RDDT & BDT Eğitimi PLUS Programı 12 kur

ADDT Eğitimi & BDT Eğitimi

Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Programı ​

PLUS PROGRAMI

12 kur (süpervizyon içinde)

120 saat EĞİTİM (Süpervizyon içinde)  = TOPLAM 120 Saat

BELGELER

YÖK ONAYLI SERTİFİKALI*

ÖN-UYGULAMACI BELGELİ (12 Aylık Program)

9 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi) Sertifika

İsteyen öğrenciler 12 kur PREMİUM PROGRAMINA (120 saat + 66 saat süpervizyon) veya APA Uygumacı belgeli PROGRAMI‘na (242 saat) geçiş yapabilirler: Ayrıntı için bizi arayabilirsiniz.


10 Yıl 2300 Öğrenci

tıklayınız

Eğitmenler:

AEI yeni logo

GÜNCEL PROGRAM

Tarihler
1. 2. Kur: 6-7 Ağustos 2022
3. 4. Kur: 13-14 Ağustos 2022
5. 6. Kur: 27-28 Ağustos 2022
7. 8. Kur: 17-18 Eylül 2022 (APA kurları)
9. 10. Kur: 8-9 Ekim 2022
11. 12. Kur: 15-16 Ekim 2022 (Tüm haftasonu uygulama ve süpervizyon)

Dünya üzerinde BDT eğitimi adı aldında birçok eğitim açılmaktadır. BDT eğitimlerinde genel olara Aaron Beck’in ve Albert Ellis’in kuramları öğretilmektedir. Bizim programımızda da öğrenciler kapsamlı ve uygulamalı şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’yi öğreneceklerdir. Bütün unsurlarının işleneceği bu programda öğrenciler ön – uygulamacı belgesi almaya hak kazanarak uygulamalara başlayabileceklerdir. Hem meslek yetkinliklerini artırmış hem de uygulama konusunda beceri kazanmış olacaklardır. Doç. Dr. MURAT ARTIRAN, Klinik Psikolog, Albert Ellis Entitüsü Türkiye Direktörü

Makaleler

 • Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)

Kitaplar

 • Kitap 1: Yardımcı ek kitap (stoktaki kitaplar)
 • Kitap 2: Yardımcı ek kitap (stoktaki kitaplar)

Ölçekler:

 • Dr. Murat Artıran hocamız tarafından 1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3- Çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme (2 ölçek) 5- Semptom belirleme ölçeği 6- Psikolojik rahatsızlıkları ölçen çeşitli ölçekler

Danışan & Terapist Formlar

 • Seanslarda danışanlara verilecek olan RDDT ve BDT terapileri formları
 • Terapistin kullanacağı formlar
 • Ev ödevleri için gerekli olan materyaller eğitim sırasında sunumlarda anlatılacaktır

Transkriptler

2 Seans transkript örneği

Slidelar

Ders slide’larının önemli olanlarıöğrencilere verilecektir.

Videolar (!)

 • Dr. Albert Ellis’in videolarının gösterimi (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)
 • Diğer hocaların röportaj veya seans kesitlerinden videolar.
 • Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu veya tam seans canlı demostrasyon (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)

Canlı seans gösterimleri

 • Dr. Murat Artıran hocamız çeşitli kurlarda 3 RDDT & BDT seansını canlı olarak demonstrasyonu yapacaktır.

Öğrencilerin seans uygulamaları & anlık süpervizyon

6. kurdan itibaren isteyen öğrenciler seans uygulamaları yapacaklar ve anlık süpervizyon geri bildirimi alacaklardır. (9. kurdan itibaren öğrencilerin en az 3 vaka sunumu veya canlı seans gösterimi (her biri en az 20 dakika) yapmaları gerekmektedir.

*Bu metaryellerin (ücretsiz verilecektir) kısımındaki tüm metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencileri alabilerler. Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler. Aşağıdaki yeşil kapaklı kitap ücretsiz metaryellere dahil değildir. Öğrencilerin satın alması gerekmektedir. Eğitimler için iyi bir kaynak olduğu için alınması tavsiye edilir.

Eğitimlerde kullanılacak kaynaklardan bazıları

Rasyonel terapi hakkında değerli bilgilere ulaşacağınız uygulamacının kılavuz kitabı * öğrencilerin kitabı satın alması gerekmektedir.

1. gün (kur)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Kökenleri
 • ABCDEF Modeli
 • 2 Video röportajı sunumu ve değerlendirmesi: (Albert Ellis ve Aaron Beck)
 • Ek metaryellerin değerlendirilmesi

2. gün (kur)

 • Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • BDT ve RDDT Terapistinin Duruşu ve Görevleri
 • BDT’de Danışanın Sorumlulukları ve Terapideki Rolü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Kurulan Terapötik İlişkinin Esasları
 • BDT terapilerinde Önemli Etik ve Profesyonel Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de Farklılıklar

3. Kur

  • Bilişsel Terapi ve Aaron Beck Hakkında Bilgilendirme
  • Beck Yönelimi’nin Tarihçesi ve Gelişimi
  • Bilişsel üçlü
  • Olumsuz Otomatik Düşünceler
  • Ara inançlar
  • Temel inançlar
  • Bilişsel çarpıtmalar

4. Kur

 • BDT Seanslarının Genel Yapısı
 • BDT’de Klinik Görüşme
 • Beck Depresyon Modeli
 • Ölçek kullanımı: Otomatik Düşünceler Ölçeği, Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri değerlendirmeleri
 • Formülizasyonşar: Kesitsel ve Olgusal Formülizasyon
 • Otomatik Düşüncelerle Çalışmak
 • BDT’de Kanıtsal Çürütme Tekniği
 • Kar Zarar, Aşığa Oklar Teknikleri
 • Sokratik Soru Sorma Teknikleri – Giriş

İlk 4 Kur’un amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor ceya direnç gösteren danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerin RDDT ve BDT terapisinin uygulamalardaki yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgilenmeleri ve bu tekniklerin diğer terapilerle nasıl benzer ve farklı yönlerinin bulunduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Sınav: Bu kurda 10 soruluk sınav vardır. Başarısız olanlar sınavı 2 kez daha tekrar alabileceklerdir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 80’inin (34 saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

RDDT & BDT 5. ve 6. KUR

*Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. veya 9. 10. kurlar) değişebilir.

**Önemli uyarı: APA kurlarının bazılarında Albert Ellis Enstitüsü’nden yabancı öğretim üyeleri görev yaptığından ve programları her zaman uygun olmadığından gruplar birleştirilebilir (25 kişilik gruplardan daha fazla katılımcı aynı anda bu eğitimleri alabilirler)

***APA kurlarına katılım zoruludur katılmayanlar APA kredili belge alamazlar.

5. Kur

 • RDDT ‘de ve BDT’de Duygular
 • Soktratik Soru Sorma Tekniği – İleri Düzey
 • Ebeveyn Tutumları ve Tarzları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ev Ödevleri -Giriş
 • Video röportajı sunumu ve değerlendirmesi: Albert Ellis
 • Video röportajı sunumu ve değerlendirmesi: Prof. Windy Dryden

6. Kur

Psikolojik Rahatsızlıkların Tedavisi

 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • APA EĞİTİMİ (2 kredi): Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (2 APA Kredisi) (Theoretical Essentials in REBT & CBT (2 APA credits) Doç. Dr. Murat Artıran
 • Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (OKB bozuklukları) APA kredili EĞİTİMİ Doç. Dr. Murat Artıran (Yetişkin ve Çocuklar ) Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for OCD – Adults and Children)
 • Travma ve Yas Süreçlerinde Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Trauma and Excessive Sarrow – Adults and Children)
 • Doç. Dr. Murat Artıran’ın Seans Demonstrasyonu #1 (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi)
 • Ek metaryellerin değerlendirilmesi

RDDT & BDT

*Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. kurlar) değişebilir.

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 4 kur’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

1. Gün

7. Kur

İleri Düzey – Terapist Becerileri

 • BDT’de Seans Kurguları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de İleri Düzey Vaka Formülizasyonları
 • BDT’de Ev ödevlerinin çeşitleri ve hazırlanışı – İleri Düzey
 • Ergen ve Çocuklarda RDDT ve BDT Terapisi- Dikkat edilecek noktalar
 • İleri Düzey-Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi BİLİŞSEL Planlarının Hazırlanması
 • İleri Düzey-Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DUYGUSAL Planlarının Hazırlanması
 • İleri Düzey-Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DAVRANIŞSAL Planlarının Hazırlanması
 • Ek Metaryeller üzerinden Uygulama Çalışması

2. Gün

8. Kur

Psikolojik Rahatsızlıkların Tedavisi

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD – REBT & CBT Interventions in ADHD) – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları
 • Oyun ve İnternet Bağımlılığı – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (Gaming – REBT & CBT Interventions in Internet and Game Addiction)
 • Örnek Seans Transkript değerlendirmesi
 • Doç. Dr. Murat Artıran’ın Seans Demonstrasyonu #2 (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi)
 • Video sunumu ve değerlendirmesi

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Psikolojik Rahatsızlıkların Tedavisi

9. Kur

Eğitimciler: Dr. Kristene Doyle ve Doç. Dr. Murat Artıran

 • Öfke Problemleri ve Karşıt Gelme Karşı Olma Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuklarında Çocuklarda RDDT ve BDT Uygulamaları
 • Yeme Bozuklukları- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Yeme Bozukluklarında Stratejiler ve Teknikler
 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak

10. Kur

 • Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda – 1 REBT ve CBT Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması (REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) (APA belgeli)
 • Depresyon – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Vaka Formülizasyonları ve Tedavi Stratejileri (Yetişkin ve Çocuk Danışanlar için)  Depression- REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children (APA Belgeli)

*Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. veya 9. 10. kurlar) değişebilir.

**Önemli uyarı: APA kurlarının bazılarında Albert Ellis Enstitüsü’nden yabancı öğretim üyeleri görev yaptığından ve programları her zaman uygun olmadığından gruplar birleştirilebilir (25 kişilik gruplardan daha fazla katılımcı aynı anda bu eğitimleri alabilirler)

***APA kurlarına katılım zoruludur katılmayanlar APA kredili belge alamazlar.

11. Kur

 • Terapist Adayının Uygulamalarda Dikkat Edileceği Unsurlar
 • RDDT ve BDT Yaklaşımı ile Kendi Sürecinde Geçme (Self -evaluation with the perspective of REBT & CBT)

Not: Bu aşamada öğrenciler kendi bilişsel çarpıtmalarını, irrasyonel inanışlarını öğrenecekler ve kendi ‘formülizasyonlarını’ çıkaracaklardır.

 • Süpervizyon -1: Katılımcıların uygulamaları ABC Modeli
 • Süpervizyon -2: Katılımcıların uygulamaları Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal çalışmalar

2. Gün

 • Süpervizyon – 3: Katılımcıların uygulamaları Çürütme / Bilişsel Yeniden Yapılanma
 • Süpervizyon -4: Katılımcıların uygulamaları Ev Ödevleri

* Eğitim iptali veya tarih değişiklikleri eğitim tarihine 5 gün kala size bildirilecektir. Eğitim organizasyonu tarafından iptal edilen etkinliklerde katılımcıların sadece katılımcı ücretleri iade edilir. Ulaşım ve diğer masraflar katılımcıya aittir.

EĞİTİM SEÇENEKLERİ:

Rasyonel Psikoloji Enstitüsü’nde STAJ (Externship) programına katılarak da aşağıdaki programları alabilirsiniz. Bizi arayınız.

1. Opsiyon: 8 kur HAZIRLIK (PREPARATİON) PROGRAMI(Bu programa şu anda kayıt alınmamaktadır (lütfen 12 kurluk Program için bizi arayınız)


2.Opsiyon: PLUS PROGRAMI (süpervizyon içinde)

Ön-Uygulamacı Belgeli


3.Opsiyon: PREMİUM PROGRAMI (120 saat + 66 Saat süpervizyon)

Uygulayıcı Belgeli


4.Opsiyon: ULTİMATE PROGRAMI  120 saat + 66 Saat süpervizyon + 24 saat APA Uygulayıcı Belgeli


Bu programa kimler katılabilir:

Sadece Psikoloji, Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri mezunları.

Lisans mezunlarından 4. sınıfta olanlar yüksek lisansa devam edeceklerini beyan edenlerden oluşturulacaktır. Programa sınırlı sayıda Lisans 4. sınıf öğrencisi alınır. Diğer kontenjanlar sadece yüksek lisans ve doktora Klinik Psikoloji ve yüksek lisans ve doktora PDR öğrencilerine ve mezunlarına açıktır. 

DİĞER bölümlerden (çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet uzmanlığı vb.) öğrenciler katılmazlar.


Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce 0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.

Öğrenci istediği zaman programı bırakabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme üzerinden hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesi yapılır.

Programın yüzde 80’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

İstanbul dışındaki katılımcıların, ONLİNE verilmeyen bazı kurlara ONLİNE katılma imkanı vardır.

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ BELLİ ORANDA KURUM TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. *Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. kurlar ve 9. 10. kur) değişebilir.

 

RASYONEL PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye İmtiyazlı Ortağı

Beşiktaş – İstanbul / Kartal – İstanbul / Ankara – Yeni Mahalle / Online Plaformlar

Tel: 0 v212 327 0233

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

12 kur PLUS PROGRAMI ÖN UYGULAMACI BELGELİ (12 Aylık Program) 120 saat EĞİTİM (Süpervizyon içinde)  = TOPLAM 120 Saat

3 Belge:

1) Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 12 Kur – 120 saatlik Ön-Uygulamacı Programını tamamlamıştır belgesi.

2) 9 saat kredilik Amerikan Psychological Association (APA) Belgesi (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi = Toplam 9 Apa / kredisi) + 3 Apa kredisi HEDİYE Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi APA onaylı belge)

3) YÖK Onaylı Rumeli Üniversitesi Sertifikası


12 kur PLUS + Süpervizyon PROGRAMI: ÖN UYGULAMACI BELGELİ (12 Aylık Program) 120 saat EĞİTİM + 66 saat SÜPERVİZYON* = TOPLAM 188 Saat

3 Belge:

1) Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 12 Kur – 188 saatlik Uygulamacı Programını tamamlamıştır belgesi.

2) 9 saat kredilik Amerikan Psychological Association (APA) Belgesi (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi = Toplam 9 Apa / kredisi) + 3 Apa kredisi HEDİYE Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi APA onaylı belge)

3) YÖK Onaylı Rumeli Üniversitesi Sertifikası


18 kur + Süpervizyon + APA UYGULAYICI BELGESİ RDDT & BDT APA Uygulamacı Programı

4 Belge:

1) Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 18 Kur – 242 saatlik Uygulamacı Programını tamamlamıştır belgesi.

2) Bu programda katılımcılar ayrıca Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association- APA) 24 kredi/saatlik UYGULAYICI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR.

3) 9 saat kredilik Amerikan Psychological Association (APA) Belgesi (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi = Toplam 9 Apa / kredisi) + 3 Apa kredisi HEDİYE Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi APA onaylı belge)

4) YÖK Onaylı Rumeli Üniversitesi Sertifikası

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgeleri ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.


Program Hakkında

Sık Sorulan Sorular – Cevaplar

Soru 1:  RDDT / ADDT Eğitimi & BDT Eğitimlerinde Hazırlık (Preparation) 8 kurluk ve PLUS programı 12 Kurluk, PREMİUM 12 kur + 66 saat süpervizyon ve 18 Kurluk program arasındaki fark nedir?

Hazırlık (Preparation) programı 8 kur – 134 saattir, Plus Programı (süpervizyonu içinde) olan programı 120 saattir, PREMİUM programı 66 saatli  süpervizyonlu şekilde aynı 12 kur’dur. Birinde Uygulayıcı Hazırlık Belgesi, diğerinde Uygulayıcı Belgesi alınır. 18 Kurluk program 242 saattir ve içerisinde  Amerikan Psychological Association (APA) 24 saat/kredilik APA onaylı UYGULAYICI Belgesi verilir.

Soru 2: Herhangi bir programa katıldıltıktan sonra diğer programlara geçiş yapabilir miyim?

Evet devam edebilirsiniz.

Soru 3: Programlar online mı olacaktır?

İlk 8 kur online olacaktır. Daha sonra öğrencilere 12 kurluk ve 18 Kurluk programda ÖRGÜN & ONLİNE opsiyonu sunulacaktır. Sadece 18 Kurluk programın içindeki APA belgeli Uygulayıcı Eğitimi (24 saat/kredilik) 3 gün üst üste ONLİNE yapılacaktır.

Soru 4: Programlarda Bilişsel Davranışçı Terapi mi öğretiliyor?

BDT eğitimi geniş kapsamlı bir eğitimdir. Yani BDT aslında Bilişsel Davranışçı Terapiler demektir. Yani tekil bir BDT terapisi yoktur. Aaron  Beck ve Albert Ellis’in kuramlarının bir bütünüdür. Tüm programlarımızda, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi öğretilmektedir, belgelendirme de Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi yazacaktır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Dr. Albert Ellis’in 1955’te oluşturduğu (ABC modelini temel alarak) bir Bilişsel Davranışçı Terapi’dir. Aaron Beck ve arkadaşlarının Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı, Dr. Ellis’in çalışmalarını temel alır. Eğitimlerimizde her iki kuram da öğretilmektedir. RDDT ve BDT arasında uygulamada 6-7 konuda detay farklılıkları vardır (örnek: ((1) ağırlıklı olarak irrasyonel inanışların çalışılması veya negatif otomatik düşüncelerin çalışılması, (2) duygularla çalışırken RDDT’de genel olarak niteliksel ayrım yapılması: sağlıklı ve sağlıksız duygular olarak, buna karşın BDT’de niceliksel çalışılması: duyguların 1’den 10’a kadar derecelendirilmesi, (3) BDT’de ağırlıklı olarak daha yapısalcı (takip edilmesi geken katı planlı) bir yaklaşım ile semptomları elimine etme çalışmları varken RDDT’de danışanın durumuna göre düzenlenen daha esnek bir yapı olması ve felsefik değişime odaklanılması söz konusudur) Eğitimlerimizde bu farklar üzerinde durularak her iki (RDDT ve BDT) terapi uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu farkların haricinde iki kuramda da amaçlar, danışana yaklaşım, teknikler ve teorik alt yapı AYNI’dır.

Soru 5: Ücretlendirmede indirim veya taksitlendirme yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 6: Toplu katılım veya bir grup olarak (12-20 kişi) eğitim almak istesek (İstanbul içi veya diğer şehirlerde) indirim yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 7: Programı bıraktığımda belgelerim ne olur?

Bitirdiğiniz kur kadar belge alırsınız.

Soru 8: Programı istediğim zaman bırakabilir miyim? Ödediğim ücreti ne oranda geri alabilirim?

Programı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Katıldığınız kurların her biri için belirtilen TAM ücret (indirimsiz) hesap edilerek ödemiş olduğunuz miktarın geri kalanı size iade edilir.

Soru 9: Eğitimi bitirdiğimde uygulamacı olacak mıyım?

Evet. PLUS 1 (12 kur) veya 18 Kur’luk programı bitirdiğinizde uygulamacı olarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Soru 10: Programdan başarısız olmak mümkün müdür?

Bazı kurların sonunda sınav yapılacaktır. Öğrenciler toplamda aynı sınavı 3 kere alabilirler. Üçünden de başarısız olanlar, program dışı bırakılırlar. Programın %80’inden daha azını tamamlayanlar için bir sonraki dönem kurlara katılma hakkı sınırlı olmak kaydı ile verilir. Eğer öğrenci bu kurlara da devam etmez ise belge alma hakkını kaybeder.

Soru 11: Alacağım belgeler nelerdir?

Belgeler kısmına bakınız.

Soru 12: Alacağım belgelerin ulusal ve uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet vardır. Uluslar arası alanda tarafımızdan belgelendirilmiş olan öğrencilerimiz bu belgeler ile üniversitelere başvurduklarında ‘referans ve yeteneklerini kanıtlamak için’ kullanmaktadırlar. Bazı üniversiteler ‘bazı dersleri bu öğrencilerimize MUAF tutmaktadırlar’. İş alanlarında başvururken geçerlidir. Lütfen sitemizdeki referans numaralarını iş verenlere veriniz, kontrol etmek isterlerse sitemize girip kontrol edebilirler.

Ulusal alanda bu programları almış öğrenciler her zaman için avantajlı konumda olmaktadırlar. Bazı öğrenciler Alacağım belge resmi olarak geçerli midir? diye sormaktadır. Bu sorunun cevabı şöyledir: Bir kişinin akredite edilmiş olan bir üniversiteden almış olduğu ÜNİVERSİTE DİPLOMASI haricindeki hiçbir belge dünya üzerinde RESMİ olarak geçerlidir veya geçersizdir denilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde ‘belgeler veya sertifikalar’ın RESMİ bir gücü yoktur. Ancak kişinin yeteneklerini, yetkinliğini ve uzmanlığını göstermesi açısısından ÖZEL VE RESMİ kurumlar bu belgeleri görmek istemektedirler. Sizin diğerlerinden farkınızı belirtmeniz için gereklidir.

Soru 13: Eğitimlerde uygulama ve süpervizyon saati ne kadardır?

10 saat süpervizyon vardır. Ayrıca 4. kurdan sonra ÖĞRET-ÖRNEKLENDİR-UYGULA sistemine göre gitmektedir. Dolayısıyla toplamda 10 saati oldukça fazla oranda aşan uygulama saati olacaktır.

Soru 14: Daha önce Bilişsel Davranışçı Terapi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım?

Hayır. Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI vardır. Bu sınavdan alacağınız nota göre hangi kurdan başlayacağınız belirlenmektedir.

Soru 15: Daha önce BDT almadım ancak başka bir terapi eğitimi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Evet

Soru 16: Alanda uzun yıllar (5 yıl ve üzeri) tecrübem var ama terapi eğitimi almadım. 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Evet.

Soru 17: Programı bitirdikten sonra merkezinizde çalışma imkanım veya danışan kabul etme imkanım olacak mı?

Evet. Başarılı bulunan öğrenciler, diğer mesleki ve diploma koşullarını karşılıyorlarsa, kurumun ihtiyacı doğrultusunda kendilerine yarı zamanlı, tam zamanlı veya dışardan danışan görme şeklinde çalışma imkanı sağlanabilir. Ayrıca internet üzerinden hizmetlerimizde İstanbul içi veya Ankara veya diğer illerden dışardan çalışabilirler. Seçilen kişiler başvurularının ardından yönetim kurulu kararı ile belirlenir.


TARİHLER

2012’den beri GURURLA!

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020‘de açılan Tüm Gruplarda Eğitimler Gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimize başarılar dileriz. 

Anılarımıza, belge törenlerimize, fotoğraflar ve videolar için menü kısmından Medya’ya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2021

KIŞ DÖNEMİ

Açılmış olan 2 grupta Eğitimler Tamamlanmıştır


İLKBAHAR DÖNEMİ

6 – 7 Mart 2021 RDDT & BDT 1. ve 2. KUR (Gerçekleştirildi)
27 – 28 Mart 2021 RDDT & BDT 3. ve 4. KUR (Gerçekleştirildi)
10 – 11 Nisan 2021 RDDT & BDT 5. ve 6. KUR (Gerçekleştirildi)
24 – 25 Nisan 2021 RDDT & BDT 7. ve 8. KUR(Gerçekleştirildi)
8 – 9 Mayıs 2021 RDDT & BDT 9. ve 10. Kur Pazar 2021 APA Belgeli (Dr. Kristene Doyle) eğitimi (Gerçekleştirildi)
15-16 Mayıs 2021 RDDT & BDT 11. ve 12. Kur (Gerçekleştirildi)

YAZ DÖNEMİ

3 – 4 Temmuz 2021 RDDT & BDT 1. ve 2. KUR  (Gerçekleştirildi)
10 – 11 Temmuz 2021 RDDT & BDT 3. ve 4. KUR  (Gerçekleştirildi)
18 – 19 Temmuz  2021 RDDT & BDT 5. ve 6. KUR (Gerçekleştirildi)
7- 8 Ağustos 2021 RDDT & BDT 7. ve 8. KUR (Gerçekleştirildi)
21 – 22 Ağustos 2021 RDDT & BDT 9. ve 10. Kur Pazar 2021 APA Belgeli (Dr. Kristene Doyle) eğitimi (Gerçekleştirildi)
4 – 5 Eylül 2021 RDDT & BDT 11. ve 12. Kur (Gerçekleştirildi)
SONBAHAR DÖNEMİ 

Açılmış olan 3 grupta Eğitimler Tamamlanmıştır


2022

2022 yılı KIŞ DÖNEMİ İÇİN 2 GRUP kontejanı dolmuştur. Açılacak olan 3 grup için bizi arayabilirsiniz.

Programlara SADECE 25 öğrenci kabul edilecektir. NOT: En fazla 10 öğrenci psikoloji ve PDR bölümleri lisans programı 4. sınıf ve lisans mezunlarından yüksek lisansa devam edeceklerini beyan edenlerden oluşturulacaktır.

NOT: Rasyonel Psikoloji Enstitüsü STAJ (Externhip) Programına kayıt yaptırarak da gruplara katılabilirsiniz.

BDT EĞİTİMİ

 

Hakkımızda

Rasyonel Psikoloji Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Albert Ellis Enstitüsü’nün Türkiye İmtizyalı Ortağı’dır. 12 yıl boyunca çalışmalarını ABD’de sürdüren Doç. Dr. Murat Artıran’ın Türkiye döndükten sonra 2013 yılında kurulmuştur. Online terapi ve Beşiktaş ve Kartal’daki merkezlerinde yüz yüze psikoterapi hizmeti vermektedir. Mesleki eğitim olarak, RDDT BDT eğitimleri, psikolojik testler eğitimi, psikoloji & psikoterapi staj programları düzenlemektedir. RDDTBilişsel Davranışçı Terapi ve Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi alanlarında bilimsel çalışmalar ve TUBİTAK projeleri üretmektedir.

 

Paylaş