Archive for January, 2019

Ergenler ve Bilişsel Yaklaşım

Yazar: Dr. Murat Artıran Ergenlik, diğer alanlarda olduğu gibi, bilişsel gelişimin üst düzeyde gerçekleşmeye başladığı, bireyin, soyut düşünme kapasitesinin sınırlarını zorladığı ve yaşama, insanlara ve kendisine dair belirli inançları geliştirmeye en açık olduğu dönem olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu dönem,Read More

Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Yazar: Dr. Murat Artıran Çocuklarla Psikoterapide Görüşme nedir, temel seçenekler nelerdir? Çocuklardaki gelişimsel düzeylerinin, duygudurumlarının, bilişsel yapılarının, davranışlarının, sosyal ve okul durumlarının, günlük hayatta bulunanların, ilgi duyduklarının, (varsa) anormalliklerinin, (varsa) sorunlarının, aile iletişiminin, başlangıç ​​başa çıkma kabiliyetlerinin ve kuruluşunun, seviyeRead More

Kendinizi nasıl mutlu edersiniz

Kitap Özeti Derleyen Dr. Murat Artıran Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi perspektifinde Kendinizi nasıl mutlu edersiniz İster miydiniz? Size mutluluğu getirecek düşünce yapılarına kavuşmayı.. Güçlükler karşısında daha az engellenmiş hissetmeyi.. Aşırı kaygı, öfke, aşırı üzüntü, kendine acıma duygularıyla baş etmeyi.. BuRead More

Share the joy