Türk Öğrencileri Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’yi ve Albert Ellis’i tercih ediyor

 

Shostrom (1965a, b, c) tarafından hazırlanan Psikoterapide Üç Yaklaşım video çalışmaları üç farklı yönelime sahip psikoterapistlerin aynı danışanla yaptıkları görüşmeleri sergilemektedir. Bu oldukça etkili psiko-eğitim materyali psikoterapist, psikolog, psikolojik danışman rehber eğitiminde kullanılan bir eğitim materyalidir. Video kaset serileri Psikoterapide Üç Yaklaşım Shostrom (1965a, b, c), 1964 yılında kaydedilmiş ve 1965 yılında yayınlanmıştır. Carl Rogers, Fritz Perls ve Albert Ellis geliştirmiş oldukları kendi terapi yaklaşımlarını aynı danışan olan Gloria üzerine bu Psikoterapide Üç Yaklaşım Shostrom (1965a, b, c) çalışmasında sergilemektedirler.

Shostrom’un “Psikoterapide Üç Yaklaşım” uygulamasını Hakan Uşaklı (2012a, b) 410 kişiden oluşan Türk üniversite öğrenci grubunun tercihleri üzerinde çalışmıştır. 4. Sınıfa giden öğrencilere 3 farklı yaklaşım için 29 maddelik Terapi Tercihi formu verilmiştir. Devamında istatistiksel analizler yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar kullanışlı veriler vermiştir.

Okul öncesi öğretmenliği öğrencileri Kişi Merkezli Terapi ve Carl Rogers’ı tercih ettiler, ancak ilköğretim öğretmenliği öğrencileri Rasyonel Davranışsal Duygusal Terapi ve Albert Ellis’i tercih etti. Fen bilgisi öğretmen adaylarının tercihi ayrıca Akılcı Davranışsal Duygusal Terapi ve Albert Ellis’e de yönelikti.

Yapılan faktör analizlerinde öğrencilerin cinsiyetlerine göre tercih ettikleri terapi çeşitlerinin de farklılık gösterdiği görüşmüştür. Rogers’ı tercih eden kadınların oranı %46.5 iken erkeklerin oranı %30.1’dir. Perls’i seçim oranı kadınlarda% 5.1, erkeklerde ise % 29.2 olarak bulunmuştur. Ellis ise % 48.5 kadın ve % 40.7 erkek öğrenci tarafından tercih edilmiştir.

Aynı şekilde öğrencilerin, not ortalamalarına, sosyoekonomik düzeylerine ve muhafazakar, liberal ve demokrat görüşte olmalarına göre de terapi tercihlerinde farklılıklar görülmüştür.

Düşük not ortalamasına sahip öğrenciler Rogers’ı ve danışan merkezli terapiyi tercih etmişlerdir. Orta ve yüksek başarıdaki öğrencilerin ise Ellis’i tercih ettiği görülmüştür.

Düşük sosyoekonomik statüdeki üniversite öğrencileri temel olarak Rogers ve danışan merkezli terapiye eğilimlidir. Orta ve yüksek sosyoekonomik statü üniversite öğrencileri Ellis ve rasyonel duygusal terapiyi tercih etti.

Demokrat öğrencilerin tercihi Ellis olurken, liberal öğrencilerin eğilimi Rogers yönünde olmuştur.

Psikoterapide Üç Yaklaşım günümüzde iyi bir eğitim metaryeli olarak görülmektedir. Ülkemizde de araştırmacılar arasında popüler olarak kullanmaktadır.

Kaynakça

Usakli, H. (2012a). Turkish University Students‘ Preference from Rogers, Perls, Ellis and
Their Therapeutic Styles Procedia – Social and Behavioral Sciences 69, 967-976

Hakkımızda

Rasyonel Psikoloji Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Albert Ellis Enstitüsü’nün Türkiye İmtizyalı Ortağı’dır. 12 yıl boyunca çalışmalarını ABD’de sürdüren Doç. Dr. Murat Artıran’ın Türkiye döndükten sonra 2013 yılında kurulmuştur. Online terapi ve Beşiktaş ve Kartal’daki merkezlerinde yüz yüze psikoterapi hizmeti vermektedir. Mesleki eğitim olarak, RDDT BDT eğitimleri, psikolojik testler eğitimi, psikoloji & psikoterapi staj programları düzenlemektedir. RDDTBilişsel Davranışçı Terapi ve Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi alanlarında bilimsel çalışmalar ve TUBİTAK projeleri üretmektedir.

 

Paylaş