Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Albert Ellis (1962)

Temel Bildirge

Hemen hemen her insan yetiştirilme tarzlarından tamamen bağımsız bir şekilde, içten gelen bir eğilime sahiptirler. Bu eğilim, insanın güçlü arzu ve isteklerini karşılamaya ve onları gerçekleştirmeye yöneliktir; bu arzu ve istekleri zihinlerinde kesinlikle gerçekleştirilmesi gereken şeyler olarak inşaa ederler ve işte tam da bu yüzden gereksiz yere kendilerini üzme konusunda yine içten gelen bir eğilimleri vardır.

 

Ellis, Rasyonel Duygucu Terapinin Kökenleri 

Temel karakteristikleri:

  • Rasyonel ve irrasyonel inanışlar kişinin olaylara nasıl tepki verdiğini belirler.
  • Düşünceler bizim hissetmemizi sağlar.
  • Düşünceler eski ve üzerine hiç düşünülmemiş olabilirler.
  • Düşünce ve inanışlar bilinç refleksiyonuna ulaşılabilir haldedir.
  • İnsanlar daha çok büyüme, gelişme ve mutluluk için çalışmayı seçebilme yeteneğine sahiptir.

 

Gerçekçi Olmayan Talepkarlığın Üç Çeşidi

  • Kendine Yönelik Talepkarlık
  • Başkalarına Yönelik Talepkarlık
  • Dünyaya Yönelik Talepkarlık

 

Ellis’in ABC Kuramı

(ve G)

A: Aktifleştiren olay veya Aktifleştiren Deneyimler

B: İnanışlar ( iB: irrasyonel inanışlar ve Rb: rasyonel inanışlar)

C: Duygusal Sonuçlar

G: Hedefler ve değerler

 

Bir hedefi (G) engelleyen bir Akitfleştiren Olay (A) hakkında kişi ne zaman kendini baltalayıcı, olumsuz bir duyguya kapılsa (C), genelde bu kişi aslında disfonksiyonel ve irrasyonel bir inanışa (iB) sahiptir.

 

Gelişimsel Bildiri

Çocuk, ergen ve yetişkin bireyler, kendi ebeveynlerinden – ve genelde daha da önemlisi kendi toplumlarının kitle iletişim araçlarından-, hem tercihleri ve genel değerleri hem de hoşlanmama ve hor görmeyi öğrenirler. Aynı zamanda “doğal” denilebilecek biyolojik kökenli bir sevme ve hoşlanmama eğilimine de sahiptirler. Ebeveynlerinin, kesin bir şekilde ortaya koyduğu zorunluluklar, tavsiyeler, istekler ve emirlere karşı oldukça savunmasız ve etkilenmeye çok ciddi açıktırlar. İşte bu yüzden, “Ben kesinlikle önemli başarılara imza atmalıyım (mesela spor, okul veya iş vb alanlarda) ve eğer başarılı olamazsam bu çok berbat bir durum olur ve ben bunu kaldıramam!” gibi düşünceler ve inanışlar yaratmaya ve bunlara sıkıca inanmaya çok yatkındırlar. Veyahutta, “Kesinlikle sevdiğim zevklerden mahrum kalmamalıyım – aşk, seks, yemek veya eğlence gibi- çünkü bu berbat ve öyle olursa buna dayanamam, hayat o zaman yaşamaya değmez!”. Bundan dolayı sağlıksız hissetmeyi öğrenirler, kendi kendilerine açıkça zarar verirler ve disfonksiyonel bir tutum takınırlar.

 

Ellis, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Ellis ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, kişisel gelişimi hızlandırır; bireylere kendi hedefleri ve yolları doğrultusunda gelişmeyi ve tamamiyle fonksiyonel bir hale gelmeyi, kendini daha çok gerçekleştirmeyi ve olduklarından daha mutlu bir hale getirmeyi öğretir.

Paylaş

Paylaş