RDDT BDT Online Süpervizyon

Bireysel veya Grup Süpervizyonları

Online

Doç. Dr. Murat Artıran direktörlüğünde RDDT BDT Online Süpervizyon grupları rutin olarak yıl boyunca düzenlenmektedir.

3 ayrı başlık altında süpervizyon alabilirsiniz:

  1. RDDT BDT Bireysel süpervizyon
  2. Doç. Dr. Murat Artıran direktörlüğünde 66 saatlik, her biri 3’er saaten 22 oturum (11 ay) Premium programı dahilinde özel gruplar (maksimum 12 kişi)
  3. Klinik Psikoloji alanında genel klinik uygulamalar için bireysel süpervizyon

Önemli not: Özellikle bireysel süpervizyonlar için en az 6 süpervizyon saati toplamda almak şartı vardır. Yani tek bir süpervizyon seansı gibi soru-cevap şeklinde bir hizmet vermemekteyiz. Ayrıca süpervizyon süreci başladığında sürecin haftada 1 veya iki haftada 1, düzenli olarak devam etmesi gerekmektedir. Yani ‘ihtiyacım olunca alırım’, ‘arada bir alırım’ şeklinde lütfen planlamanızı yapmayınız. Telefonla süpervizyon verilmemektedir. Zoom üzerinden görüntülü olarak süpervizyon görüşmeleri gerçekleştirilir.


Genel Bilgi

Bilişsel Davranışçı Terapi ilk olarak Dr. Albert Ellis’in 1955 yılında ortaya koyduğu Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ile psikoterapi literatürüne girmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi Dr. Ellis’in ve Aaron Beck’in oluşturmuş olduğu klinik psikoloji alanında sıklıkla kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Doç. Dr. Murat Artıran ve ekibi, Albert Ellis ve Aaron Beck’in Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı temelinde klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerine, mezunlarına veya meslektaşlarımıza süpervizyon grupları açmaktadır.


Süpervizyon İçeriği

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Doç. Dr. Murat Artıran’ın yeni psikoterapi yaklaşımı olan Motivasyonel Bilişsel Duygucu Determinasyon Terapisi ile psikolojik rahatsızlıklarda uygulanan psikolojik destek uygulamaları, teknikleri, yöntemleri üzerinde durulur.

Vaka analizleri, formülasyonları, sunumları yapılır, örnekler verilir. Uygulamalar yapılır. Katılımcıların soruları soru-cevap şeklinde cevaplandırılır. Katılımcıların bireysel gelişimleri için kaynak önerilerinde bulunulur, metaryeller temin edilir. Bireysel süpervizyonlarda katılımcının danışanları başından sonuna kadar takip edilir.

Bana katkısı ne olur? Süpervizyon çok verimli bir süreçtir. Mesleki açıdan sizi çok geliştiren bir uygulamadır. Klinik açıdan pratikte ve uygulamada neler yapılır, yöntemler ve teknikler nasıl kullanılır, vaka formülizasyonu nasıl çıkarılır ve kişisel farkındalık, hatalar ve noksanlıklar, geliştirilmesi gereken beceriler öğrenilir.

Belge alabilecek miyim? Evet. Gördüğünüz süpervizyon saati karşılığında ‘Rasyonel Psikoloji Enstitüsü Albert Ellis Enstitüsü İmtiyazlı Ortağı Merkezi Süpervizyon Desteği …. saat’ Belgesi alacaksınız.


Kimler katılabilir? Kimler Katılamaz?

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini başka kurumlardan alanların, süpervizyonlara katılabilmeleri için bizde verilen eğitimlerin bir kısmına katılma zorunluluğu vardır. Durumunuz hakkında hocalarımız sizinle telefon görüşmesi yapacaktır. RDDT BDT Online Süpervizyon gruplarına katılmak isteyen öğrencilerin Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim programlarımızdan birine katılması gerekmektedir.

Yüksek Lisansı’nı klinik psikoloji alanında veya sınırlı sayıda olmak üzere PDR alanında yapanlar, mezunlar, meslektaşlar katılabilir.

Psikoloji veya PDR Lisans öğrencileri katılmazlar. Psikoloji alanının dışındaki alanlarda olanlar katılamazlar.

Not: RDDT BDT Online Süpervizyon hizmeti kapsamında, Rasyonel Psikoloji Enstitüsü, hocalarımızın onaylamadığı, uygun bulmadığı süperivzyon başvurularını reddetme hakkına sahiptir, veya etik kuralların ihlali, danışan güvenliği ve sağlığı gibi nedenlerle, başlamış olan süpervizyonu, tek taraflı durdurma ve/veya sonlandırma hakkına sahiptir.


Ücretlendirme kriterleri

Grup süpervizyolarının paket olarak ücretleri sabittir. Bizden bilgi alabilirsiniz.

Bireysel süpervizyonların ücretleri

1) sizin bilgi ve beceri düzeyiniz,

2) vaka sayısı,

3) varsa vakanızın/vakalarınızın durumu (süpervizyon alacakların halihazırda vakaları olmaları tercih nedenidir ancak yoksa eğitim amaçlı ücret almayarak şekilde vaka görmeniz istenecektir)

4) kaç kez süpervizyon görüşmesine ihtiyacınız olduğu ve

5) sizin CV’nize göre

düşük ücretlendirme veya yüksek ücretlendirme yapılarak size bildirilir.


RDDT BDT Online Süpervizyon

[button bg_color=”#408f00″]Bilgi ve hocalarımız ile görüşme talebi için: 0 546 567 34 20 Rasyonel Psikoloji Enstitüsü[/button]

RDDT BDT Online Süpervizyon
RDDT BDT Online Süpervizyon
Bilimsel İçeriği Paylaşmak Toplumumuz Geliştirecektir