1. Eğitim aldığınız kurumun güvenilir bir kurum olduğundan emin olun.
 2. Eğitim aldığınız kurumun uluslararası bağlantıları olduğundan emin olun.
 3. Eğitimi TEK bir hocadan değil, çoklu hocalardan alacağınız bir eğitim olmasına dikkat edin. BDT Eğitimlerini veren hocaların kendi tarzları ve öğretme şekilleri kadar tecrübeleri de farklışmaktadır.
 4. Eğitimlerde uygulamalı eğitim oluğunu ve sadece TEORİK VEYA PSİKOPATOLOJİK eğitim içeriklerinin yer almadığına dikkat edin.
 5. Yabancı bir hoca eğitimde var mı? Bunun önemi şudur ki Bilişsel Davranışçı Terapi’nin güncel en son gelişmeleri bu yabancı hocalar tarafından daha iyi aktarılabilmektedir.
 6. Eğitim veren hocaların vaka görme becerilerinin ve aktif olarak vaka görmelerinin önemi büyüktür. Pratik bilgilere ulaşmanız için böyle bir hoca veya hoca grubundan eğitim alın.
 7. Kaynakçaların ve metaryellerin öğrencilere yeterli bir şekilde sunulup sunulmadığını kontrol edin.
 8. Danışanlarınızda kullancağınız BDT eğitimlerinde verilen metaryeller var mı, kontrol edin.
 9. Uygulanacak olan testler konusunda bilgi veriliyor mu, eğitimlerde bu ölçme değerlendirme araçları hakkında yeterli destek veriliyor mu, kontrol edin.
 10. Eğitim uzunluğunun yeterli olmasına dikkat edin. 1-2 günlük veya 3-4 günlük eğitimler değil uzun soluklu ve süpervizyonlarla desteklenen eğitimler olmasına dikkat edin.
 11. Eğitim veren hocaların yeterliliklerini, belgelerini, uluslararası belgeli olmasını gözetin.
 12. Eğitimlerde sınav, ölçme değerlendirme gibi aşamaların olup olmadığını kontrol edin. BDT eğitimlerinde sınavların olmasından kormayın, aksine bu eğitimin kalitesini göstermektedir.

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü, bir Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi olarak yukarıda sıralanan prensiplere ve ilkelere dikkat ederek BDT eğitimlerini organize etmektedir. Gerek uygulamalarla gerekse son uluslararası gelişmeleri dikkat ederek ruh sağlığı bozukluklarında BDT psikoterapisinin teknik ve yöntemleri eğitimlerimizde öğrencilere sunulmaktadır. Eğitimlerde öne çıkan öğrencilerimizle bağlantımızı koparmıyoruz. Onları desteklemeye ve gelişimlerinde katkıda bulunmaya projelerler, danışan yönlendirmeleri ile ve bilişsel davranışçı terapi alanındaki bilimsel araştırmalarla, öğrencileri bu faaliyetlere katarak devam ediyoruz.

Online BDT Eğitimi

Dr. Kristene Doyle ve Dr. Murat Artıran

Uluslararası RDDT ve BDT Eğitimi Ön Uygulayıcı Belgesi

BDT eğitimlerimiz

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Psikoterapi ve Psikoterapi Eğitim Merkezi

ADDT BDT Terapi Eğitimleri

ADDT BDT Terapi Eğitimleri

Adana ADDT BDT Terapi Eğitimleri – Doç. Dr. Murat Artıran, 2016 Seyhan

Paylaş

Hakkımızda

Rasyonel Psikoloji Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Albert Ellis Enstitüsü’nün Türkiye İmtizyalı Ortağı’dır. 12 yıl boyunca çalışmalarını ABD’de sürdüren Doç. Dr. Murat Artıran’ın Türkiye döndükten sonra 2013 yılında kurulmuştur. Online terapi ve Beşiktaş ve Kartal’daki merkezlerinde yüz yüze psikoterapi hizmeti vermektedir. Mesleki eğitim olarak, RDDT BDT eğitimleri, psikolojik testler eğitimi, psikoloji & psikoterapi staj programları düzenlemektedir. RDDTBilişsel Davranışçı Terapi ve Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi alanlarında bilimsel çalışmalar ve TUBİTAK projeleri üretmektedir.

 

Paylaş