Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi

Yazar: Murat Artıran, Ph.D. (ca)

29 Ağustos 2015

Dr. Albert Ellis 1958’de Rasyonel Psikoterapi adıyla başlatmış olduğu terapötik kuramını

1994 yıllarına gelindiğinde Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışsal Terapi olarak adlandırmıştır (Ellis, 1994;

Bernard & DiGiuseppe, 2000; Collard & O’Kelly, 2011). Kuram bilişsel, duygusal ve davranışsal

süreçlerin insanların psikolojik iyi olma hallerini, duygu durumlarını, davranışlarını, beden

sağlıklarını, kişiler arası ilişkilerini ve sosyal hayatlarını etkilediğini öne sürer (Ellis, 1987, Bernard

& DiGiuseppe, 2000; Dryden, 2011).

Kuramını felsefi bilgiye dayandıran Ellis, uzak doğu ve antik çağ filozoflarının

düşüncelerden ve özellikle Stoiklerden etkilendiğini ifade eder (Ellis, 1958, 1979). Epectatus’a

göre insanlar ‘şeyler’den dolayı değil ancak onları nasıl algıladıklarından dolayı etkilenirler (Ellis,

1958, 1979, 1994). ADDK’ye göre de insanlar olaylar veya durumlar karşısında davranım veya

duygulanım içerisine girmez ancak bu olay veya durumları nasıl algıladıkları ve nasıl

değerlendirdiklerine bağlı olarak davranış, duygulanım ve düşünceler içerisinde olurlar.

ADDK’nin bir diğer felsefi kaynağı Epikürizmden gelir, yani aslında ADDK, Stoacılık ve

Epikürcülük sentezinden yola çıkan bir yaklaşıma sahiptir (DiGiuseppe ve ark., 2014).

Bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerin merkezinde RDDK’ye göre akılcı olmayan ve

akılcı olan inanışların aracı rolü vardır (Ellis, 1987, 1994, 2003; Doyle, DiGuisseppe ve Dryden,

2015). Wayne Froggat (2005) akılcı olmayan inanışlar hakkında, insanın hedefine ulaşmasını

engellediğini, kişinin stres altında hissetmesine ve uyuşmasına sebep olan aşırı duygular

oluşturduğunu, kişinin kendisine ve genel olarak hayatına zarar vermesine yol açtığını belirtir.

“Kişi kafasında gerçeği çarpıtır ve olayları mantıksız şekillerde yorumlar ve akılcı olmayan

inanışlar kişinin kendisini, çevresindekileri ve dünyayı bu mantıksız yolla değerlendirmesinin

devamlılığına neden olur” (Froggat, 2005, s. 2).

Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız.

www.rasyonelpsikoloji.com

Related Articles

Lansmana Davet
admin1 @ 2019-07-12 15:14:19
İlk 5 kişi' ye Promosyon Eğitim
admin1 @ 2019-07-12 15:00:20
6 Ay veya 3 Aylık Staj Programı
admin1 @ 2019-06-26 15:59:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy