Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi

Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (M-BDT)

Culturally Adaptable Motivation Cognitive Affective Therapy (CU-M-CAT)

Dr. Murat Artıran tarafından oluşturulan Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi yaklaşımında çeşitli terapi ve motivasyon teorilerinin ‘integratif’ (bileşkesi) kullanımı öğretilmektedir. Bu yeni yaklaşımın ana akımlarını aşağıdaki teoriler, teknikler ve öğretiler oluşturmaktadır:

 1. Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) – Rational Emotive Behavior Therapy
 2. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) – Cognitive Behavior Therapy
 3. Duygucu Yaklaşım – Dr. Murat Artıran’ın özel teknikleri ve diğer duygucu teknikler
 4. Davranışçı Yaklaşım (B.F. Skinner’in yaklaşımı) – Behavior Therapy
 5. Öz-Yönelim (Öz Belirlenim) Kuramı – Self Determination Theory
 6. Diğer motivasyon kuramları
 7. Seanslarda metafor kullanımı
 8. Pozitif Psikoloji (M. Seligman yaklaşımı) – Positive Psychotherapy
 9. Sufizm

A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East by Murat Artiran (Author)
Routledge; 1 edition

KU-M-BDT Terapisi

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi Dr. Murat Artıran’ın 2013 yılından beri üzerinde çalıştığı bir terapötik yaklaşımdır. İçerisinden Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Öz Belirlenim Kuramı (ÖBK), Victor Frank’ın anlam üzerine yaptığı eserleri, ve kültürel unsurları (huzur, barış, sevgi, Sufizm) içeren bir terapi şeklidir.

Terapinin 6 tane hedefi vardır:

1- Kişilere fonksiyonel hale getirmek (BDT)

2- Kişilerde felsefik değişimi ve bilimsel düşünme alışkanlığını sağlamak (RDDT)

3- Motivasyonlarını artırmak (ÖBK)

4- Hayatlarında ‘anlamlı’ olan şeyleri yapmalarını sağlatmak (V. Frank öğretisi)

5- Huzurlu ve kendileri ve diğerleri ile barış içinde bir yaşama erişmelerine yardımcı olmak

6- Sevilmek, sevmek üzerine duygusal kazanımlara varmalarını sağlamak (Sufizm)

Program hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Yöntemler ve Kullanılan :

Bu amaçlara ulaşmak için kültürel unsular değerlendirilir (metaforlar, Sufizm), RDDT ve BDT’nin bilişsel değişim için kullandığı yöntemler kültürel açıdan değerlendirilir, motivasyonel teknikler kullanılır.

Kitaplar & Kaynaklar & Okumalar

Kaynaklar: Dr. Murat Artıran’ın gerçekleştirmiş olduğu ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırmalar, yazmış olduğu makaleler ve kitaplar, ile Türkçe’ye çevirmiş olduğu kitaplar başlıca kaynaklar olarak kullanılmaktadır. Bu kaynaklarla aşağıdaki diğer kitap ve makalelerin öğrenciler tarafından programın en az 5. Düzeyinin (level) bitimine kadar okunmaları zorunludur

 1. Kitap: Dr. Murat Artıran. A Cross-Cultural Redefinition of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy: From the West to the Middle East. Routledge. New York
 2. Kitap: Dr. Murat Artıran. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Motivasyon Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi. Der Yayınları. İstanbul
 3. Makale: A Self-Determination Theory Approach to Psychotherapy: The Motivational Basis for Effective Change Richard M. Ryan and Edward L. Deci University of Rochester Approach to Psychotherapy
 4. Makale: Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist55(1), 68.
 5. Makale: Dr. Murat Artıran (2019). Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 7 Sayı: Eğitim & Psikoloji , 79-85 . DOI: 10.18506/anemon.506227
 6. Makale: Dr. Murat Artıran, A. ŞEKER. OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN YORDAYICILIĞI: UMUT VE UMUTSUZLUK FARKI, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
 7. Makale: Ak, M., Eşen, E., & Özdengül, F. (2014). Mevlana Penceresinden Bilişsel Terapiler. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi3, 133-141.
 8. Kitap: Gölpınarlı, A. (1985). Mevlânâ Celâleddin: hayatı, felsefesi, eserleri, eserlerinden seçmeler. İnkılâp kitabevi.
 9. Kitap: Frankl, Victor. E. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi. Say Yayınları
 10. Kitap: Kendinle Zorun Ne? Kendinle Barışmak Kendinle Didişmekten Daha Kolay Yazar: Mark Coleman Türkçesi: Seda Toksoy. Yayınevi : Kuraldışı Yayınları
 11. Kitap: Psikolojik Danışma Uygulamalarında Temel Konular. Dr. Windy Dryden, Andrew Reeves Çevirmen: Prof. Dr. Füsun Akkoyun. NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
 12. Kitap: Yeni Başlayanlar İçin Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Sevda Bulduk ÇANTAY KİTABEVİ
 13. Kitap: Bilişsel Davranışcı Terapi Temelleri ve Ötesi. Yazar: Judith S. Beck NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

 1. Kitap: Uygulamacının Bir Klavuzu: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi. Yazarlar: Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx); Nobel Yayınları. Çeviren ve Türkçe Editörü: Dr. Murat Artıran

  Rasyonel terapi hakkında değerli bilgilere ulaşacağınız uygulamacının kılavuz kitabı

 

PROGRAM

Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi (M-BDT)

Dr. Murat Artıran tarafından oluşturulan kültürümüze uyumlu yeni entegratif model 

CA – MCET (Culturally Adaptable Motivational Cognitive Emotive Therapy

 

 

Düzey (Level) 1

Temel Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Bilgi & Uygulamalar (12 Kurluk – 120 saat program tamamlanmalıdır)

120 saat (12 gün) 

Bu düzeyde, dersler Canlı (online) veya yüz yüze olarak yapılır

 1. Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) – Rational Emotive Behavior Therapy
 2. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) – Cognitive Behavior Therapy
Bilgi ve Ön Kayıt

*Sınavlardan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 900 Dolar

Düzey (Level) 2: İlgili Temel Akımların Öğrenilmesi

40 saat (4 gün)

Bu düzeyde, dersler Ses veya Video dersleri + Okumalar + Sınavlar* şeklinde ilerler

 1. KU-M-BDT’nin felsefesi ve ruhsal rahatsızlıklara bakış açısı
 2. Motivasyon kuramları
 3. Hayatın Anlamı ve Terapi Yaklaşımları
 4. Öz-Yönelim (Öz Belirlenim) Kuramı – Self Determination Theory
 5. Sufizm
 6. Davranışçı Terapi (B.F. Skinner’in yaklaşımı) – Behavior Therapy
 7. Pozitif Psikoloji (M. Seligman yaklaşımı) – Positive Psychotherapy

*Sınavdan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 500 Dolar

Düzey (Level) 3: Duygucu Yaklaşım – Dr. Murat Artıran’ın özel teknikleri ve diğer duygucu teknikler

40 saat (4 gün)

Bu düzeyde, dersler Ses veya Video dersleri + Okumalar + Sınavlar* şeklinde ilerler

 1. Seanslarda metafor kullanımı
 2. Duygu Döngüsü Tekniği
 3. Çift Duygular Tekniği
 4. Duyguları Yönetmek
 5. Söylemleri Değerlendirmek

*Sınavdan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 500 Dolar

Düzey (Level) 4: Uygulamada Ana Teknikler ve Beceriler

60 saat (6 gün)

Bu düzeyde, dersler Ses veya Video dersleri + Okumalar + Sınavlar* şeklinde ilerler

Örnek seans yapıları

 • Kısa Süreli KU-M-BDT (6-9 seans)
 • Orta-süreli KU-M-BDT (10-14 seans)
 • Uzun-süreli KU-M-BDT (15-25 seans)
 1. Terapinin açılışı
 2. Danışanı tanımak
 3. Terapötik ilişkinin kurulması (kültüre uyumlu)
 4. Danışanın problemlerinin sınıflandırılması
 5. Problemlerin kökenlerine inmek
 6. Danışanın hedeflerinin belirlenmesi: Pratik hedefler (çözüm odaklı), Elegant hedefler (Felsefik ve Anlamsal), temel psikolojik ihtiyaçlar, Koşulsuz Sevgi, Barış/Huzur
 7. Bilişsel yeniden yapılandırma
 8. Duygusal metodların kullanılması
 9. (Çocuklar için) Davranışçı yöntemlerden yararlanmak
 10. Motivasyonel uygulamalar ve ev ödevleri
 11. Terapist adayının öz – süreci
 12. Kapanış – ölçme ve sonuçların raporlanması (niteliksel ve niceliksel)

*Sınavdan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 700 Dolar

Düzey (Level) 4: Başlangıç Düzey Uygulayıcı Belgesi – Formülizasyon ve Tedavi Planlarının Sağlanması ve Tedavi

200 saat (20 gün)

KISIM 1

Bu düzeyde, dersler Canlı (online) olarak yapılır

 1. Terapistin değerlendirmesi
 2. Danışanın geri bildirimlerinin değerlendirilmesi
 3. Formülizazyonun yapılması
 4. Doğru tekniklerin seçilmesi
 5. Uygun ev ödevlerinin belirlenmesi
 6. Online Ortamlarda KU-M-BDT Terapisi’nin kullanımında özel noktalar
 7. KU-M-BDT Grup Terapisi
 8. KU-M-BDT Aile Terapisi
 9. KU-M-BDT Oyun Terapisi
 10. Ergenlerle Danışmanlıkta KU-M-BDT

Tamamlanma Şartı: Öğrenciler en az 30 saat seans (3-5 danışan) yapması gerekmektedir.

 

KISIM 2

Bu düzeyde, dersler Canlı (online) veya yüz yüze olarak yapılır

 1. Anksiyete Bozuklukları’nda KU-M-BDT
 2. Depresyon ve İlişkili Bozukluklar’da KU-M-BDT
 3. OKB Bozukluklarında KU-M-BDT
 4. Yeme Bozuklukları’nda KU-M-BDT
 5. Bağımlılık (İnternet, Madde, Alkol) Bozuklukları’nda KU-M-BDT
 6. Travma Bozuklukları’nda KU-M-BDT
 7. Kişilik Bozuklukları’nda KU-M-BDT
 8. İlişki Problemleri’nde KU-M-BDT
 9. Somotoform Bozuklukları’nda KU-M-BDT’nin kullanılması
 10. Çocuklarda Öfke Problemleri & Davranım Bozukluğu & Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğu ve KU-M-BDT
 11. Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve KU-M-BDT
 12. Çocuklarda Okula Uyum Problemleri KU-M-BDT
 13. Kardeş kıskanlığı, tırnak yeme, alt ıslatma problemleri, özgül fobiler, akran baskısı gibi sorunlarda KU-M-BDT

*Sınavdan ve uygulamalardan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 1200 Dolar

Düzey (Level) 5: Uygulayıcı Belgesi

Süpervizyon

40 saat (4 gün)

Bu düzeyde, dersler Canlı (online) veya yüz yüze olarak yapılır

 1. Örnek vaka formülizasyonları
 2. Uygulamalar & Süpervizyon
 3. Öğrenilenlerin uygulamalı pratiği
 4. Deneysel Dizayn ve Deneysel Araştırma Yöntemlerinin Esasları

Tamamlanma Şartı: Öğrenciler en az 60 saat seans (4-8 danışan) yapması gerekmektedir.

*Sınavdan ve uygulamalardan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 500 Dolar (süpervizyonlar ek ücrete tabidir. Her bir süpervizyon ücreti 50 Dolar’dır)

Düzey (Level) 6: Süpervizör 

40 saat (4 gün)

Bu düzeyde, dersler Canlı (online) veya yüz yüze olarak yapılır

Bu programa sadece EN AZ Yüksek Lisans Klinik Psikoloji & PDR bölümlerinin ‘en az tez aşamasında’ olanlar (mezuniyeti yakın olanlar) katılabilir. Doktora öğrencileri katılabilir

 1. Genel Sunum becerileri
 2. Genel Süpervizyon Becerileri
 3. KU-M-BDT Terapisi’nde Süpervizörün Rolü
 4. KU-M-BDT Terapisi Nasıl süpervize edilir?
 5. Süpervizyon formlarının tanıtımı
 6. Süpervizyon raporlamasının yapılması

Tamamlanma Şartı: Öğrenciler en az 20 saat eğitim vermeleri gerekmektedir. Ayrıca 20 saat seans yapmaları beklenir.

*Sınavdan ve uygulamalardan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Bu düzeyde öğrenciler bilimsel – deneysel araştırmalara ortak olacaklardır. Makale yayınları esastır. Öğrencilerin Dr. Murat hoca ile en az ulusal veya uluslararası 1 makale yayınlama zorundalığı vardır.

Ücret: 500 Dolar (süpervizyonlar ek ücrete tabidir. Her bir süpervizyon ücreti 50 Dolar’dır)

Düzey (Level) 7: Eğitimci & Süpervizör – İleri Düzey (Süpervizörlük Düzeyi)

40 saat (4 gün)

Bu düzeyde, dersler yüz yüze olarak yapılır

 1. KU-M-BDT Terapisi Nasıl Öğretilir?
 2. Genel Eğitimen becerileri
 3. Genel – Eğitmen öğrenci ilişkisi
 4. Hayatın Anlamı, Koşulsuz Sevgi, Huzurlu/Barışık Yaşam, Temel Psikolojik İhtiyaçların karşılanması
 5. KU-M-BDT Terapisi’nde hatalar ve hatalarla başa çıkma

Tamamlanma Şartları:

 • Öğrenciler en az 30 saat eğitim vermeleri gerekmektedir. Ayrıca 20 saat seans yapmaları beklenir.
 • Bu düzeyde süpervizör adaylarından 20 seans süpervize ettikleri terapistlerden ses kaydı (süpervizyon sırasında) ve rapor formunu getirmeleri istenir.
 • Ayrıca 20 saat seans yapmaları beklenir.

*Sınavdan ve uygulamalardan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Ücret: 500 Dolar (süpervizyonlar ek ücrete tabidir. Her bir süpervizyon ücreti 50 Dolar’dır)

Düzey (Level) 8: Master Eğitimci – KU-M-BDT Eğitimcisi

40 saat (4 gün)

Bu düzeyde, dersler yüz yüze olarak yapılır

 1. Öğrencilerin Sunum Yapması – Uygulamalı Örneklerini Video çekerek sunarlar
 2. Öğrenci-Eğitmen ilişkisinde önemli noktalar
 3. KU-M-BDT Terapisi’nde teknolojinin Kullanımı
 4. Eğitim formlarının hazırlanması
 5. Eğitmenin geri bildirim & öz eleştiri becerileri

Tamamlanma Şartı: Öğrenciler en az 40 saat eğitim vermeleri gerekmektedir. Ayrıca 20 saat seans yapmaları beklenir.

Bu düzeyde süpervizör adaylarından 20 seans süpervize ettikleri terapistlerden ses kaydı (süpervizyon sırasında) ve rapor formunu getirmeleri istenir. 

*Sınavdan ve uygulamalardan en az 75 puan alma zorundalığı vardır. Başarısız olunduğunda sınav 1 kez daha tekrar edilebilir.

Bu düzeyde öğrenciler bilimsel – deneysel araştırmalara ortak olacaklardır. Makale yayınları esastır. Öğrencilerin Dr. Murat hoca ile en az  uluslararası ikinci bir makale veya 1 kitap yayınlama zorundalığı vardır.

Ücret: 500 Dolar (süpervizyonlar ek ücrete tabidir. Her bir süpervizyon ücreti 50 Dolar’dır)

Bu aşamada öğrencinin kendi KU-M-BDT Merkezi’ni açması için bilgi desteği (işletme bilgisi, merkez yönetimi, idari ve maddi yönetimler) verilecektir.

Ücretlendirme

Tüm Program Ücretlendirme: Toplam 5800 Dolar’dır (20 taksit yapılır). Ödenmiş olan ücretler geri iade edilmez.

Toplam eğitim saati: 620 SAAT (62 gün)

Katılımcının Programı 4 yıl içerisinde bitirmesi beklenir. Bitiremeyenler için 1 yıl daha uzatma verilir.

Katılımcıların programı 

Programa katılım şartları & Kontenjan

 1. Tez aşamasındaki klinik psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans öğrencileri ve mezunları, klinik psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora öğrencileri ve mezunları. Programa lisans öğrencileri misafir öğrenci olarak Düzey 4’e kadar katılabilirler. aşamasına katılabilir (uygulayıcı belgesi alamazlar, çalıştaylarda gözlemci olarak yer alırlar)
 2. Orta veya ileri düzeyde psikolojik danışmanlık ve klinik psikopatoloji bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
 3. Niyet mektubu (en az 400 kelimelik)
 4. En az – okuma (çok iyi), yazma (iyi), konuşma (orta) düzeyde İngilizce veya aynı düzeylerde diğer yabancı dillerden (Fransızca, Rusça, Arapça, Almanca vs.) birini biliyor olmak.
 5. Ayrıntılı CV (özgeçmiş)
 6. Dr. Murat Artıran hocamızla ön kabul görüşmesi.

Program kayıt başlangıç tarihi: 1 Kasım 2021

Kontenjan: Bu programa sadece 12 meslektaşımız kabul edilecektir

Paylaş

Paylaş