ÖZEL RDDT BDT PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

ÖZEL RDDT BDT PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

8 kişilik RDDT ve BDT Terapisti olarak yetiştirilmek üzere

OdaklanmışKüçük Gruplarda

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Kültürümüze Uyumlu Motivasonel Bilişsel Duygucu Terapi

18 kur (150 saat eğitim) + 68 Saat Süpervizyon + APA UYGULAYICI BELGESİ

RDDT & BDT APA Uygulamacı Programı

Bu programa katılmak isteyenlerin 12 kurluk PLUS programını tamamlamları gerekmektedir.

RDDT Süpervizörü Klinik Psikolog Doç. Dr. Murat Artıran direktörlüğünde özel olarak seçilen öğrencilerden oluşan grup 2 sene boyunca eğitim görür, bilimsel araştırmalar iştirak ederler. Bu programda Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Doç. Dr. Artıran tarafından geliştirilen Kültürümüze Uyumlu Motivasonel Bilişsel Duygucu Terapi öğretilecektir.

Eğitimciler:

Doç. Dr. Murat Artıran

Klinik Psikolog Dr. Kristene Doyle

Psikolojik Danışman Prof. Dr. Zeynep Karataş

Psikolog Dr. Ezgi Ildırım Özcan

Uzm. Psk. Dan. Mehmet Artıran

Detaylı Bilgi

ÖZEL RDDT BDT PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ sizi alana hazırlamak üzere dizayn edilmiştir. Yılda bir kez açılır.

Toplam ücret: 18 bin TL

 • Kontenjan 8 öğrenci ile sınırlıdır
 • Öğrencilerin Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ADDT Psikoterapi Uygulamacı Belgesi alabilmesi için programın en az %80’ini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Aşağıdaki başlıklar bu özel programın içeriğini kısmen yansıtmaktadır.

 • Teorik Temeller ve ABCDEF Modeli
 • İnanışlar-Duygular-Davranışlar ile Çalışmak
 • Değişimin Sağlanması ve Tedavi Sürecinin Ana Hatları
 • Terapötik İlişki Kurmak ve Seansları Sürdürmek
 • Klinik Ortamlarda BDT ve İlişkili Terapilerin Kullanımı
 • Vaka Örnekleri ve Bilişsel Yeniden Yapılandırma
 • Klinik Ortamlarda ADDT’nin Kullanımı
 • Davranışçı Terapi Teknikleri
 • Tedavide Spesifik Teknikler
 • Ev Ödevlerinin Hazırlanması
 • Süpervizyonlu Uygulamalar (Seans Demostrasyonları)
 • Depresyonun ADDT ile Tedavisi
 • Anksiyete Bozukluklarının
 • Panik Bozukluk ADDT ile Tedavisi
 • Obsesif Kompülsif Bozukluğu ADDT ile Tedavisi
 • Öfke Problemlerinin ADDT ile Tedavisi
 • Vaka Formülizasyonları
 • Örnek Seans Transkriptlerinin Değerlendirilmesi (5 adet )
 • ADDT ile Kendi Bireysel Sürecinden Geçme (En az 8 seans)
 • Bireysel Süpervizyon

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi ADDT Tedavisi Eğitimi

 • ADDT’nin Çocuklarda ve Ergenlerde Kullanımı
 • Çeşitli Kuramlara Göre Ebeveyn Stilleri
 • Çocuklarda İnternet ve Oyun Bağımlılığı
 • Davranım Bozukluğu
 • Öfke Problemleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda
 • Okul Ortamlarında ADDT Yöntemleri

İleri Düzey Eğitimler

 •  ADDT Felsefesi
 • Duygular ile Çalışmak- Spesifik Teknikler
 • Davranışları Düzenlemek – Spesifik Teknikler
 • Çürütme Tekniklerinin Etkili Kullanımı
 • Formülizasyon ve Tedavi Planının Hazırlanması

* Not: Programın içindeki bazı eğitimler Albert Ellis Enstitüsü Başkanı Dr. Kristene Doyle’un Amerika’dan Türkiye’ye eğitim verme amaçlı ziyaretleri süresince veya online gerçekleştirilebilir.

ÖZEL RDDT & BDT PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

ÖZEL RDDT & BDT PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

 

Hakkımızda

Rasyonel Psikoloji Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Albert Ellis Enstitüsü’nün Türkiye İmtizyalı Ortağı’dır. 12 yıl boyunca çalışmalarını ABD’de sürdüren Doç. Dr. Murat Artıran’ın Türkiye döndükten sonra 2013 yılında kurulmuştur. Online terapi ve Beşiktaş ve Kartal’daki merkezlerinde yüz yüze psikoterapi hizmeti vermektedir. Mesleki eğitim olarak, RDDT BDT eğitimleri, psikolojik testler eğitimi, psikoloji & psikoterapi staj programları düzenlemektedir. RDDTBilişsel Davranışçı Terapi ve Kültürümüze Uyumlu Motivasyonel Bilişsel Duygucu Terapi alanlarında bilimsel çalışmalar ve TUBİTAK projeleri üretmektedir.

 

Paylaş