Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

Duygusal Zeka

 Varılacak Sonuçlar

 • IQ yaşam başarısına sadece% 20 katkıda bulunur, geri kalanı ise duygusal

zekadır (EQ).

 • Duygusal zekanın beş alanı öz farkındalık, duyguları yönetme, öz motivasyon, empati ve başa çıkma ilişkileridir.
 • İnsanlar iki zihne eşdeğerdir; biri düşünen, diğeri hisseden.
 • Beynin iki bölümü bağımsız olarak çalışır.
 • Güçlü duygular net düşünmeyi engeller. Kaygı, zekayı zayıflatır.
 • Amaç, akıl ve duygu arasında akıllı bir denge bulmaktır.
 • Akış (flow) – bir görevle tamamen meşgul olan yetenekli bir kişi – en iyi haliyle duygusal zekadır.
 • Duygusal zeka geliştirmek, uygun maliyetli bir yönetim zorunluluğudur.
 • Geri bildirim, yönetimde duygusal zekanın para birimidir.
 • Bir grubun başarısı, ekip üyelerinin IQ’suna göre değil, onların duygusal zekasına göre belirlenir.

Ne öğreneceksin

Bu Özette şunları öğreneceksiniz:
1) Duygusal zekanın tanımı
2) Duygusal zeka gelişimi hayattaki başarınıza nasıl katkıda bulunur
3) Yöneticiler, grup performansını iyileştirmek için duygusal zekayı nasıl kullanabilir.

Öneri

Bu ufuk açıcı çalışmada Daniel Goleman, milyonlarca okuyucuyu duygusal zeka kavramıyla tanıştırdı. O, psikolojik becerilerin ve özelliklerin birleşmesi, yaşamdaki başarının % 80’ini oluşturduğunu iddia ediyor. Öz farkındalık ve öz motivasyon gibi beceriler çocuklukta aşılanır (veya yok edilir) ancak Goleman yetişkinlerin bile bunları öğrenebileceğini ve bunları evlilik, iş ve eğitime uygulayabileceğini iddia ediyor. Bu kitap, sağlam bir biyolojik destek sağlayarak EQ için genel durumu ortaya koymanın en iyi yoludur.
(…)

Duygusal zeka

Geçtiğimiz on yıl, kişilik ve duygu biyolojisine yönelik bir araştırma dalgasıyla geçti. Bu çalışmalara dayanarak, zekamızın ve kişiliğimizin en azından bir kısmının genetik taraftan belirlendiği sonucuna varabiliriz. Ancak bu şu soruyu gündeme getiriyor: Neyi değiştirebiliriz? Neden zeki insanların bazıları hayatın kurucusuyken daha az zeki insanlar zenginleşiyor? Cevap, duygusal zeka (EQ) adı verilen bir dizi yetenekte yatmaktadır. Evrim, tehlikeli durumlarla baş etmemize yardımcı olacak duygular verdi. Duygular, bizi tehlike karşısında harekete geçmeye sevk edecek şekilde gelişti. Düzenli olarak ölüm kalım durumlarıyla karşı karşıya kalan mağara adamı atalarımızın duygusal sistemini koruyoruz. Modern toplumda, bu duygular genellikle düşünceyi bastırır. Gerçek anlamda, biri düşünen diğeri hisseden iki zihnimiz var. Mantıklı zihin düşünmemize ve yansıtmamıza izin verir. Ancak duygusal zihin dürtüsel ve güçlüdür. Genellikle ikisi uyum içinde çalışır ancak yoğun duygular bazen duygusal zihnin rasyonel zihne hakim olmasına izin verir.

Önce beynin duygu merkezleri gelişti. Mesela limbik sistem, beyin sapını çevreler. O, tutkulu duyguların merkezidir ve aynı zamanda öğrenmeyi ve hafızayı etkiler. Daha sonra evrim, beynin düşündüğü yer olan neokorteksi üretti. Bu arada, beynin yanlarında, bir duygusal hafıza deposu görevi gören bir çift yapı olan amigdala büyüdü. Amigdala hayata duygusal anlam ve tutku verir. Bir kriz anında neokorteksten çok daha hızlı tepki verir. Bu duygusal beyin, düşünen beyinden bağımsız hareket edebilir. Amigdala, duygusal uyarılma anılarına fazladan ağırlık verir, böylece zevk veya tehlike ile ilgili canlı anılarımız olur.
Amigdala bizi harekete geçirirken, korteks bir amortisör gibi çalışır. Duyguları bastırır veya kontrol eder. Amigdala tetiklendiğinde ve neokorteks onu kontrol edemediğinde duygusal kaçırmalar yaşarız. Güçlü duygular, dikkat süresine ve net düşünmenin her yönüne müdahale eder. Buna rağmen amacımız asla duyguyu ortadan kaldırmak olmamalıdır. Bunun yerine, akıl ve duygu arasında akıllıca bir denge bulmalıyız.

 Duygusal Zekanın Bileşenleri

IQ yaşam başarısının sadece % 20’ne katkıda bulunur. Gerisi, kendini motive etme yeteneği, sebat, dürtü kontrolü, ruh hali düzenleme, empati ve umut gibi faktörleri içeren duygusal zekanın sonucudur. IQ ve duygusal zeka, yetkinliklere zıt değildir. Ayrı çalışırlar. Entelektüel olarak parlak ama duygusal olarak beceriksiz olmak mümkündür. Bu durum birçok yaşam sorununa neden olur. Yale psikoloğu Peter Salovey, duygusal zekanın beş temel alanından bahsediyor:

 1. Kişisel/Öz-Farkındalık – kişinin duygularını bilmek.
 2. Duyguları yönetmek – duyguları uygun olacak şekilde ele almak.
 3. Motivasyon – bir amaca hizmet eden duyguları sıralamak.
 4. Başkalarının yaşadığı duyguları tanımak – insanların temel becerisi olan empati.
 5. İlişkileri idare etmek – başkalarındaki duyguları yönetme becerisi.

 Öz farkındalık

İlk bakışta duygularımız açık gibi görünebilir, ancak genellikle bizden gizlenirler. Duygusal öz farkındalık, duygular da dahil olmak üzere kişinin içsel durumlarına sürekli dikkat etmek demektir. Yoğun duygular sırasında bile kendi kendini incelemeye devam eden tarafsız bir durumdur. Psikolog John Mayer, bu konuda “hem ruh halimizin hem de bu ruh hali hakkındaki düşüncelerimizin farkında olmak” demektedir. Pratik amaçlar için, öz farkındalık ve ruh halimizi değiştirme yeteneği aynıdır. Duygular bilinçli değildir, çoğu zaman bilinçsizdir. Duygular yaşanmaya, kişi bilinçli olarak hislerinin farkına varmadan önce başlarlar. Bu sebeple iki duygu seviyesinden bahsetmek gerekir: bilinçli ve bilinçsiz. Bilinçsiz duyguların, farkında olmasak bile düşünceler ve tepkiler üzerinde güçlü bir etkisi olabilir ancak, onlardan haberdar olduğumuzda onları değerlendirebiliriz. Bu sebeple öz farkındalık, duyguları yönetmenin ve kötü bir ruh halinden kurtulmanın temelidir.

 Duyguları Yönetmek

Kendine hakim olma duygusu ve duygusal fırtınalara direnme yeteneği, eski Yunanlılardan beri bir erdem olarak övülmüştür. Elbette tutkusuz bir hayat sıkıcı olurdu; burada amaç yerinde hissedilen, uygun duygudur. Duygusal yaşamımız, sabit bir arka plan uğultusu gibidir, nadiren yoğunlaşır. Yine de duyguları yönetmek tam zamanlı bir iştir. İşten dinlenmeye,eğlenmeye(rekreasyona) kadar yaptığımız şeylerin çoğu, ruh halini yönetme girişimidir. Kendimizi yatıştırma sanatı temel bir yaşam becerisidir, bazıları en temel psişik araçlardan biri olduğunu söyler. Beynin tasarımı şu anlama geliyor: Duygular tarafından ne zaman süpürüleceğimiz veya bu duyguların ne olacağı konusunda çok az kontrole sahibiz ancak ne kadar süreceği konusunda biraz kontrolümüz vardır. Davranışımızı değiştirebilir ve hatta ilaç tedavisi bile alabiliriz.

Kaçması en zor duygulardan biri öfkedir çünkü öfke kısmen enerji vericidir, hatta canlandırıcıdır. Öfke saatlerce sürebilir ve korkutucu/nefret uyandıran(hair-trigger) bir durum oluşturarak insanları çok kolay kışkırtabilir. Beden zaten sinirli bir durumdayken bir olay bir başka duygusal dalgalanmayı tetiklemişse; yaşanacak duygu özellikle şiddetli/yoğun olacaktır. Öfkeden kurtulmanın bir yolu, dikkat dağıtıcı şeyler aramaktır. Tek başına dışarı çıkmak, aktif egzersiz yapmak kadar yardımcı olacaktır. Üzüntü ve yas genellikle öfkeyi hafifleten duygulardır ancak tam gelişmiş depresyon bir tehlikedir. Bir depresyon döngüsünü kırmak için depresyonu besleyen düşüncelere meydan okuyun ve hoş, dikkat dağıtıcı şeyler planlayın. Bunlar arasında egzersiz, şehvetli ikramlar, bazı küçük görevleri yerine getirme, ihtiyacı olanlara yardım etme veya dua etme yer alabilir. Bilişsel yeniden çerçeveleme veya durumunuza daha olumlu bir ışıkla bakmak güçlü bir araçtır.

 Kendini motive etme

Olumlu motivasyon, başarının anahtarıdır. En büyük sporcular, müzisyenler ve satranç ustaları, hayatlarının erken dönemlerinden başlayarak her yıl zorlu pratiklere sebat etme yetenekleriyle tanınırlar. Duygular, doğuştan gelen yeteneklerinizi kullanma kapasitemizi artırarak veya sınırlandırarak hayatta nasıl olduğumuzu belirler. Tatmini ertelemek için duyguları kısıtlama ve dürtüleri geciktirmek kritik bir beceridir. Bu, diyetten diploma almaya kadar birçok çabanın anahtarıdır.

 Anksiyete zekayı zayıflatırken, iyi ruh halleri düşünmeyi geliştirir. Duygularından yararlanma konusunda usta olanlar, endişelerini motivasyon için kullanırlar. Performans ve kaygı arasındaki ilişki, baş aşağı bir U olarak tanımlanmıştır. Çok az kaygı, motivasyonsuzluk ve kötü performans anlamına gelir. Çok fazla kaygı zekayı bozar. Zirve performans ortada yer alır. Hipomani adı verilen hafif sevinçli bir durum, yazarlar ve diğer yaratıcı insanlar için idealdir. Umut ve iyimserlik de yaşamda güçlü bir rol oynar. Umut, aksilikler karşısında olumsuz düşüncelere veya depresyona boyun eğmemek demektir. İyimserlik, her şeyin yoluna gireceğine dair güçlü bir beklentiye sahip olmak demektir. İyimserler, başarısızlığı değiştirebilecekleri şeylerle ilişkilendirirler bu nedenle bu konuda üzülmezler. İyimserlik, iş dünyasında performansı artıran bir duygusal zeka yaklaşımıdır. Her ikisinin de temelinde, kişinin kendi hayatındaki olaylara hakim olduğu ve zorluklarla baş edebileceği inancı olan öz-yeterlik yatar.

 Psikologlar, akış(flow) adı verilen en yüksek performans durumunu tanımladılar. Bu, en iyi haliyle duygusal zekadır. Akış, insanlar son derece yetenekli oldukları bir göreve tamamen katıldıklarında yaşanır. Akış, can sıkıntısı ve kaygı arasındaki bölgede var olur. Duygular olumludur, yönlendirilir ve eldeki göreve yöneliktir. Bu bir kendini unutma halidir. Tüm dikkat, göreve odaklanmıştır. Bu bir sevinç, hatta coşku halidir. Beyin akışta daha sakin hale gelir; en zorlu görevler minimum enerji kullanılarak tamamlanır. Herhangi bir kişi veya çocuk sevdikleri görevleri tekrar tekrar yaparak akışı öğrenebilir.

 Empati

Kendimizin ne kadar farkında olursak, başkalarının duygularını okuma konusunda o kadar yetenekli oluruz. Şefkatin kökü olan ilişki, empati kapasitesinden doğar. Başkalarının duygularını okuyabilenler daha uyumlu, daha popüler, dışa dönük ve hassastır. Empati, çocuk ile ebeveyn arasındaki sözel olmayan fiziksel aynalama olan uyumlama(attunement) ile bebeklik döneminde başlar. Uyum, bebeği rahatlatır ve duygusal olarak bağlı hissetmesini sağlar. Bu durum, diğer kişiden gelen hoş ve sözlü olmayan sinyalleri okuyabilmek için yeterince sakin olmayı gerektirir.

 İlişkileri Yönetme

Duygularımızı ifade etmek temel bir sosyal yeterliliktir. Duygular bulaşıcıdır. Her karşılaşmada duygusal sinyaller göndeririz ve diğerlerinde gördüğümüz duyguları bilinçsizce taklit ederiz. Bu sinyaller diğerlerini etkiler. İnsanlar etkileşime girdikçe genellikle birbirlerinin vücut dilini yansıtırlar. Bu eş zamanlılığı ne kadar çok gösterirlerse, ruh hallerini o kadar çok paylaşırlar. Ruh hallerinin bu koordinasyonu, bebek-ebeveyn uyumunun yetişkin versiyonudur ve kişilerarası etkileyiciliğin belirleyici anahtarıdır. Başkalarının duygularını algılamada ve gönderdiğimiz sinyalleri kontrol etmekte ne kadar iyi olursak, başkaları üzerindeki etkimizi o kadar fazla kontrol edebiliriz. Bu, duygusal zekanın temel bir parçasıdır.

 Uygulamalı EQ: Yönetim

Bazı patronların küstahlığı ve yarattıkları moral bozukluğu üretkenliği azaltır ve çalışanları uzaklaştırır. Bu nedenle, duygusal zekanın uygulanması, uygun maliyetli bir kurumsal yönetim yöntemi haline gelir. Yönetimle ilgili duygusal zekanın temel değeri geri bildirimdir. Yöneticiler sadece bunu sağlamayı değil, aynı zamanda akıllıca kabul etmeyi de öğrenmelidir. Geri bildirim, kişisel saldırı amaçlı eleştiri ile karıştırılmamaya dikkat edilmelidir. Ustaca bir eleştiri, empatik bir şekilde yüz yüze sunulmalı, eleştirinin yanı sıra özel bir övgü içermeli ve çözümlere odaklanmalıdır. Bu sözleri işitenler, eleştirinin sonunda, bu eleştirilerin değerli bilgiler olduğunu öğrenmelidir. Bilgi çalışanlarının hakim olduğu bir ekonomide, grup EQ’su kavramı kritiktir. Uyum içinde çalışma ve üyelerin yeteneklerinden yararlanma yeteneği, başarılı çalışma gruplarının temelini oluşturur.

 Uygulamalı EQ: Tıpta Evlilik

Duygusal zeka, evlilikleri birbirinden ayıran sosyal ve kişisel gerilimleri önlemeye yardımcı olabilir. Erkekler ve kadınlar çocukken farklı duygusal beceriler öğrenirler. Sorunlu bir evliliğin önemli işareti, sert eleştiridir. Kişiye saldırmadan bir eylemi eleştirmek önemlidir. Kişisel saldırılar, insanları utanç ve savunmacı hissettirir ve savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebilir. Duygusal beyin, bağışıklık sistemine yakından bağlıdır. Stres, insanları bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Düşmanlık uzun süredir kalp hastalığı ile ilişkilendirilmiştir ancak herhangi bir yoğun olumsuz duygu aynı etkiye sahip olabilir. Rahatlama egzersizleri iyi bir önlemdir, kendini itiraf etmek de öyle. Sorunlar hakkında konuşmak bağışıklık fonksiyonunu bile güçlendirir. Doktorlar, duyguları yönetmenin bir hastalık önleme yöntemi olduğunu ve hastalar psikolojik ihtiyaçları karşılandığında daha iyi olduklarını öğrenmelidir.

 Duygusal Okuryazarlık

Çocuklarla ilgili araştırmalar, sanayileşmiş dünyada duygusal durumda bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu eğilim, yaygın geri çekilme(widespread withdrawal) , anksiyete, depresyon, dikkat bozuklukları ve suçlu davranışlarıyla kendini gösterir. Çocuklar ve yetişkinler beş temel duygusal zeka becerileri konusunda eğitilmelidir. Bu becerilerin eski moda sözcüğü karakterdir. Ben merkezli olmak ve dürtüleri bir kenara koymak, empati, anlayış ve farklı bakış açılarını kabul etmenin yoludur.

Çeviri Kaynak: Emotional Intelligence – Daniel Goleman, Bantam Books, 1997

Der; Psikolog Beyzanur Erdem

Paylaş

Paylaş