Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim

A New Journal TRoM – Theory and Research on Mental Health

YAYIN KURULU
EDİTÖRLER:
ÖMER FARUK ŞİMŞEK, İSTANBUL AREL UNİVERSİTESİ
CHRISTOPHER NIEMIEC, ROCHESTER UNIVERSITY
YARDIMCI EDİTÖRLER:
SELDA KOYDEMİR, ODTÜ
MELİKŞAH DEMİR, NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY,
ERCAN KOCAYÖRÜK, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
AMAÇ VE KAPSAM
TRoM, ruh sağlığı alanındaki teorik çalışmaların ve araştırmaların yayınlandığı bir dergidir. Dergi teorik çalışmaları da kabul etmekle birlikte, söz konusu çalışmaların ham bir literatür sunumundan çok, araştırmacıların bakış açılarında bir farklılığa yol açabilecek, yeni bir sentez ortaya koyarak ilerideki araştırmalara yön verebilecek, elde edilen bulgular arasındaki çelişkileri açıklayan yeni bir model önerebilecek nitelikte olması beklenmektedir. Derginin amacı, bu çerçevede, ruh sağlığı alanında hem teorik hem de araştırma anlamında bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunarak, nitelikli çalışmaların bir araya geldiği ve yeni açılımlara yön verebilen tartışmaların yer aldığı bir çevre yaratmaktır. Dergimizin ruh sağlığını ilgilendiren her türlü çalışmaya sıcak bakmakta, hem klinik/psikopatolojik perspektife hem de pozitif psikoloji perspektifine dayalı çalışmaları kabul etmektedir. Ayrıca editörlerimiz, ruh sağlığının okul, aile, işyeri, sağlık gibi farklı alanlardaki yansımalarına dönük çalışmaları da derginin bünyesinde görmekten memuniyet duyacaktır.
MAKALE GÖNDERME
TRoM’a makale göndermeden önce çalışmanızın derginin amaçlarına ve kapsamına uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bu anlamda uygun olmayan çalışmalar dergi editörleri tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilmeden reddedilecektir. Sadece İngilizce makaleler kabul edilmektedir, bu nedenle gönderilen makalelerin dil açısından yeterli düzeyde olduğu kontrol edilmelidir. Ancak yine de makalelerin, dergimizin anlaşmalı olduğu anadili İngilizce olan bir editör tarafından kotrolü gerekmektedir. Uluslararası bir dergi olarak bu koşulu sağlamamız gerektiği ortadadır. Tümbunlara ek olarak, derginin belirli bir kelime sınırlaması bulunmaktadır. Buna göre araştırma makalelerinin özet, kaynakça ve tüm ekler dahil 6.000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Teorik makalelerin ise 8.000 kelimeyle sınırlanması gerekmektedir. Ayrıca son olarak makalelerin derginin ana sayfasında belirtilen formatta ve APA yayın klavuzuna uygun olarak düzenlenmiş şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Paylaş

Paylaş