Otomatik Düşünceler

 

 

Dr. Murat Artıran’ın notlarından..

 

Bilişsel Davranışsal terapilerde sıklıkla ele alınan kognitif yapılardan biri Otomatik Düşünceler’dir.

Kavram Ve Tanımı

Wright’a göre otomatik düşünceler kişinin kendine dair ifade ve diyaloglarını içerir. İrrasyonel inanışlar gibi bu düşünceler de daha çok duygusal engellenmelere neden olur.

Duygysal engellenmeler de ruhsal rahatsızlıkların temel nedenleri olarak kabul edilebilir.

Kişinin sahip olduğu alışkanlıklar, tutum, inanç ve değerlendirme tarzları bilişsel çarpıtmalar ile ortaya çıkabilmektedir. Bu düşüncelerin olumsuz olmalarının sebebi öfke, depresyon, utanç, kaygı gibi bireyi rahatsız eden ve işlevselliğine mani olan duygulardan oluşmasıdır.

Otomatik düşüncelerin daha derinlerinde kişinin daha önceki yaşam deneyimleri, ebeveyn tutumları ve kişilik özelliklerinin birleşimi ile yapılanan çekirdek inanışlar, kişinin hayata, kendisine, diğerlerine ve geleceğe dair kalıplaşmış düşünce biçimleri yatar.

Albert Ellis’e göre bu kalıplaşmış yapıların en önemlisi irrasyonel (akılcı olmayan) inanışlardır.

Özetle otomatik negatif düşüncelerin kaynaklarından biri irrasyonel düşünce yapılarıdır.

Sağlık ve mutlu günler..

 

Mart, 2018

Related Articles

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Share the joy