Bilimsel Kanıtlı Psikoterapi

Uygulamalarımızın Makalesi Yayınlandı

Yaptığımız psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çalışmalarının bilimsel kanıtı uluslararası saygın dergide yayınlandı. Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi Dergisi’ndeki bu çalışma literatürde nadir-önemli eserler arasında girmiş bulunmaktadır.

Yayına ulaşmak için tıklayınız.

Türkçesi yakında bu sayfada yayınlanacaktır.

ÖZET

Bu çalışma, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve orta ve hafif depresyonu olan ayaktan hastalar için Rasyonel Duygusal Davranış Terapi’nin (RDDT diğer adıyla Akıcı Duygucu Davranışçı Terapi ADDT) etkinliğini değerlendirdi ve RDDT’nin klinik bir ortamda aktif, alternatif bir tedaviye, Danışan Merkezli Terapi’ye (DMT – diğer adıyla Rogarian Terapi) karşı etkinliğini test etti. Çalışma, hem tedavi öncesi hem de üç aylık takip sonuçlarını içeren testler yoluyla RDDT’nin DMT’den daha etkili bir tedavi olup olmadığını anlamayı amaçladı.

31 katılımcıyla gerçekleşti (16 deney grubu/RDDT ve 15 kontrol grubu/DMT. Ölçümler anksiyete, depresyon, sağlıksız olumsuz duygular ve pişmanlık düzeyleri, aktivasyon, umut ve hiçlik gibi genel psikopatolojik değişkenler oldu.

Her iki gruba 12 haftalık bir psikoterapi uygulandı. Terapiden önceki ölçümler, 12 hafta sonraki ölçümler ve ayrıca 3 ay sonra gerçekleştirilen ölçümler analiz edildi.

Terapilerde Neler Yapıldı?

Psikoterapistlerimizde Doç. Dr. Murat Artıran RDDT’nin kuramsal yönergelerine uygun olarak seansları gerçekleştirdi. Diğer terapistlerimiz ise kontrol grubuna Danışan Merkezli Terapi uyguladılar. RDDT uygulamaları,  danışanları irrasyonel ve rasyonel inanışlar hakkında eğitmeyi, duygusal sıkıntının ikili modelini tanıtmayı, bir dizi bilişsel yeniden yapılanma tekniğini (mantıksal, felsefi ve işlevsel) kullanmayı ve kendini, başkalarını ve yaşamı koşulsuz olarak kabul etmek gibi alternatif rasyonel inaışları oluşturmayı içermiştir. DMT grubunda ise kuramsal beklentilere uygun olarak, koşulsuz olumlu saygı, olumsuz duyguları kabul etme ve yansıtma gibi Rogerian teknikleri uygulandı.

Danışanlar, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Kısaltılmış Tutum ve İnançlar Ölçeği, Ontolojik İyi Oluş Ölçeği ve sağlıklı ve sağlıksız olumsuz duygular ölçeğini doldurmuştur. Sonuçlar, ileri istatistik-deneysel analizlerle incelendi: post hoc analizi, Güvenilir Değişim İndeksi ve Klinik Önem Değişim İndeksi ile mixed-ANOVA.

Elde Edilen Sonuç

RDDT  ve DMT grupları arasında tedavinin ana etkisinde toplam grup bazında anlamlı bir fark olmadığı sonucu çıksa da, diğer analiz sonuçları Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi’nin Danışan Merkezli Terapi’ye nazaran daha etkili ve yararlı bir sonuç verdiğini ortaya koydu. Bu analizler terapi zamanının ana etkisi, etkileşim değerlerine göre zaman, Güvenilir Değişiklik İndeksleri, klinik olarak anlamlı değişiklik analizi ve son durum gibi daha ayrıntılı analizlerdir. RDDT tedavisinin çoğu değişkende üç zaman noktasından herhangi birinde DMT tedavisinden daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Gelecekteki çalışmalarda sonucu doğrulamak için daha büyük örneklemle başka bir deneysel çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bilimsel Kanıtlı Psikoterapi

Bilimsel Kanıtlı Psikoterapi uygulamaları ve Bilimsel Kanıtlı Olmayan Psikoterapi Uygulamaları için daha fazla bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Bilimsel İçeriği Paylaşmak Toplumumuz Geliştirecektir