Rasyonel Psikoloji, 48. Avrupa BDT Kongresi’nde

Rasyonel Psikoloji , Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi olarak, Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleştirilen 48. Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Kongresi’nde idi. Albert Ellis Institute, Fordham University, Sigmund Freud University, Studi Cognitivi Psychotherapy School ve Department of Psychology, University of Milano konuşmacılarının da olduğu sempozyumda Dr. Murat Artıran hocamız Ruminasyon Tedavisi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi seminerini gerçekleştirmiştir.

Ruminasyon Tedavisi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi seminerinden bir kesit.

Konuşmacı: Dr. Murat Artıran.

 

 Ruminasyon, bireyin dikkatini olumsuz duygu ve düşüncelerine, sebeplerine, anlamlarına ve sonuçlarına tekrar tekrar odaklayan düşünceler olarak tanımlanmaktadır (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). Metacognitive Therapy (Üstbilişsel Terapi), her oturumda metabilişsel vaka formülasyonu, bağımsız farkındalık ve klinik ve üstbilişsel izlemeyi kullanarak RT (Tekrarlayan Düşünce)’i ele alır (Wells, 2000).

Dr. Murat Artıran, Ruminasyon Tedavisi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Teraspi seminerinde, kendi kendine ruminasyonun ve öz-düşünmenin irrasyonel inançlar ile psikolojik sıkıntı arasındaki ilişkiye aracılık ettiği hipotezini test eden araştırma verileri sunmuştur. Sonuçlar, ruminasyonun irrasyonel inançlar ile psikolojik sıkıntı arasındaki ilişkiye aracılık ederken, kendine güvenden yoksunluğa aracılık ettiğini göstermiştir.

Related Articles

Lansmana Davet
admin1 @ 2019-07-12 15:14:19
İlk 5 kişi' ye Promosyon Eğitim
admin1 @ 2019-07-12 15:00:20
6 Ay veya 3 Aylık Staj Programı
admin1 @ 2019-06-26 15:59:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy