Albert Ellis Enstitüsü

Albert Ellis Enstitüsü Dr. Albert Ellis’in kurmuş olduğu bir psikoterapi enstitüsüdür. Dünyadaki birçok ülkede eğitimler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Dünyaca ünlü ve insanlığın hizmetine adanmış olan bu enstitü 1959’da kuruldu. Amacı bilimsel araştırmalar ile edinilen bilgiyi kısa sürede, anlaşılması kolay bir biçimde sunmak ve insanların uzun vadeli değişimi gerçekleştirebilmelerinde onlara yardımcı olmaktır.

Albert Ellis Enstitüsü’nün temellerini Rasyonel Duygucu Davranışçı Kuram (RDDK) oluşturur. Bu kuram ilk kez 1955 yılında Dr. Albert Ellis tarafından Rasyonel Terapi adıyla bilim dünyasına kazandırılmıştır. Bir psikoterapi kuramı olan RDDK, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’nin (RDDT) temellerini oluşturur. ADDT, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin (BDT) ilkidir ve öncüsüdür. RDDT bir aksiyon-merkezli psikoterapidir; bireylere, kendilerine zarar veren, işlevsel olmayan, ruh ve beden sağlıklarını bozan, kalıplaşmış düşüncelerini nasıl tespit edeceklerini, bunları nasıl çürüteceklerini ve değiştireceklerini gösterir. İnsanlara daha sağlıklı, üretken, verimli ve amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak düşüncelere ve inanışlara nasıl sahip olacaklarını öğretir.

RDDT kalıplaşmış düşüncelerle birlikte tamamlayıcı unsur olarak duygular ve davranışların düzenlenmesinde insanlara yardımcı olur. Köklü teorik altyapısı ve temel aldığı bilimsel kuramın sağladığı bilgi birikimiyle Albert Ellis Enstitüsü-Türkiye, New York’taki genel merkezi ile birlikte yürüteceği araştırma, uygulama ve çalıştaylarla en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.
Rasyonel Psikolojik Danışmanlık Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi, sizlere en iyi hizmeti verebilmek için bireysel, kurumsal ve sosyal alanda çalışmalarını profesyonel, etik ve organize bir yapı içerisinde sürdürme amacında olacaktır.

 

Paylaş