Minnesota çok yönlü kişilik envanteri MMPI

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri MMPI

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI) klinik alanda ve bir çok farklı alanda yaygın olarak kullanılan kişilik testlerinden biridir.

1939 yılında geliştirilmeye başlanmış ve ilerleyen yıllarda zamanla geliştirilerek günümüzde uygulanan halini almıştır.. Kağıt-kalem testidir. 16 yaş üzeri en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Süre kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 1-1.5 saatte bitmektedir. Testin süresinin çok uzun sürmesi ya da çok kısa sürmesi gözlem süreci ile beraber yorumlanabilir. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Peronality Inventory-MMPI) “Doğru”, “Yanlış” ve “Bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 maddeden oluşur ve 16 madde soru tekrarıdır. Uygulamadan önce testin veriliş amacı ve gizlilik ilkesinin uygulama yapılacak olan kişiye açıklanması gerekmektedir. Aynı zamanda cevaplar son 1 aylık dönem göz önüne alınarak verilmelidir. 10 klinik alt testten ve 4 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. MMPI da geçerlilik ölçekleri sayesinde test almadaki tutumlar saptanabilir.

MMPI klinik alt testleri ise şunlardır:

1-Hipokondriazis (Hs)

2-Depresyon (D)

3-Histeri (Hy)

4-Psikotik Sapma (Pd)

5-Maskulinite-Feminite (Mf)

6-Paranoya (Pa)

7-Psikasteni (Pt)

8-Şizofreni (Sc)

9-Hipomani (Ma)

10- Sosyal içe dönüklük (Si).

 Uzman Klinik Psikolog Büşra Karakoç

Paylaş