Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri UYGULAMACININ EL KİTABI

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri UYGULAMACININ EL KİTABI

Editör: Dr. Murat Artıran

 

 

Uygulamacının El Kitabı, Dr. Murat Artıran’ın editörlüğünde değerli hocalarımızın kaleme almış oldukları toplam 34 bölümden oluşmaktadır.

Kitabın içeriğinde çocuk ve ergenlerle yapılan psikolojik görüşmelerde uzman psikoloğun uyguladığı yöntemleri, kullandıkları ölçme araçları, değerlendirme testleri ve diğer metodlar bölüm bölüm ele alınmaktadır. Klinik Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık alanında sık kullanılan ölçme araçlarının geçerlilik güvenirliliğinden, puanlamasına, vaka örneklerine kadar her türlü kullanım detayına ulaşabileceksiniz.

Editör: Dr. Murat Artıran

Yayınevi: Der Yayınları, 2020

Spariş vermek için bizi arayabilirsiniz: 0 212 327 0233

 

ÖNSÖZ

Psikoloji bilimi hangi konuyla ilgilenirse ilgilensin, öncelikli olarak incelemek istediği “şey“ in ne olduğuna ilişkin gözlem ve daha da önemlisi ölçümleme ile yola koyulur. Bilim felsefesinde “şeyleştirme“ (reification) olarak adlandırılan ve aslında ölçmeye çalıştığımız şeyin tek bir gerçekliğe tekabül ettiğine ilişkin anlayışın bir eleştirisi olarak okunması gereken kavramsallaştırma, insanla ilgilenmeye başladığımızda en çok aklımızda bulundurmamız gereken bireysel farklılıklar meselesinin de önemine işaret etmektedir. Özellikle klinik psikologların ve ruh sağlığı uzmanlarının belki de akıllarından hiç çıkarmamaları gereken bu bireysel farklılıklar olgusu, her gün karşılaşılan vakaların kavramsallaştırılabilir bir zemine kavuşturulurken anlaşılmasını ve buna paralel olarak anlamlandırılarak müdahale açısından en uygun perspektifin yaratılmasına da kapı aralamaktadır. Söz konusu bireysel farklılıklar meselesi, konu çocuk ve ergenler olduğunda içinden çıkılmaz bir hal alabilmekte, yetişkin dünyasına oldukça uzak mesafedeki bu dünyaların anlaşılır hale getirilmesi göreceli olarak daha “büyük dereceli lenslere“ gerektirmektedir.

Elinizdeki kitap, ruh sağlığı uzmanlarına bu anlamda oldukça ciddi avantajlar sağlamakta, kullandıkları ölçme araçlarının bireyleşme sürecindeki bu danışanlara müdahale sürecini anlaşılabilir bir zemin üzerinde ve en uygun şekilde yapılandırabilmelerine olanak tanımaktadır.

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Editörden

Klinik psikolojide ve psikolojik danışmanlık süreçlerinde ölçme ve değerlendirme, psikolojinin içinde uzmanlık gerektiren ayrı bir konudur. Yetişkinlerde olsun veya çocuk ve ergenlerde olsun psikolojide ölçmek test yapmak, psikolojik sorunların doğru tespit edilmesinde, tedavide ve uygulamalardaki gidişatın takip edilmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde vazgeçilmezdir.

Bu kitapta ölçme araçlarının nasıl kullanıldığını, ölçüm yapılan bireyin nasıl destekleneceğini ve yönlendirileceğini, puanlamada dikkat edilmesi gereken öğeleri, vaka örneklerini ve diğer yöntemleri “uygulamacının “kaleminden okuyacaksınız. Bu kitap alandaki uzmanların ve çocuk ve ergen çocukları olan ebeveynlerin başvurabileceği bir kaynak niteliğindedir. Düşünün ki çocuğunuz var ve test yaptırmak istiyorsunuz. Doğru test hangisidir, nasıl bir test sizin çocuğunuzun problemlerini ölçmede yol gösterici olacaktır, sonuçların değerlendirilmesinde “anlamlı“ ve “somut“ çıktılar neler olacaktır? Bu testin sonucu neyi gösteriyor? Uzmanın ne yaptığı ve nasıl yaptığı konusunda bilgiler nelerdir? Bu soruların cevapları sadece psikoloji alanında çalışanlar için değil ebeveynler ve hatta çocuk ve ergenlerin kendilerininde bilgilenmesi için önemlidir.

Kitap Hakkında Tavsiyeler

“Çocuk ve ergenlerle klinik alanda çalışırken ölçüm araçlarından sıklıkla faydalanıyoruz. Çocuk ve ergenler için düzenlenen bu ölçekleri kullanırken temel amaç teşhis ve tanı koymak, sınıflandırmak değil, ruhsal dünya ve onun işleyiş biçimini daha iyi anlamak ve “sözü açmaktır“. Bu kitap, henüz ruhsal gelişim aşamasında olan çocuk ve ergenlerin ruhsal dünyasını anlama yolunda uygulanan bu ölçeklerin hem kullanım alanlarını, hem de uygulamasındaki en temel ve önemli ayrıntıları içermesi bakımından, ruh sağlığı alanında çalışan tüm uzmanlara ve öğrencilere ışık tutacaktır. Kuramsal bilgilerin ötesinde, uygulamalarda pratikte yaşanan zorlukları ve deneyimleri de aktarması bakımından alanda bir ilk olarak nitelendirdiğim bu kapsamlı kitabın çok fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ZABCI (Klinik psikolog- Psikanalist)

 

İçindekiler

Bölüm 1. Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Kavramlar

Bölüm 2.  D2 Dikkat Testi

Bölüm 3. Bourdon Dikkat Testi

Bölüm 4. Frankfurter Dikkat Testi

Bölüm 5. Benton Dikkat Testi

Bölüm 6. WİSC-4 Testi

Bölüm 7. Standford Binet Zeka Testi

Bölüm 8. Cattell Zeka Testi 2A

Bölüm 9.  Kent E-G-Y Zeka Testi

Bölüm 10. Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ-R)

Bölüm 11. Porteus Labirentleri Zeka Testi

Bölüm 12. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Bölüm 13. Tifaldi Alıcı Ve İfade Edici Dil Testi

Bölüm 14. Peabody Resim-Kelime Testi

Bölüm 15. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bölüm 16. Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri

Bölüm 17. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Bölüm 18. Ankara Gelişim Tarama Envanteri Testi (AGTE)

Bölüm 19. Değitirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-chat –R/F)

Bölüm 20. Reynolds’un Ergenler İçin Uyum Süreçleri Taraması Ölçeği

Bölüm 21. Çocuklar (ve Ergenler) için Sosyal Ansiyete Ölçeği- Yenilenmiş Versiyonu

Bölüm 22. Motivasyonda Bilişsel Şemaları Ölçmek: Ergenler için Akılcı (Rasyonel) Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği (ADÖB-E)

Bölüm 23. Çocuklar için Depresyon Ölçeği

Bölüm 24. Çocuklar (ve Ergenler) için Yale-Brown Obsesif-Kompülsif Ölçeği (ÇYB-OKÖ)

Bölüm 25. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Bölüm 26.Rorschach Testi (Çocuklar ile Uygulama)

Bölüm 27. Çocuk Algı Ölçeği (CAT)

Bölüm 28. Bir Ağaç Çiz Testi

Bölüm 29. Bir Aile Çiz Testi

Bölüm 30. Bir İnsan Çiz Testi

Bölüm 31. Goodenough- Harris Adam Çizme Testi

Bölüm 32. Çocuklarda Gözlem Teknikleri ile Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm 33. Psikolojide Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Önemli Terimler ve Kavramlar

Bölüm 34. Psikolojik Test ve Anket Uygulamalarında Etik ve Profesyonel Prensipler

 

Paylaş