Paket 1 Plus 12 Kurluk Program
2019-2020
Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Ön Uygulamacı

Event Venue:
.......BEŞİKTAŞ......

Paket Program 1 PLUS (2019-2020 Programı) – 12 kur

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) & Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)


Program Direktörü:

Dr. Murat Artıran

Eğitmenler:

Dr. Murat Artıran

Dr. Kristene Doyle (Misafir eğitmen)

Uzm. Psik. Dan. H. Mehmet Artıran (1. ve 3. kur)

Süre

12 KUR – 96 saatlik program (toplam 106 saat)

+ minimum 10 saat Süpervizyon 


Belgeler ( 3 belge )

1) Uluslar arası alanda geçerli Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi Ön- Uygulamacı 12  kur – 106 saat belgeli. (10 saat (5 oturum) Süpervizyon)

2) Belgeler Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır. 

Not: PLUS – 1 programını tamamlamak için 10 KUR almak yeterlidir.

 

 

 

 

 


Kapsam: Bu programda öğrenciler kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapiyi öğreneceklerdir.

Tüm program dahilinde aşağıdaki metaryeller ücretsiz olarak verilecektir.

Program boyunca aşağıdaki materyaller işlenecektir:

Makaleler

 • Dr. Albert Ellis’in 2 makalesi (ücretsiz verilecektir)
 • Dr. Albert Ellis’in 2 kitabının özeti (ücretsiz verilecektir)

Kitaplar

 • Kitap 1: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Psikolojik Danışmanlık
 • Kitap 2: Bilişsel Davranışçı Terapilerde kullanılmak üzere Etik ve Profesyonel Konular
 • Kitap 2: Albert Ellis’in Akılcı Yaşam Klavuzu

Ölçekler:

 • Dr. Murat Artıran hocamız tarafından 1- İrrasyonel İnanışlar Ölçeği, 2- Ergenlerde irrasyonel inanışlar, ve 3- Çalışanlar üzerinde irrasyonel inanışlar, 4- Duyguları ölçme (2 ölçek) 5- Semptom belirleme ölçeği 6- Psikolojik rahatsızlıkları ölçen çeşitli ölçekler

Danışan & Terapist Formlar

 • Seanslarda danışanlara verilecek olan RDDT ve BDT terapileri formları
 • Terapistin kullanacağı formlar
 • Ev ödevleri için gerekli olan materyaller

Transkriptler

3 Seans transkript örneği

Slidelar

Ders slide’larının önemli olanları öğrencilere verilecektir.

Videolar (!)

 • Dr. Albert Ellis’in videolarının gösterimi (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)
 • Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu (! danışan hakları gereği öğrencilere verilmez)

Canlı seans gösterimleri

 • Dr. Murat Artıran çeşitli kurlarda 3 RDDT & BDT seansını canlı olarak demonstrasyonu yapılacaktır.

Öğrencilerin seans uygulamaları & anlık süpervizyon

6. kurdan itibaren isteyen öğrenciler seans uygulamaları yapacaklar ve anlık süpervizyon geri bildirimi alacaklardır. (9. kurdan itibaren öğrencilerin en az 3 vaka sunumu veya canlı seans gösterimi (her biri en az 20 dakika) yapmaları gerekmektedir.

*Bu metaryellerin (ücretsiz verilecektir) kısımındaki tüm metaryeller sadece TÜM PAKET öğrencileri alabilerler. Diğer öğrenciler indirimli olarak satın alabilirler.

RDDT VE BDT TEMEL EĞİTİM

1. gün (kur)

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’in Esasları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri ve Odaklandıkları Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Kökenleri

2. gün (kur)

 • Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • BDT ve RDDT Terapistinin Duruşu ve Görevleri
 • BDT’de Danışanın Sorumlulukları ve Terapideki Rolü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Kurulan Terapötik İlişkinin Esasları
 • BDT terapilerinde Önemli Etik ve Profesyonel Noktalar
 • Seansların yapısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de Farklılıklar
 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak
 • Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi
 • Ergen ve Çocuklarda RDDT ve BDT Terapisi- Dikkat edilecek noktalar
 1. ve 2. Kur’un Amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor ceya direnç gösteren danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

* 1. ve 2. kurun günleri değişebilir.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri 1. ve 2. kur (16 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

Sınav: Bu kurda sınav yoktur.

Metaryel: Bu kurda handouts (ders notları) verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (11 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

1.ve 2. kurun ücreti: 1800 TL  (Erken kayıt 1500 TL) 

1.2.3. kurun ücreti: 2300 TL  (Erken kayıt 1800 TL)

RDDT VE BDT TEMEL EĞİTİM

1. gün (kur)

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’in Esasları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Çeşitleri ve Odaklandıkları Noktalar
 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teorik Yapı
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nin Felsefi Kökenleri

2. gün (kur)

 • Psikoterapist ile Danışan İlişkisi
 • BDT ve RDDT Terapistinin Duruşu ve Görevleri
 • BDT’de Danışanın Sorumlulukları ve Terapideki Rolü
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Kurulan Terapötik İlişkinin Esasları
 • BDT terapilerinde Önemli Etik ve Profesyonel Noktalar
 • Seansların yapısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de Farklılıklar
 • Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi
 • Ergen ve Çocuklarda RDDT ve BDT Terapisi- Dikkat edilecek noktalar

Eğitmen: Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran

3. Kur

Bu kurun tek başına ücreti: 900 TL  (Erken kayıt 450 TL) 

 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Zor veya Direnç Gösteren Danışanlarla Çalışmak
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de diğer terapilerin etkileri ve bağları:
 • Davranışçı Terapi Esasları, B. F. Skinner’in Uygulamaları
 • Aaron Beck’in Bilişsel Terapi Esasları, Aaron Beck’in düşünceleri
 • İnsancıl-Varoluşçu Terapi Esasları, Irvin Yalom’un Tarzı
 • Adlerian Terapi’nin Etkileri, Alfred Adler’in Yeni Yaklaşımı
 • Dr. Albert Ellis’in diğer terapiler hakkındaki görüşleri

3. kura İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

 1. ve 2. kurların amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor ceya direnç gösteren danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

3. Kur’un Amacı: Öğrencilerin RDDT ve BDT terapisinin uygulamalardaki yaklaşımları ve teknikleri hakkında bilgilenmeleri ve bu tekniklerin diğer terapilerle nasıl benzer ve farklı yönlerinin bulunduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri 1. 2. ve 3. kur (20 Saat/kredilik) Katılımcı Belgesi verilecektir.

Sınav: Bu kurda 10 soruluk sınav vardır. Başarısız olanlar sınavı 2 kez daha tekrar alabileceklerdir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (11 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

PROGRAMI – 1

Ψ   Profesyonel Beceriler

Depresyon  Ψ

 

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL (Erken kayıt: 1400 TL)

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 2 kur’un alınmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

Eğitimci: Dr. Murat Artıran

4. Kur


Çalıştay 1:

Profesyonel Beceriler & Profesyonel Beceri Geliştirme Çalıştayı – Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi 10:00-13:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 2:

Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’de Psikolojik Rahatsızlıklara Genel Yaklaşım ve Prensipler Esasları (General Approach to Psychological Disorders and Essential Principles in REBT & CBT) 13:00-16:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 3:

Video Gösterimleri ve Açıklamalar 16:00-16:30

 

5. Kur


Çalıştay 4:

DEPRESYON-1  (Başlangıç) Yetişkin Terapilerinde ve Çocuklar için Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Depresyona Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Depresion for Adults and Children)   10:30-13:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 5:

DEPRESYON-2  (İleri Düzey) Yetişkin Terapilerinde ve Çocuklar için Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Depresyona Yaklaşım Tedavi Yöntemleri ve Teknikler & Ev Ödevlerinin Kullanımı (REBT & CBT Interventions, Treatment Strategies & Techniques & Applying homework assignments for Depression for Adults and Children)   14:00-16:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 6:

RDDT & BDT Seans Demonstrasyonu (Demonstration of REBT & CBT Session) 16:00-16:30

Bu çalıştayın ücreti: 300 TL 


Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Çalıştaylara tek olarak katılınabilir.)

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA UYGULAMALAR

PROGRAMI – 2

Ψ   Anksiyete     Travma     OKB   Ψ

 

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL (Erken kayıt: 1400 TL)

Not: Bu eğitime katılabilmek için en az 2 kur’un alınmış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

1. Gün

6. Kur

Çalıştay 1:

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda – 1 REBT ve CBT Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması (REBT & CBT Interventions & Treatment Strategies for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) 10:00-13:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 2:

Anksiyete & Korku ile ilgili Rahatsızlıklarda- 2 REBT ve CBT Yaklaşımı Tedavi Yöntemleri ve Teknikler & Ev Ödevlerinin Kullanımı (REBT & CBT Interventions, Treatment Strategies & Techniques & Applying homework assignments for Anxiety and Fear Problems- Adults and Children) 13:00-16:00

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL  


Çalıştay 3:

Vaka Örnekleri 16:00-16:30

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


2. Gün

7. Kur

Çalıştay 4:

Travma ve Yas Süreçlerinde Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations & Treatment Strategies for Trauma and Excessive Sarrow – Adults and Children) 9:30-12:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 5:

Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (OKB bozuklukları) (Yetişkin ve Çocuklar )Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı OKB’ye Yaklaşım ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for OCD – Adults and Children) 13:00-16:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 6:

Vaka Örnekleri 16:00-16:30

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 300 TL 


 

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi’ Travma ve Yas, OKB, Panik ve Aşırı Kaygı Sorunlarında Uygulamalar (16 Saat/kredilik) katılımcı belgesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.

8. Kur

 • Soktratik Soru Sorma Tekniği ve Uygulamalı Gösterimi
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi BİLİŞSEL Planlarının Hazırlanması
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DUYGUSAL Planlarının Hazırlanması
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi DAVRANIŞSAL Planlarının Hazırlanması
 • Rasyonel Terapi ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Gerçek Terapi videoları
 • Seans transkriptleri örnekleri (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )
 • 1 Seans Demosu (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi )

8. kura İstanbul dışındaki katılımcıların Skype’tan katılma imkanı vardır

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 900 TL  (Erken Kayıt: 800 TL )

Metaryeller:

 • Bu kurda handouts (ders notları)
 • Transkript Örnekleri
 • Dr. Ellis’in 2 Makalesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge alabilmek için kurun en az yüzde 70’inin (5 buçuk saat) tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR – UYGULAMALAR

PROGRAMI

 

Çocuk veya Yetişkin

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL (Erken kayıt: 1400 TL)

Bu eğitimi almak için 1. 2. 3. 4. Kurları (Temel ve İleri düzey kurları) almış olmak gerekmektedir.

Eğitimciler :  Dr. Murat Artıran


1. Gün

9. Kur

Çalıştay 1:

İlişki (Çift) Sorunlarında Genel Beceriler & Seansların Yönetimi  10:00-13:00 (Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 

veya

Okul Çocuklarında Etkililiği Kanıtlanmış RDDT ve BDT Teknikleri 10:00-13:00 (Evidence Based Interventions for School – Age Children. (Dr. Murat Artıran)


Çalıştay 2:

İlişki (Çift) Sorunlarında RDDT ve BDT Uygulamaları ve Teknikleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Relationship Problems) 14:00-16:30 (Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 

veya

Dikkat Eksikliği Konsantrasyon Bozuklukları’nda RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in ADHD) 14:00-16:30 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 

 

2. Gün

10. Kur

Çalıştay 3:

Grup Terapisi- Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı  Grup Terapisi (Group Therapies in REBT & CBT) 10:00-13:00 (Dr. Murat Artıran ve Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 

veya

İnternet ve Oyun Bağımlılığı Problemlerinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in Internet and Game Addiction) 10:00-13:00 (Dr. Murat Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 


Çalıştay 4:

Grup Terapisi- RDDT ve BDT Uygulama (Practicing Group Therapy in REBT & CBT) 14:00-16:30 (Uzm. Psk. Dan. H. Mehmet Artıran)

Bu çalıştayın tek başına ücreti: 400 TL 

veya

Öfke Problemleri ve Karşıt Gelme Karşı Olma Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuklarında Çocuklarda RDDT ve BDT Uygulamaları (Interventions for Anger Problems, Oppositional Disorder and Conduct Disorder in Children) 14:00-16:30 (Dr. Murat Artıran)

 


Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı YUKARIDA BELİRTİLEN EĞİTİMLERDEN SEÇTİKLERİ HER BİR EĞİTİM İÇİN 3 saat/kredili (Toplam 16 Saat/kredilik) katılımcı belgesi verilecektir.

Devam zorunluluğu: Belge almak isteyenlerin katıldıkları çalıştayın tüm saatlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav: Bu kurda 20 dakikalık deneme amaçlı bir sınav olacaktır. Sınavda başarısız olanlar 2 defa daha sınavı alabilirler.

 

11. Kur

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1600 TL (Erken kayıt: 1400 TL)

1. Gün

Çalıştay 1: RDDT ve BDT Terapisti’nin Yaptığı Hatalar Nelerdir? (Errors in REBT & CBT: Where REBT & CBT Therapists make mistakes?) 10:00-13:00

Çalıştay 2: RDDT ve BDT Yaklaşımı ile Kendi Sürecinde Geçme (Self -evaluation with the perspective of REBT & CBT) 14:00 – 16:30

Not: Bu aşamada öğrenciler kendi bilişsel çarpıtmalarını, irrasyonel inanışlarını öğrenecekler ve kendi ‘formülizasyonlarını’ çıkaracaklardır.

 

2. Gün

12. Kur

Tüm gün 8 saatlik Süpervizyon ve Vaka Formülizasyonları.

Bu kura katılamayan öğrenciler için Süpervizyonlar her ayın 2. Pazartesisi saat 18:30-20:30 arası gerçekleştirilir. (Skype üzerinden katılınabilir)

Eski öğrencilerimiz için uygun ücretle süpervizyonlara devam etme imkanı vardır. Bizi arayınız.

Belge: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylı ‘Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 8 saat Uygulamalı Süpervizyon Belgesi. (Dr. Murat Artıran; RDDT & BDT Certified Supervisor)

Ücret: 

PROGRAM 1 PLUS programı ücreti 10 Kurluk PLUS 1 için 7600 TL ‘dir (indirim olanakları, erken kayıt avantajları, taksitlendirme seçenekleri için bizi arayınız: 0212 327 0233

PROGRAM 1 PLUS programı ücreti 12 Kurluk PLUS 1 için 8750 TL ‘dir (indirim olanakları, erken kayıt avantajları, taksitlendirme seçenekleri için bizi arayınız: 0212 327 0233

Öğrencilerin PLUS programını (Ön Uygulayıcı olarak) isterlerse sadece 10 kur alarak tamamlayabilirler (12 kura tamamlamak zorunda değillerdir)

Kontenjan: 15

Kalan Kontenjan: 2019-2020 Kayıtlar devam etmektedir. Programa Paket Program 1 ile başlayıp PLUS programına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.


Bu programa kimler katılabilir:

Bu programa sadece üniversitelerin Psikolojik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programlarında yüksek lisans öğrencileri, mezun olanlar, en az Lisans 3. sınıfı bitirmiş ve 4. sınıf öğrencisi olanlar ve mezunları,  doktora öğrencileri ve mezunları katılabilirler. Alanda çalışanlar (Sadece Lisans düzeyinde diploması olanların minimum 5 yıllık alanda (okul, hastane, rehabilitasyon merkezi veya danışmanlık merkezi)tecrübe sahibi olması şartı vardır.

Öğrencilerin programa katılmalarına onay vermek için gerekli görüşmeyi hocalarımızdan biri ile telefonda veya yüz yüze yapmanız gerekecektir.

İlgili alanlar: Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Aile Terapisi, Genel Psikoloji (lisans düzeyinde psikoloji veya PDR okumuş olması gerekir. Lisansı başka alanlarda olanlar yüksel lisansı psikoloji veya psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olmaları halinde PAKET 1 programını alabilir, PLUS programına katılamazlar.

Çocuk gelişim uzmanları, diğer psikoloji ile ilgili alanlarda okuyanlar veya çalışanlar PAKET PROGRAM 1’ programında ilk 4 kuru alabilirler (Temel ve İleri Düzey RDDT & BDT). Diğer ileri düzey kurlara ve PLUS programına katılamazlar.


 • Bu paket programına sadece 18 kişi kabul edilecektir.
 • Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce  0 212 327 02 33 veya 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.
 • 5. ve 10. Kurlar hariç Programın her kuruna tek tek katılabilirsiniz.
 • öğrenci istediği zaman programı bırakabilir. Ancak Paket Programa Katılan öğrenci ileri kurlara devam etmediği takdirde PAKET PROGRAM İNDİRİMLİ ÜCRETİNDEN yararlanamamış olur. Normal ücretlendirme olarak hesaplanarak, para iadesi var ise geri ödemesini alır.
 • Programın yüzde 70’inden azına katılmış olan öğrenci Programı bitirmiş sayılmaz.

İstanbul dışındaki katılımcıların bazı kurlara Skype’tan katılma imkanı vardır.

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 


İletişim Tel: 0 212 327 02 33

WhatsApp: 0 (546) 567 34 20

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com

Size 48 saat içinde geri döneceğiz !

PLUS PROGRAMI İÇİN BELGE: Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 10 Kur – 106 saatlik Ön-Uygulamacı programını tamamlamıştır belgesi.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

1. 2. 3. 4. Kurlar (Temel ve İleri Düzey) Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi katılımcı belgesi verilecektir.

 

PROGRAM 1 İÇİN BELGE (8 KUR – 74 saat):

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 10 Kur – 74 saatlik Ön-Uygulamacıya Hazırlık programını tamamlamıştır belgesi.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

Ön – Uygulamacı Belgesini sadece tüm PLUS programını tamamlayanlar alabilirler.

 

 


 

Paket 1 ve Paket 1 Plus

Program Hakkında

Sık Sorulan Sorular – Cevaplar

Soru 1: Paket Program 1 (Sonbahar) ve PLUS programı (İlkbahar) arasındaki fark nedir?

Paket Program 1 8 kur – 74 saattir PLUS programı ise 12 kur – 106 saattir. PLUS programını tamamlamak için 10 kuru tamamlamak yeterlidir. Tercihinize göre bazı kurları almayabilirsiniz.

Soru 2: Paket Programa 1’e katıldıltıktan sonra PLUS programına geçiş yapabilir miyim?

Evet devam edebilirsiniz.

Soru 3: Ücretlendirmede indirim veya taksitlendirme yapılıyor mu?

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 4: Toplu katılım veya bir grup olarak (12-20 kişi) eğitim almak istesek (İstanbul içi veya diğer şehirlerde) indirim yapılıyor mu?,

Evet. Bizi arayınız 0 212 327 02 33

Soru 5: Programı bıraktığımda belgelerim ne olur?

Bitirdiğiniz kur kadar belge alırsınız.

Soru 6: Programı istediğim zaman bırakabilir miyim? Ödediğim ücreti ne oranda geri alabilirim?

Programı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Katıldığınız kurların her biri için belirtilen TAM ücret (indirimsiz) hesap edilerek ödemiş olduğunuz miktarın geri kalanı size iade edilir.

Soru 7: Eğitimi bitirdiğimde uygulamacı olacak mıyım?

Evet. PLUS 1’i bitirdiğinizde uygulamacı olarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Soru 8: Programdan başarısız olmak mümkün müdür?

Bazı kurların sonunda sınav yapılacaktır. Öğrenciler toplamda aynı sınavı 3 kere alabilirler. Üçünden de başarısız olanlar, program dışı bırakılırlar. Programın %70’inden daha azını tamamlayanlar için bir sonraki dönem kurlara katılma hakkı sınırlı olmak kaydı ile verilir. Eğer öğrenci bu kurlara da devam etmez ise belge alma hakkını kaybeder.

Soru 9: Alacağım belgeler nelerdir?

PROGRAM 1 İÇİN BELGE (8 KUR – 74 saat):

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi & Bilişsel Davranışçı Terapi 8 Kur – 74 saatlik Ön-Uygulamacıya Hazırlık programını tamamlamıştır belgesi.

Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü belgesi ayrıca Rasyonel Pozitif Psikoloji Derneği onaylıdır.

Ön – Uygulamacı Belgesini sadece tüm PLUS programını tamamlayanlar alabilirler.

Soru 10: Alacağım belgelerin ulusal ve uluslararası geçerliliği var mıdır?

Evet vardır. Uluslar arası alanda tarafımızdan belgelendirilmiş olan öğrencilerimiz bu belgeler ile üniversitelere başvurduklarında ‘referans ve yeteneklerini kanıtlamak için’ kullanmaktadırlar. Bazı üniversiteler ‘bazı dersleri bu öğrencilerimize MUAF tutmaktadırlar’. İş alanlarında başvururken geçerlidir. Lütfen sitemizdeki referans numaralarını iş verenlere veriniz, kontrol etmek isterlerse sitemize girip kontrol edebilirler.

Ulusal alanda bu programları almış öğrenciler her zaman için avantajlı konumda olmaktadırlar. Bazı öğrenciler Alacağım belge resmi olarak geçerli midir? diye sormaktadır. Bu sorunun cevabı şöyledir: Bir kişinin akredite edilmiş olan bir üniversiteden almış olduğu ÜNİVERSİTE DİPLOMASI haricindeki hiçbir belge dünya üzerinde RESMİ olarak geçerlidir veya geçersizdir denilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde ‘belgeler veya sertifikalar’ın RESMİ bir gücü yoktur. Ancak kişinin yeteneklerini, yetkinliğini ve uzmanlığını göstermesi açısısından ÖZEL VE RESMİ kurumlar bu belgeleri görmek istemektedirler. Sizin diğerlerinden farkınızı belirtmeniz için gereklidir.

Soru 11: Eğitimlerde uygulama ve süpervizyon saati ne kadardır?

10 saat süpervizyon vardır. Ayrıca 4. kurdan sonra ÖĞRET-ÖRNEKLENDİR-UYGULA sistemine göre gitmektedir. Dolayısıyla toplamda 10 saati oldukça fazla oranda aşan uygulama saati olacaktır.

Soru 12: Daha önce Bilişsel Davranışçı Terapi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım?

Hayır. Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI vardır. Bu sınavdan alacağınız nota göre hangi kurdan başlayacağınız belirlenmektedir.

Soru 13: Daha önce BDT almadım ancak başka bir terapi eğitimi aldım, 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Hayır ancak

Bize öz geçmişinizi email atınız. Psikanaliz ve Psikodinamik veya benzeri yakın terapi yaklaşımlarının (Varoluşçu Terapi, Logo Terapi, Transaksiyonel Analiz) haricinde, almış olduğunuz eğitimin Bilişsel Davranışçı Terapi’lerin genel yaklaşımına yakın bir terapi olması gerekir (Örn. Bilinçli farkındalık terapisi, diyalektik davranışçı terapi, EMDR).

Enstitümüzde sizin için bir SEVİYE BELİRLEME SINAVI’nı alabilirsiniz.

Soru 14: Alanda uzun yıllar (5 yıl ve üzeri) tecrübem var ama terapi eğitimi almadım. 1. kurdan başlamak zorundamıyım.

Evet.

Soru 15: Programı bitirdikten sonra merkezinizde çalışma imkanım veya danışan kabul etme imkanım olacak mı?

Evet. Başarılı bulunan öğrenciler, diğer mesleki ve diploma koşullarını karşılıyorlarsa, kurumun ihtiyacı doğrultusunda kendilerine yarı zamanlı, tam zamanlı veya dışardan danışan görme şeklinde çalışma imkanı sağlanabilir. Ayrıca internet üzerinden hizmetlerimizde İstanbul içi veya Ankara veya diğer illerden dışardan çalışabilirler. Seçilen kişiler başvurularının ardından yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Diğer sorularınız için bizi arayınız. 0 212 327 02 33

 

 

 

 


Comments are closed.

Share the joy