Karşıt Gelme – Karşıt Olma Bozukluğu

Karşıt Gelme – Karşıt Olma Bozukluğu

 

Çocuklarda gözlenen bu bozukluk, ebeveyn ve otorite figürlerine karşı gösterilen düşmanca ve karşıt isyankar davranış ve söylev örüntüleriyle kendini gösterir. Aynı zamanda bu çocuklarda kızgın ve asabi bir duygudurum gözlemlenir. Durmadan ebeveyn ve otorite figürleriyle tartışma içine girer ve kindar bir tutum sergilerler. Neredeyse bütün çocuklar büyüme çağlarında böyle davranış ve tutumlar sergileseler de bu bozukluğa sahip çocuklarda bu davranış örüntüleri artık bir standart halini almıştır ve neredeyse hayatlarının her yerinde ve anında bu davranışları sergilerler. Ebeveyenleri her zaman bu çocukları hiç bir zaman mutlu edemediklerinden yakınırlar. Bu bozukluğa sahip olan çocuklar sadece kasti tartışma ve çatışma yaratmakla kalmaz, kişileri kasti olarak kızdırıp çoğu zaman başkalarını suçlayan davranışlar da sergilerler.

 

Toplumda Görülme Sıklığı 

 

            Bu bozukluk çocuklarda en sık gözlenen davranış bozukluğudur. Neredeyse her 10 çocuktan birinde bu bozukluk gözlemlenir. Ergenlik öncesi özellikle erkeklerde daha sık rastlanır. Ergenlik çağında ise her iki cinsiyette de gözlenme sıklığı neredeyse eşitlenir. Ancak bu bozukluğa sahip kız ve erkek çocuklarının haraket ve tavırlarında farklılıklar vardır. Yaşla beraber bu bozukluğa sahip çocukların semptomlarının azaldığı gözlemlenmiştir. 18 yaşına geldiklerinde her 10 kişiden 7’sinde semptomlarda azalma olur.

 

Nedenleri ve Risk Faktörleri

           

            Bu bozukluğu aynı diğer bir çok bozukluk gibi tek bir sebebe indirgemek mümkün değildir. Bir çok etkenden kaynaklanan bu bozukluğa sebep olabilecek temel faktörler ise şunlardır:

 

 • Genetik
 • Nöropsikolojik
 • Sosyal-Çevresel

 

Bozukluğun riskini artırabilecek etmenler ise ailede yatkınlık, olumsuz bir ev ortamı, şiddete maruz kalma, ailede başka bir ruhsal bozukluk öyküsü, madde kullanımı, dengesiz ebeveyn davranışları, ihmal edilmek gibi temel faktörlerdir.

 

Belirti ve Semptomlar

 

Kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber, aşağıdaki davranış örüntülerinin gözlemlenmesi şühe uyandırmalıdır:

 

Davranışsal Belirtliler:

 • Çok çabuk sinirlenme
 • Durmadan tartışma
 • Kavgacılık
 • Kuralları reddetme
 • Durmadan başkalarının sinirini bozucu davranma
 • Başkalarına suç atma
 • Kindarlık ve başkalarına karşı düşmanca tutum
 • Sürekli bir isyankarlık ve itaatsizlik

 

Bilişsel Belirtiler:

 • Sürekli hüsrana uğradığını düşünme
 • Dikkatini toplamada yetersizlik
 • Sürekli bir düşünmeden konuşma hali

 

Psikososyal Belirtiler:

 • Arkadaş edinmekte başarısızlık
 • Düşük özgüven
 • Sürekli pesimist bir ruh hali
 • Durmadan sinirinin bozulduğunu hissetme

 

 

Beraber Seyredebilecek Diğer Ruhsal Bozukluklar

 

Öncelikle bu bozukluğa sahip olan çocuklarda çokça Hiperaktivite / Dikkat Eksikliği Bozukluğu’nun da gözlendiğini söylememiz gerekir. Bunun yanı sıra davranım bozukluğu teşhisi de bu çocuklarda çokça olabilir. Bunların yanı sıra daha az sıklıkta gözlense de anksiyete, depresyon ve bipolar gibi bozukluklarla da komorbidite söz konusu olabilir.

Related Articles

Lansmana Davet
admin1 @ 2019-07-12 15:14:19
İlk 5 kişi' ye Promosyon Eğitim
admin1 @ 2019-07-12 15:00:20
6 Ay veya 3 Aylık Staj Programı
admin1 @ 2019-06-26 15:59:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy