Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

Dünyada Online Terapi

Dünyada Online Terapi

Online Terapinin Gelişimi

Online terapi yada internet tabanlı psikolojik yardım, günümüzde yaşanan pandemik durum ve insanların içinde bulunduğu durumlar göz önüne alınırsa oldukça faydalı bir yöntem. Online terapionline psikolog, online terapist, e-terapi, sanal psikolog ve online psikolojik destek-danışma gibi kavramlar son yıllarda gerek yurt dışında gerekse ülkemizde giderek artıyor. Avrupa ve Amerika’da uzun zamandır kullanılan online terapi yoluyla psikolojik danışma ve terapi uygulaması ülkemizde de giderek yaygınlaşmaya başladı.

Online Terapi Hizmetlerinde artış

Online Terapi Hizmetlerinde artış

Online terapi tanımı, psikologla yüz yüze görüşme fırsatı bulamayan ya da bunu tercih etmeyen danışanlara uygulanan bir yöntem.  Skype gibi programlar kullanarak psikologla internet üzerinden online (çevrimiçi, canlı) olarak yazışma, sesli görüşme, video konferans veya e-mail yoluyla iletişime geçme şeklinde gerçekleştirilen bir psikolojik danışma hizmeti.

İnternet Tabanlı Psikolojik Destek

İnternet tabanlı psikolojik yardımın tarihine bakacak olursak: Telepsikiyatri hizmetlerinin ilk kullanımının neredeyse iki yönlü telekominikasyonun ilk kullanımı kadar eskiye dayandığı görülmektedir. 1959 yılında Nebraska Üniversitesi Psikiyatri Enstitüsü ve Norfolk Devlet Hastanesi işbirliği ile kapalı devre televizyon sistemi kullanılarak görsel ve işitsel danışma,  eğitim,  öğretim  ve  araştırma  uygulamaları  yapılmıştır.  1968’de  Massachusetts Hastanesi’nde telepsikiyatri adıyla sağlık hizmetleri verilmeye başlanmış, bu hizmetler 1970’li yıllarda  hastane çevresindeki okul, hapishane ve mahkemelere doğru genişletilmiştir (Brown, 1998).

İnternet üzerinden anlık mesajlaşma yoluyla çevrimiçi psikolojik danışma yardımı veren ilk örneklerden biri “Metanoia” adlı web sitesidir (Alleman, 2002). Martha Ainsworth 1990 yılında, işi gereği yaptığı seyahatler nedeniyle yüz yüze yardım alamadığından, internette terapist aramaya başlamış, aradığı yardımı bulamayınca kar amacı gütmeyen ve çevrimiçi psikolojik yardım hizmeti sağlayan web sitesini (http://www.metanoia.org) kurmuştur. Bu site halen bireylere çevrimiçi psikolojik yardım vermeye devam etmektedir. İnternet’in giderek yaygınlaşması ile danışma merkezlerine ait web sitelerinin yanı sıra üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri de çevrimiçi psikolojik danışma hizmeti vermeye başlamıştır. Swinburne Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında açılan ve (http://www.swinburne.edu.au/stuserv/counselling/SOC.html) Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal E-Terapi Merkezi, Sydney Üniversitesi Danışma Merkezi (http://sydney.edu.au/current_students/counselling/), Washington Üniversitesi’nde acil durumlar için kurulmuş kriz kliniği (https://shs.wustl.edu/MentalHealth/Pages/default.aspx), Syracuse Üniversitesi’nin 24 saat hizmet veren kriz hattı (http://counselingcenter.syr.edu/crisis-help/crisis_index.html), Macquarie Üniversitesi’nin telefon üzerinden yaptığı kaygı ve depresyon tedavi programı (http://www.mq.edu.au/about/campus-services-andfacilities/hospital-and-clinics/centre-for-emotional-health-clinic/programs-for-children-and-teenagers) örnek oluşturabilecek merkezlerdir. Türkiye’de ise çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren ilk üniversite Mersin Üniversitesi olmuştur (http://www2.mersin.edu.tr/meui/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-birimi/onlinepsikolojik-danisma) ve bunu Yıldız Teknik Üniversitesi izlemiştir (http:// http://www.psikolojikdanisma.yildiz.edu.tr/).

Terapötik müdahale için internet kullanımının ABD’deki kökeni ise 1995 yılındaki ilk “soru-cevap” hizmetlerine dayanmaktadır (Grohol, 1998). Bu uygulamanın gelişim sürecinde internetten uygulanan terapileri önceleri desteklemeyen ve eleştiren klinisyenlerin olumsuz tepkilerinin son yıllarda minimuma indiği görülmektedir (Andersson, 2010). Günümüzde online terapi uygulamaları çoğunlukla internet yoluyla gerçekleştirilmektedir. Uzaktan psikolojik yardım uygulaması olarak eskiden daha çok kullanılan uzmanla mektuplaşma veya telefonla görüşme gibi yöntemler internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte daha az kullanılır hale gelmiştir. İnternetten uygulanan online terapiler ise daha çok tercih edilmeye başlanmıştır (Childress, 2000).

1996 yılında ABD’de 12 web sitesinden online terapi uygulaması yapılırken bu sayı 2001 yılında 250’ ye ulaşmıştır. Bu sitelerde aktif çalışan psikolog sayısı ise 400’ leri bulmuştur (Manhal, 2001). Online psikolojik danışma hizmetlerinin çoğaldığının bir göstergesi de internet arama motorlarında yapılan popüler arama sorgulamalarıdır (Günther ve Hahn, 2000). Bu anlamda Google arama motorunun arama verilerine bakıldığında dünya genelinde “online therapy” anahtar kelimesi ile ortalama aylık 165.000 arama yapılmaktadır. (www.adwords.google.com.tr). Yukarıda bahsedilen uygulamaların yanı sıra yurtdışında online terapi konulu önemli sayıda bilimsel araştırma, makale, doktora tezi ve kitap yayınları vardır. Bazı tanınmış üniversitelerin ilanlar vererek toplum tabanlı alan araştırmaları yaptıkları görülmektedir (www.uanews.ua.edu: 2013). Yine 1997 yılında online psikolojik yardım hizmetlerinin gelişmesini teşvik etmek için kurulan International Society for Mental Health Online ( ISMHO) uzaktan psikolojik yardım uygulamaları için etik ilkeler ve eğitim standartları oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır (www.ismho.org: 2013). Amerikan psikoloji Derneği (APA) telepsikoloji olarak adlandırdığı bu uygulamalarla ilgili bazı etik kurallar ve standartlar belirlemiştir ve bu çalışması devam etmektedir (http://apacustomout.apa.org: 2013).

Hollanda’daki uygulamalarda ise internet üzerinden yapılan terapilerin düzenli psikoterapi maliyeti olarak sağlık sigortası kapsamına alındığı görülmektedir (Wagner ve Lange, 2008).

Ülkemizdeki uygulamalarda ise “online terapi” kavramının ön plana çıktığı ve bu uygulamayı yapanların genellikle psikologlar ve az sayıda psikiyatristler olduğu görülmektedir. Uygulamanın etik kurallarının belirlenmesi için yönetmelik bazında ilk ciddi çalışma Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmıştır (Türk Psikologlar Derneği, 2004). Yine bazı devlet kurumları dönem dönem bazıları ise halen uzaktan psikolojik yardım hizmeti vermektedir. Kocaeli Başiskele Belediyesi’nin bir dönem başlattığı e-psikolog uygulaması, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün psikolojik danışmanlık birimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin TELE-NET Telefonla Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığı’nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı bunlardan bazılarıdır (www.onlineterapiler.com, 2013).

Online Terapi Hizmetimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi için Bizi Arayınız.

Paylaş

Paylaş