Düşük Benlik Saygısı, Kendini Kabul ve RDDT

Hümanistik ve felsefi bir model sunan bilişsel davranış terapisinin asıl okullarından biri olan Akılcı Duygusal Davranış Terapisi’ne (RDDT) göre, düşük özgüven, bir insan kendine, başkalarına veya dış dünyaya karşı talepte bulunduğunda ortaya çıkar ve sonra bir şekilde kendini değersizleştirir.

Aşağıda genel olarak düşük özgüvene dahil olan tema örnekleri verilmiştir. Bu temalar doğada anlamsızdır ve insanlar kendilerine gerçek olsa da olmasa da öyleymiş gibi tepki verirler.

* Önemli bir hedefe veya amaca ulaşılamaması.

* Kabiliyetsiz davranmak (halka açık veya özel).

* Birinin idealinde yetersiz kalınması.

* Birinin standartlarına uyamamak.

* Birinin etik kodunu çiğnemek.

* Eleştirilmek.

* Alay edilmek.

RDDT teorisine göre, insanlar bu olaylar hakkında yaptıkları varsayımlar nedeniyle olaylar hakkında kendilerini rahatsız etmiyorlar; aksine olaylar hakkında mantıksız ya da sağlıksız inançları olduğu için kendilerini rahatsız hissediyorlar. Olaylar hakkında mantıksız ya da sağlıksız inançları vardır. Düşük benlik saygısı insanların problemlerinde baskın hale geldiğinde, sağlıksız veya mantıksız inançları büyük ölçüde katı talepler ve kendi kendini değersizleştiren inançlar biçimini alır. Albert Ellis, kendi kendini değersizleştiren inançlarının katı taleplerden kaynaklandığını savundu. Sert talepler temel olarak kabul edilmeyen inançlardır.

Sizi rahatsız eden dört sağlıksız veya irrasyonel inanç türü ve yaşamın zorlukları karşısında rasyonel olmanıza yardımcı olabilecek ilgili dört sağlıklı inanç vardır.

Bu inançlar:

Talepler

Talep, bir şey için olan arzunun katı ifadesidir. Örneğin;  “olması gereken”, “kesinlikle yapmam gereken”, “kesinlikle başarısız olmamalıyım”.

Felaketleştirme

Bireyin, yaşadığı bir durumu akılcı olmayan bir inancına bağlı olarak olduğundan çok daha kötü olarak görmesi ve sonuçlarını abartmasıdır.

“Felaket”, talebinizin karşılanıp karşılanmadığının ne kadar kötü olduğunun gerçekçi bir değerlendirmesidir. Durumun kötülüğü, % 100 veya daha da kötü olarak değerlendirilir. Birey, bunun yaşayabileceği en kötü şey olduğuna inanır. Örneğin; “Başarısız olmam felaket olur! ”.

Düşük Hayal Kırıklığı Toleransı

Bu, bir zorluk ya da hayal kırıklığı ile başa çıkma yeteneğinizin irrasyonel bir derecesidir; “Başarısızlığa tahammül edemiyorum”, “Takdir edilmemeyi kabullenemiyorum”, “Artık dayanamıyorum! Bıktım!” gibi ifadelerle kendini bulan tahammül düzeyinin düşük olması durumudur.

Kendini Veya Diğerlerini Veya Hayatı Aşağılamak/ Değersizleştirmek/ Lanetleme

“Takdir edilmemem benim değersiz biri olduğumu gösterir” inancı kendini veya diğerlerini değersiz gördüğü durumdur (Ellis, & Dryden, 1997).

Her sağlıksız inancın, buna karşılık gelen sağlıklı bir alternatifi vardır.

RDDT teorisine göre, kendini kabul etme veya koşulsuz olarak kendini kabul etme, öz değersizleştirme veya düşük öz saygıya karşı sağlıklı bir alternatiftir. Koşulsuz kendini kabul etme, insanlar sağlıklı inançlara sahip olduğunda bulunur. Bunlar, kendilerini, başkalarını ve dünyanın olmasını istedikleri ancak daha sonra katı taleplere dönüşmeyen arzularıdır.

Psikolog

Büşra Nur Avcu

 

Referans :
Low Self Esteem, Self Acceptance and REBT. (6 January). İlgili websiteden alınmıştır; https://thehypnotherapyteam.wordpress.com/2014/01/06/low-self-esteem-self-acceptance-and-rebt/.

Related Articles

Lansmana Davet
admin1 @ 2019-07-12 15:14:19
İlk 5 kişi' ye Promosyon Eğitim
admin1 @ 2019-07-12 15:00:20
6 Ay veya 3 Aylık Staj Programı
admin1 @ 2019-06-26 15:59:40
Özel Öğrenme
admin1 @ 2019-06-14 11:54:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy