RDDT BDT Eğitimi Süpervizyon

Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Programı ​

PREMİUM

12 kur TOPLAM 120 Saat + 66 Saat Süpervizyon

2024 Ağustos ve Ekim başlangıçlı gruplar için Kayıtlar devam ediyor


BELGELER

UYGULAMACI BELGELİ 

Uygulayıcı Belgeli (66 Saat Süpervizyon grupları bitiminde belgelerini alırlar. (Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onayldır, e-devlet hesabınızdan görülebilir, konu hakkında lütfen bizden bilgi alınız)

8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi) Sertifika

’66 Saat Süpervizyon sürecinden geçmiştir’ Belgeli

Not: Eğitimlerimize alan dışı kişiler kabul edilmez. Verilen belgeler katılımcıya doğrudan psikoterapi yapma, psikoterapi hizmeti vermeye başlama yetkisi vermez. Bu tür belgeler bir sertifika değildir, sadece Referans ve yetkinliğini kanıtlama niteliğindedir. Psikoterapi yapma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen şekilde üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip olanlara verilmiştir.


GRUP BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

2024 Ağustos ve Ekim başlangıçlı gruplar için Kayıtlar devam ediyor

11 Kasım 2023 (DOLU)

İsteyen ve başarılı olan öğrenciler ULTİMATE programına – APA Uygulamacı belgeli PROGRAMI‘na (242 saat) geçiş yapabilirler: Ayrıntı için bizi arayabilirsiniz.

Eğitmenler:

 • Murat Artıran (APA ve diğer kurlar)
 • Kristene Doyle (APA onaylı sertifikalı kurlar) – Albert Ellis Enstitüsü Başkanı
 • Prof. Dr. Zeynep Karataş (3. ve 4. Kurlar) (online)
 • Uzm. Psk. Dan. Hasan Mehmet Artıran (1. ve 2. Kurlar)

ve diğer HOCALARIMIZ..

Rumeli Üniversitesi

 

[tabs]

[tab title=”Direktör’ün Sözü”]

Hoşgeldiniz. RDDT BDT Eğitimi Süperizyon programda öğrenciler kapsamlı ve uygulamalı şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’yi öğreneceklerdir. Bütün unsurlarının işleneceği bu programda öğrenciler ön – uygulamacı belgesi almaya hak kazanarak uygulamalara başlayabileceklerdir. Hem meslek yetkinliklerini artırmış hem de uygulama konusunda beceri kazanmış olacaklardır. DR. MURAT ARTIRAN

[/tab]

[tab title=”Metaryeller”]

Makaleler

 • Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)

Kitaplar

 • Kitap 1: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Psikolojik Danışmanlık
 • Kitap 2: Bilişsel Davranışçı Terapilerde kullanılmak üzere Etik ve Profesyonel Konular
 • Kitap 2: Albert Ellis’in Akılcı Yaşam Klavuzu

Ölçekler:

 • Dr. Murat Artıran hocamız tarafından 1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3- Çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme (2 ölçek) 5- Semptom belirleme ölçeği 6- Psikolojik rahatsızlıkları ölçen çeşitli ölçekler

Danışan & Terapist Formlar

 • Seanslarda danışanlara verilecek olan RDDT ve BDT terapileri formları
 • Terapistin kullanacağı formlar
 • Ev ödevleri için gerekli olan materyaller

Transkriptler

3 Seans transkript örneği

Slidelar

Ders slide’larının önemli olanları öğrencilere verilecektir.

Videolar (!)

 • Dr. Albert Ellis’in videolarının gösterimi (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)
 • Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)

Canlı seans gösterimleri

 • Dr. Murat Artıran çeşitli kurlarda 3 RDDT & BDT seansını canlı olarak demonstrasyonu yapılacaktır.

Öğrencilerin seans uygulamaları & anlık süpervizyon

6. kurdan itibaren isteyen öğrenciler seans uygulamaları yapacaklar ve anlık süpervizyon geri bildirimi alacaklardır. (9. kurdan itibaren öğrencilerin en az 3 vaka sunumu veya canlı seans gösterimi (her biri en az 20 dakika) yapmaları gerekmektedir.

*Bu metaryellerin (ücretsiz verilecektir) kısımındaki tüm metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencileri alabilerler. Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler.

Eğitimlerde kullanılacak kaynaklardan bazıları

Rasyonel terapi hakkında değerli bilgilere ulaşacağınız uygulamacının kılavuz kitabı

[tabs]

[/tab]

[tab title=”1. 2. Kur”]

1. gün (kur)

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’in Esasları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri ve Odaklandıkları Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Kökenleri

2. gün (kur)

 • Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • BDT ve RDDT Terapistinin Duruşu ve Görevleri
 • BDT’de Danışanın Sorumlulukları ve Terapideki Rolü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Kurulan Terapötik İlişkinin Esasları
 • BDT terapilerinde Önemli Etik ve Profesyonel Noktalar
 • Seansların yapısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de Farklılıklar

[/tab]

[tab title=”3. ve 4. Kur”]

3. Kur

 • Bilişsel Terapi ve Aaron Beck Hakkında Bilgilendirme
 • Beck Yönelimi’nin Tarihçesi ve Gelişimi
 • Bilişsel üçlü
 • Olumsuz Otomatik Düşünceler
 • Ara inançlar
 • Temel inançlar
 • Bilişsel çarpıtmalar

4. Kur

 • BDT Seanslarının Genel Yapısı
 • BDT’de Klinik Görüşme
 • Beck Depresyon Modeli
 • Ölçek kullanımı: Otomatik Düşünceler Ölçeği, Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri değerlendirmeleri
 • Formülizasyonşar: Kesitsel ve Olgusal Formülizasyon
 • Otomatik Düşüncelerle Çalışmak
 • BDT’de Kanıtsal Çürütme Tekniği
 • Kar Zarar, Aşığa Oklar Teknikleri

İlk 4 Kur’un amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor ceya direnç gösteren danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerin RDDT ve BDT terapisinin uygulamalardaki yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgilenmeleri ve bu tekniklerin diğer terapilerle nasıl benzer ve farklı yönlerinin bulunduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Sınav: Bu kurda 10 soruluk sınav vardır. Başarısız olanlar sınavı 2 kez daha tekrar alabileceklerdir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 80’inin (34 saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

[/tab]

[tab title=” 5. ve 6. Kur”]

RDDT & BDT 5. ve 6. KUR

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

*Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. kurlar) değişebilir.

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 4 kur’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

5. Kur

Çalıştay 1:

APA EĞİTİMİ (2 kredi): Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (2 APA Kredisi) (Theoretical Essentials in REBT & CBT (2 APA credits) Dr. Murat Artıran

Çalıştay 2:

 •  Temel Düzey Soktratik Soru Sorma Tekniği
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları

Çalıştay 3: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de diğer terapilerin etkileri ve bağlar

 • Davranışçı Terapi Esasları, B. F. Skinner’in Uygulamaları
 • İnsancıl-Varoluşçu Terapi Esasları, Irvin Yalom’un Tarzı
 • Adlerian Terapi’nin Etkileri, Alfred Adler’in Yeni Yaklaşımı
 • Dr. Albert Ellis’in diğer terapiler hakkındaki görüşleri

6. Kur


Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (OKB bozuklukları) (Yetişkin ve Çocuklar )Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for OCD – Adults and Children)

Travma ve Yas Süreçlerinde Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Trauma and Excessive Sarrow – Adults and Children)


 

[/tab]

[tab title=”7. ve 8. Kur”]

RDDT & BDT

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

*Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. kurlar) değişebilir.

Not: RDDT BDT Eğitimi Süperizyon progarmına katılabilmek için en az 4 kur’un tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

1. Gün

7. Kur

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda – 1 REBT ve CBT Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması (REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) (APA belgeli)


Depresyon – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Vaka Formülizasyonları ve Tedavi Stratejileri (Yetişkin ve Çocuk Danışanlar için)  Depression- REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children (APA Belgeli)

2. Gün

8. Kur

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD – REBT & CBT Interventions in ADHD)

– Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları


Oyun ve İnternet Bağımlılığı – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (Gaming – REBT & CBT Interventions in Internet and Game Addiction)


Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

[/tab]

[tab title=”9. ve 10. Kur”]

9. Kur

Çalıştay 1:

İleri Düzey – Terapist Becerileri

 • İleri Düzey- Soktratik Soru Sorma Tekniği ve Uygulamalı Gösterimi
 • İleri Düzey Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi
 • Ergen ve Çocuklarda RDDT ve BDT Terapisi- Dikkat edilecek noktalar

Çalıştay 2:

İleri Düzey – Seans Planlarının Hazırlanması

  • İleri Düzey-Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi BİLİŞSEL Planlarının Hazırlanması
  • İleri Düzey-Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DUYGUSAL Planlarının Hazırlanması
  • İleri Düzey-Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DAVRANIŞSAL Planlarının Hazırlanması
  • Seans Demonstrasyonu (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )

10. Kur

Çalıştay 1:

Öfke Problemleri ve Karşıt Gelme Karşı Olma Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuklarında Çocuklarda RDDT ve BDT Uygulamaları

Çalıştay 2:

Yeme Bozuklukları- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Yeme Bozukluklarında Stratejiler ve Teknikler

Çalıştay 3:

 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak

[/tab]

[tab title=”11 ve 12. Kur “]

11. Kur

1. Gün

Çalıştay 1: RDDT ve BDT Yaklaşımı ile Kendi Sürecinde Geçme (Self -evaluation with the perspective of REBT & CBT)

Not: Bu aşamada öğrenciler kendi bilişsel çarpıtmalarını, irrasyonel inanışlarını öğrenecekler ve kendi ‘formülizasyonlarını’ çıkaracaklardır.

 

Çalıştay 2:

Süpervizyon -1: Katılımcıların uygulamaları ABC Modeli

Süpervizyon -2: Katılımcıların uygulamaları Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal çalışmalar

2. Gün

12. Kur

Süpervizyon – 3: Katılımcıların uygulamaları Çürütme / Bilişsel Yeniden Yapılanma

Süpervizyon -4: Katılımcıların uygulamaları Ev Ödevleri

[/tab]

[tab title=”Ücret ve Katılımcılar”]

Bilgi için arayınız

0 546 567 34 20

0 212 327 02 33

* Eğitim iptali veya tarih değişiklikleri eğitim tarihine 5 gün kala size bildirilecektir. Eğitim organizasyonu tarafından iptal edilen etkinliklerde katılımcıların sadece katılımcı ücretleri iade edilir. Ulaşım ve diğer masraflar katılımcıya aittir.


Bu programa kimler katılabilir:

Kimler Katılabilir: Eğitimlerimize alan dışı kişiler katılamazlar. Örneğin (çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyal hizmet uzmanlığı vb.) öğrenciler katılmazlar.


 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce 0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.
 • Öğrenci istediği zaman programı bırakabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme üzerinden hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesi yapılır.
 • Programın yüzde 80’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

İstanbul dışındaki katılımcıların, ONLİNE verilmeyen bazı kurlara ONLİNE katılma imkanı vardır.

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ BELLİ ORANDA KURUM TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. *Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulamalar eğitimlerinin tarihleri ve sıralaması (5 ve 6 veya 7 ve 8. kurlar) değişebilir.

[/tab]

[tab title=”İletişim”]

RASYONEL PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ – ALBERT ELLİS ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE YETKİLİ YETİŞTİRME MERKEZİ

Abbasağa Mh. Yıldız Cd. No: 61/4 Beşiktaş İstanbul

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Size 48 saat içinde geri döneceğiz ! [contact-form-7 id=”1803″ title=”ucretsiz-egitim-kayit-formu”]

[/tab]

[tab title=”Belge ve Soru-Cevaplar”]

UYGULAMACI BELGELİ. Uygulayıcı Belgeli (66 Saat Süpervizyon grupları bitiminde belgelerini alırlar. (Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onayldır, e-devlet hesabınızdan görülebilir, konu hakkında lütfen bizden bilgi alınız)

8 kredi Amerikan Psychological Assocation  (APA) onaylı Belgeli (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi) Sertifika

’66 Saat Süpervizyon sürecinden geçmiştir’ Belgeli

Not: Eğitimlerimize alan dışı kişiler kabul edilmez. Verilen belgeler katılımcıya doğrudan psikoterapi yapma, psikoterapi hizmeti vermeye başlama yetkisi vermez. Bu tür belgeler bir sertifika değildir, sadece Referans ve yetkinliğini kanıtlama niteliğindedir. Psikoterapi yapma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen şekilde üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip olanlara verilmiştir.

8 saat kredilik Amerikan Psychological Association (APA) Belgesi (REBT & CBT Esasları, Depresyon Tedavisi, Anksiyete Tedavisi = Toplam 8 Apa / kredisi) + 3 Apa kredisi HEDİYE Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi APA onaylı belge)


 

 

 


 

Programlar Hakkında

Sık Sorulan Sorular – Cevaplar

Soru 1:  Hazırlık (Preparation) 8 kurluk ve PLUS programı 12 Kurluk, PREMİUM 12 kur + 66 saat süpervizyon ve 18 Kurluk program arasındaki fark nedir?

Hazırlık (Preparation) programı 8 kur – 134 saattir, Plus Programı (süpervizyonu içinde) olan programı 120 saattir, PREMİUM programı 66 saatli  süpervizyonlu şekilde aynı 12 kur’dur. Birinde Uygulayıcı Hazırlık Belgesi, diğerinde Uygulayıcı Belgesi alınır. 18 Kurluk program 242 saattir ve içerisinde  Amerikan Psychological Association (APA) 24 saat/kredilik APA onaylı UYGULAYICI Belgesi verilir.

(Belgeler Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onayldır, e-devlet hesabınızdan görülebilir, konu hakkında lütfen bizden bilgi alınız)

Not: Eğitimlerimize alan dışı kişiler kabul edilmez. Verilen belgeler katılımcıya doğrudan psikoterapi yapma, psikoterapi hizmeti vermeye başlama yetkisi vermez. Bu tür belgeler bir sertifika değildir, sadece Referans ve yetkinliğini kanıtlama niteliğindedir. Psikoterapi yapma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen şekilde üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip olanlara verilmiştir.

Soru 2: Herhangi bir programa katıldıltıktan sonra diğer programlara geçiş yapabilir miyim?

Evet devam edebilirsiniz.

Soru 3: Programlar online mı olacaktır?

İlk 8 kur online olacaktır. Daha sonra öğrencilere 12 kurluk ve 18 Kurluk programda ÖRGÜN & ONLİNE opsiyonu sunulacaktır. Sadece 18 Kurluk programın içindeki APA belgeli Uygulayıcı Eğitimi (24 saat/kredilik) 3 gün üst üste ONLİNE yapılacaktır.

Soru 4: Programlarda Bilişsel Davranışçı Terapi mi öğretiliyor?

Tüm programlarımızda, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi öğretilmektedir, belgelendirme de Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi yazacaktır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Dr. Albert Ellis’in 1955’te oluşturduğu (ABC modelini temel alarak) bir Bilişsel Davranışçı Terapi’dir. Aaron Beck ve arkadaşlarının Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı, Dr. Ellis’in çalışmalarını temel alır. Eğitimlerimizde her iki kuram da öğretilmektedir. RDDT ve BDT arasında uygulamada 6-7 konuda detay farklılıkları vardır (örnek: ((1) ağırlıklı olarak irrasyonel inanışların çalışılması veya negatif otomatik düşüncelerin çalışılması, (2) duygularla çalışırken RDDT’de genel olarak niteliksel ayrım yapılması: sağlıklı ve sağlıksız duygular olarak, buna karşın BDT’de niceliksel çalışılması: duyguların 1’den 10’a kadar derecelendirilmesi, (3) BDT’de ağırlıklı olarak daha yapısalcı (takip edilmesi geken katı planlı) bir yaklaşım ile semptomları elimine etme çalışmları varken RDDT’de danışanın durumuna göre düzenlenen daha esnek bir yapı olması ve felsefik değişime odaklanılması söz konusudur) Eğitimlerimizde bu farklar üzerinde durularak her iki (RDDT ve BDT) terapi uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bu farkların haricinde iki kuramda da amaçlar, danışana yaklaşım, teknikler ve teorik alt yapı AYNI’dır.

Soru 5: Ücretlendirmede indirim veya taksitlendirme yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 6: Toplu katılım veya bir grup olarak (12-20 kişi) eğitim almak istesek (İstanbul içi veya diğer şehirlerde) indirim yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 7: Programı bıraktığımda belgelerim ne olur?

Bitirdiğiniz kur kadar belge alırsınız.

Soru 8: Programı istediğim zaman bırakabilir miyim? Ödediğim ücreti ne oranda geri alabilirim?

Programı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Katıldığınız kurların her biri için belirtilen TAM ücret (indirimsiz) hesap edilerek ödemiş olduğunuz miktarın geri kalanı size iade edilir.

Soru 9: Eğitimi bitirdiğimde uygulamacı olacak mıyım?

Evet. PLUS 1 (12 kur) veya 18 Kur’luk programı bitirdiğinizde uygulamacı olarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Soru 10: Programdan başarısız olmak mümkün müdür?

Bazı kurların sonunda sınav yapılacaktır. Öğrenciler toplamda aynı sınavı 3 kere alabilirler. Üçünden de başarısız olanlar, program dışı bırakılırlar. Programın %80’inden daha azını tamamlayanlar için bir sonraki dönem kurlara katılma hakkı sınırlı olmak kaydı ile verilir. Eğer öğrenci bu kurlara da devam etmez ise belge alma hakkını kaybeder.

Soru 11: Alacağım belgeler nelerdir?

Belgeler kısmına bakınız.

Soru 12: Alacağım belgelerin ulusal ve uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet vardır. Uluslar arası alanda tarafımızdan belgelendirilmiş olan öğrencilerimiz bu belgeler ile üniversitelere başvurduklarında ‘referans ve yeteneklerini kanıtlamak için’ kullanmaktadırlar. Bazı üniversiteler ‘bazı dersleri bu öğrencilerimize MUAF tutmaktadırlar’. İş alanlarında başvururken geçerlidir. Lütfen sitemizdeki referans numaralarını iş verenlere veriniz, kontrol etmek isterlerse sitemize girip kontrol edebilirler.

Ulusal alanda bu programları almış öğrenciler her zaman için avantajlı konumda olmaktadırlar. Bazı öğrenciler Alacağım belge resmi olarak geçerli midir? diye sormaktadır. Bu sorunun cevabı şöyledir: Bir kişinin akredite edilmiş olan bir üniversiteden almış olduğu ÜNİVERSİTE DİPLOMASI haricindeki hiçbir belge dünya üzerinde RESMİ olarak geçerlidir veya geçersizdir denilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde ‘belgeler veya sertifikalar’ın RESMİ bir gücü yoktur. Ancak kişinin yeteneklerini, yetkinliğini ve uzmanlığını göstermesi açısısından ÖZEL VE RESMİ kurumlar bu belgeleri görmek istemektedirler. Sizin diğerlerinden farkınızı belirtmeniz için gereklidir.

Not: Eğitimlerimize alan dışı kişiler kabul edilmez. Verilen belgeler katılımcıya doğrudan psikoterapi yapma, psikoterapi hizmeti vermeye başlama yetkisi vermez. Bu tür belgeler bir sertifika değildir, sadece Referans ve yetkinliğini kanıtlama niteliğindedir. Psikoterapi yapma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen şekilde üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip olanlara verilmiştir.

Soru 13: Eğitimlerde uygulama ve süpervizyon saati ne kadardır?

10 saat süpervizyon vardır. Ayrıca 4. kurdan sonra ÖĞRET-ÖRNEKLENDİR-UYGULA sistemine göre gitmektedir. Dolayısıyla toplamda 10 saati oldukça fazla oranda aşan uygulama saati olacaktır.

Soru 14: Daha önce Bilişsel Davranışçı Terapi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım?

Hayır. Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI vardır. Bu sınavdan alacağınız nota göre hangi kurdan başlayacağınız belirlenmektedir.

Soru 15: Daha önce BDT almadım ancak başka bir terapi eğitimi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Evet

Soru 16: Alanda uzun yıllar (5 yıl ve üzeri) tecrübem var ama terapi eğitimi almadım. 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Evet.

Soru 17: Programı bitirdikten sonra merkezinizde çalışma imkanım veya danışan kabul etme imkanım olacak mı?

Evet. Başarılı bulunan öğrenciler, diğer mesleki ve diploma koşullarını karşılıyorlarsa, kurumun ihtiyacı doğrultusunda kendilerine yarı zamanlı, tam zamanlı veya dışardan danışan görme şeklinde çalışma imkanı sağlanabilir. Ayrıca internet üzerinden hizmetlerimizde İstanbul içi veya Ankara veya diğer illerden dışardan çalışabilirler. Seçilen kişiler başvurularının ardından yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Diğer sorularınız için bizi arayınız. 0 212 327 02 33

 

[/tab]
[/tabs]

Bilimsel İçeriği Paylaşmak Toplumumuz Geliştirecektir