Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/861685

Öz Belirleme Kuramı, motivasyonu belirleyici olan değişkenlerin insanların yeterlilik, özerklik ve aidiyet temel psikolojik ihtiyaçları olduğunu iddia eder. Bu araştırmada irrasyonel ve işlevsiz düşünsel süreçler üç temel psikolojik ihtiyaç bağlamında pozitif ve negatif duygular ile birlikte sınanmıştır. Veri seti 207 katılımcının katılımıyla oluşturulmuştur. Bulgular temel psikolojik ihtiyaçlar irrasyonel inanışlarının negatif duygular ile orta derecede, pozitif duygular ile zayıf derecede ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar özerklik, yetkinlik ve aidiyet irrasyonel inanışlarının negatif duyguları, özerklik ve aidiyet psikolojik ihtiyaçları irrasyonel inanışlarının da pozitif duyguları yordadığını göstermektedir. Yetkinlik irrasyonel inanışlarının ise pozitif duyguları yordamadığı bulgulanmıştır. Sonuçlar temel psikolojik ihtiyaçların irrasyonel inanışlarının psikoloji
alanında diğer değişkenlerle araştırılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Makalenin devamı için tıklayınız.

Dr. Murat Artıran

Paylaş