Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

Dr. Murat Artıran PDR Zirvesinde

Psikolojik  Danışmanlık ve Rehberlik Zirvesi (PDR Zivesi) 26-27 Mart 2018 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Zirveye yaklaşık olarak 4 bin öğrenci katıldı. Zirvede Türkiye’nin Psikolojik ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarındaki değerli öğretim üyeleri konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. Engin Deniz’in başkanlığında gerçekkleştirilen zirvede Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ‘Alan Savunuculuğu’, Prof. Dr. Ragıp Özyürek ‘PDR Mesleğinin Profesyonel Kimlik Gelişimi’, Doç. Dr. Ali Eryılmaz ‘Pozitif Psikoterapi PDR’ye Ne Sunar?’ ve diğer birçok renkli konuda da misafir konuşmacılar sunumlarını yaptılar.

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Direktörü Dr. Murat Artıran hocamız da konuşmasında Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi’yi danışanlarından öğrendikleri ile aktardır. Dr. Artıran, Rasyonel Terapi’nin hümanistik bir terapi olduğuna, bakış açısının ‘şimdi ve burada’ mantığıyla insanın değişim potansiyelinin önemine dikkat çekti. Psikanaliz ve psikodinamik yaklaşımlarla Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarının arasındaki farkı anlattı. ABC modeline, duygulara ve terapi sırasında değişimin önemine değindi. Bilişsel davranışsal terapilerin genel olarak ‘duygusal engellenme’ terapileri olduğundan bahseden Dr. Murat Artıran hocamız, duyguları değiştirmenin yolunun bilişsel süreçleri, şemaları ve algıları değiştirmekten geçtiğini belirtti.

Konuşmaların sonunda her bir konuşmacıya plaketleri takdim edildi.

 

 

Zirvenin konuşmacıları ve konular:
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ — Türk PDR-DER İstanbul Şube Başkanı / Açılış Konuşması
9.00 – 9.30

PDR’de Güncel Sorunlar Paneli “Alan Savunuculuğu” — Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
09.30 – 11.00

Misafir Konuşmacı — Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu
09.00 – 09.30

PDR’de Güncel Sorunlar Paneli “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı” — Uzm. Psk. Dan. Fatma ZENGİN
09.30 – 11:00

PDR’de Güncel Sorunlar Paneli “PDR Mesleğinin Profesyonel Kimlik Gelişimi” — Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
09.30-11.00

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi — Yrd. Doç. Dr. Murat ARTIRAN
11.20 – 11.40

PDR Uzmanının Galaksi Rehberi — Doktorant Psk. Dan.Mehmet Hilmi EREN
11.40 – 12.00

Projektif Bir Teknik: Çocuk Resmi — Doç.Dr. Armağan KÖSEOĞLU
12.00 – 12.20

Psikodrama ve Yaşamda An ve Ruh Sağlığı — Uzm. Psk. Dan. Deniz ALTINAY
13.00 – 13.20

Profesyonel Spor Kulüplerinde Psikolojik Danışmanlık — Uzm. Psk.Dan. Burak OTYAKMAZ
13.20 – 13.40

Pozitif Psikoterapi PDR’ye Ne Sunar? — Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
13.40 – 14.00

İlişkilerde Ayrışma Farklılaşma — Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER
14.00 – 14.20

Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Ekrandan Ekrana Geçmek — Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN
14.20 – 14.40

Ruh Sağlığı Profesyoneli Olarak Psikolojik Danışmanlar — Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
15.00 – 15.20

Psikotarih, Travma ve Disosiyasyon — Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK
15.20 – 15.50

PDR’de Kullanılan Testler — Yrd.Doç.Dr. Mustafa OTRAR
16.10-16.30

Paylaş

Paylaş