Sosyal Hizmet Mesleğinin Türkiye’deki Geleceğine Dair

Sosyal Hizmet Mesleğinin Geleceğine Dair Bakış Açısı 

Sosyal hizmet,  bireylerin karşılarına çıkabilecek zorluklar karşısında baş etme kapasitelerini artıracak, daha bir yaşam sürdürebilmeleri adına onlara yardımcı olan bir meslek ve disiplin olarak tanımlanmaktadır. Temelinde sosyal adalet, ve insan haklarını hedef alan sosyal hizmet 2000’li yıllardan bu yana hızlıca değişim ve gelişim gösterdiğini görmekteyiz. Sosyal hizmet mesleği sadece tek bir konuya odaklanacak meslek disiplini değildir.

Esas olan bireydir ve bireyin hayattaki sürecinde baş etme kapasitesine destek sağlamaktır. Sosyal hizmet uzmanları; kadın,çocuk,yaşlı,engelli ve dezavantajlı olan tüm gruplarla çalışabilmektedir ve son yıllarda artan sosyal sorunlarla birlikte sosyal hizmet mesleği önem kazanmıştır.

Uygulanan devlet politikalarından ziyade sosyal yardımlar, ve tedbirler yetersiz kalmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları toplumsal geçiş süreçlerinde en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından biri olacaktır. Ortaya konulan projeler ve bunların sürdürülebilirliği meslek itibarı açısından önem kazanmaktadır. Geçici çözüm odaklı değil, temeli sağlam ve toplumun refahı adına yapılacak politikalar üzerinde durulmalıdır. Toplumda sayabileceğimiz ve halen önüne geçemediğimiz sosyal sorunlar mevcuttur. (Kadına yönelik şiddet,çocuk istismarı,suç,işsizlik) Sosyal sorunları önlemenin veya en aza indirmenin yolu asla cezanlandırıcı kınayıcı,tarafçı veya hazırcı bir sistem olmamalıdır.Bu sosyal sorunların önüne geçebilmek ve yeniden yeniden artmasını önlemek adına sosyal hizmet uzmanlarına gelecekte çok ihtiyaç duyulacak teknoloji,toplumsal süreçler, afetler ve önlenmesi zor olan tüm geçişlerde meslek anlamında istihdamın artırılması aksi takdirde yaşanılacak sorunların geçici çözümler ve politikalarla hem mesleki anlamı yitirmeye hem de toplumun sosyal adalet ve refah anlayışını yitirmeye başlayacaktır.

Uygulamalı bir meslek olarak sosyal hizmet mücadeleci duruşunu sürdürebilmesi için en önemli  görev  sosyal  hizmet  uzmanlarına  düşmektedir.  Bilgi,  beceri  ve  değerler  temelinde  yükselen  bu mesleğin  uygulayıcıları  olan  sosyal  hizmet  uzmanlarının,  gerek  müracaatçılara  yönelik  uygulamalarda gerekse  alan  ile  ilgili  diğer  çalışmalarda  bütüncül  yaklaşımları  kullanmaya  devam  etmeleri  oldukça  önem taşımaktadır.Ve bu   tarz  bir  yaklaşım,  sosyal  hizmet  uzmanlarının  farklı  dinamiklerden  oluşan  kurumsal  ve toplumsal yapıları da desteklemesini kolaylaştırarak, mesleğin tüm çalışma alanlarında sürdürülebilirliğini mümkün kılacaktır.

 

 

 

 

‘’ Bir tek kalbin kırılmasını önleyebilirsem,

Boşuna yaşamış olmayacağım.

Bir yaşamdan acıyı alabilirsem,

Ya da bir acıyı hafifletebilirsem,

Ya da bir ardıç kuşunu yeniden yuvasına koyabilirsem,

Boşuna yaşamış olmayacağım.’’ Emily Dickinson

 

Yazar:Tuğçe Işık

Related Articles

Lansmana Davet
admin1 @ 2019-07-12 15:14:19
İlk 5 kişi' ye Promosyon Eğitim
admin1 @ 2019-07-12 15:00:20
6 Ay veya 3 Aylık Staj Programı
admin1 @ 2019-06-26 15:59:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy